ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္း အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုအား မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္း အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုအား မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္
December 5, 2016 Asian Fame

8:43 am
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္း အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုအား မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္

ဦးေနဝင္း အစိုးရလက္ထက္ ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္း အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္ အအံုအား မူလအတိုင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း က ေျပာသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးလွေစာက ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္းေမးခြန္းအေပၚ ဒုတိယဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ..

” လာမယ့္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ထည့္သြင္းဖုိ႔လ်ာထားပါတယ္။ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အအံုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ေနဝင္းလက္ထက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္း ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ကာ အေဆာက္အအံုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားက ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံု ေနရာတြင္ လက္ရွိေက်ာက္တိုင္ တစ္ခုသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်န္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားထုဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တုိင္း ယင္းေက်ာက္တုိင္သို႔ သြားေရာက္ အေလးျပဳၾကလ်က္ရွိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*