ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးခြင့္ျပဳမည္

ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးခြင့္ျပဳမည္
December 1, 2016 Asian Fame

8:20 am
ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္သက္တမ္း တိုးခြင့္ျပဳမည္

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေနခြင့္ သက္တမ္း ၆ လ သုိ႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္တုိး ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေလ့ လာရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္သူျဖစ္ ပါက ေနခြင့္သက္တမ္း  ၃ လခြင့္ျပဳၿပီး ဒုတိယ အႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါက ေနခြင့္ သက္တမ္း (၆) လ၊ လုပ္ငန္းမ်ား အတည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ ရန္ တတိယ အႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေနခြင့္သက္တမ္း အမ်ားဆံုး (၁) ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ အခေၾကးေငြေကာက္ခံ ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္အစီအစဥ္ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ဗီဇာ ျဖင့္ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနခြင့္သက္ တမ္း (၆)လသို႔မဟုတ္ (၁)ႏွစ္ တိုးခြင့္ျပဳပါ ရန္ တရားဝင္သက္တမ္းရွိ ကုမၸဏီမွတ္ပံု တင္မ်ား၊Work Permit  မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ခံေလွ်ာက္ထား တင္ျပလာပါက သတ္မွတ္ႏႈန္းထား တိုး ျမႇင့္ေကာက္ ခံၿပီး ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပး သြားရန္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ႏုိဝင္ဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္  ႏုိင္ငံျခားသားစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေဟာင္း ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ ထြက္မႈ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ကာ ျပည္ဝင္ဗီဇာ၁၂မ်ဳိး၊  ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ၃မ်ဳိးသတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

”ဒီဗီဇာေတြအနက္  စီးပြားေရးဗီဇာ၊ အလုပ္သမားဗီဇာ၊ လူမႈေရးဗီဇာ တစ္မ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ဆက္လက္ေနထုိင္ မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရရွိထားတဲ့ ဗီဇာအလုိက္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံ ခ်က္နဲ႔ ေနခြင့္သက္ တမ္း ျပည္ျပန္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာ သက္တမ္း တုိးျမႇင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*