အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္အျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြ ငွားရမ္းလာ

အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္အျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြ ငွားရမ္းလာ
December 1, 2016 Asian Fame

4:47 am
အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရန္ကုန္အျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ပိုမို ရွာေဖြ ငွားရမ္းလာ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းကြက္ အေျခအေနသည္ အေရာင္းထက္ အငွား ပိုင္းတြင္ ပုိမုိမ်ားျပားလာၿပီး အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  လယ္ေကာင္ မဟုတ္ဘဲ အျပင္ ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုရွာေဖြလာၾက ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားမွသိရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေရာင္းဝယ္ ငွားရမ္းရန္အ တြက္ ရွာေဖြႏိုင္ေသာအင္တာနက္အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ့house.com.mm မွonsite data မ်ားအရရွာေဖြသူမ်ား၏ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ငွားရမ္းရန္ရွာေဖြသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူရန္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွာေဖြမႈ၏ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းရိွအိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စာရင္းမ်ား ကို ရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕အလယ္အ လတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားေၾကာင့္ စမ္း ေခ်ာင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ ရန္ကင္း စ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ တာ ေမြ၊ မရမ္းကုန္း၊ သန္လ်င္၊ ဗဟန္း၊ လိႈင္၊ သဃၤန္းကြၽန္းႏွင့္ ရန္ကင္းစသည္တို႔သည္ ထိပ္ဆံုး  ၁ဝ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရွာေဖြ သူအမ်ားဆံုးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျဖစ္ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေျမာက္ဒဂံုႏွင့္ စမ္း ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ Mr. Nitesh Khirwal  က ”ျဖစ္ႏိုင္ေျခက ေတာ့ Downtown ရိွအိမ္ရာခန္းေတြဟာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေန ၿပီး Traffic ေတြေၾကာင့္ ေနထိုင္ဖုိ႔သီးသန္႔ အိမ္ရာရွာေဖြသူေတြ ဟာDowntown  ဧရိ ယာအျပင္ဘက္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ပိုမိုရွာေဖြ လာၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦးေရ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ တစ္လလွ်င္ ဝင္ေငြ ၂ သိန္းႏွင့္ ၂ သိန္းေအာက္သာ  ရရိွေသာသူမ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ လို အပ္ခ်က္မ်ားဆက္လက္  ျဖစ္ေပၚေနဦး မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဆုိင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွေဒသတြင္း က ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈရိွေသာ စာရင္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈႏႈန္း ထားသည္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွေနသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံခဲ့ေသာရလဒ္မ်ား၏ ကိန္းဂ ဏန္းေဖာ္ျပခ်က္ အေျခအေနမ်ားအရ အနာဂတ္ကာလမ်ားမွာ အိမ္ရာ အခန္း ေပါင္း ၁ သန္းခြဲခန္႔မွ ၂ သန္းခန္႔အထိလို အပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ရာ ေပါင္း ၂ သန္း ခန္႔အထိလိုအပ္ႏုိင္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*