အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)အား နိုင္ငံတကာအဆင့္မီအျဖစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)အား နိုင္ငံတကာအဆင့္မီအျဖစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည္
December 1, 2016 Asian Fame

7:41 am
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)အား နိုင္ငံတကာအဆင့္မီအျဖစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည္

အိမ္စည္
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္)အား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီစာၾကည့္တိုက္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္  အမ်ားျပည္ သူသြားလာမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေပးနိုင္ရန္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွသာ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မည္ဟု သမိုင္းသု ေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္ တိုက္ဦးစီးဌာန သိရသည္။

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) အား နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီစာၾကည့္တိုက္ အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိ႕လယ္ရွိ အမွတ္ (၆ဝ၈) ကုန္သည္လမ္း၊ ေက်ာက္ တံတားၿမိဳ႕နယ္ေနရာသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ အလႊဲအေျပာင္းမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စာၾကည့္ တိုက္ အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္   ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံ ထားသည့္အဆင့္တြင္သာရွိၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွသာ  အနည္းငယ္ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ မည္ဟု သမိုင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာန မွ ဦးျမင့္စိုးေအာင္(ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး-စီမံ)ကေျပာ သည္။

”ေျပာင္းဖို႔အတြက္ကေျပာင္း တဲ့ ေရႊ႕တဲ့သဘာဝအရ ကုန္သည္ လမ္းမွာရွိတဲ့အေဆာက္အအံုကို ျပင္မွာကိုက ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာ ဦးမွာ။ ဒီႏွစ္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေသး ဘူး။ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ ဘတ္ဂ်က္၊ ေနာက္တစ္ခါ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘတ္ဂ်က္ အဲဒီႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ ေလာက္ လုပ္လို႔ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္တဲ့ အေန အထားကိုေရာက္မွာ။ လုပ္မွာ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။

ဒီႏွစ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းထဲမွာ   ေတာ့ အပိုင္းလိုက္အပိုင္းလိုက္ ေရႊ႕ဖို႔ကလည္း မလြယ္ဘူးေလ။ ေရႊ႕ရင္လည္း အခ်ိန္ယူရမွာပါ။   ၂ဝ၁၈
ခုႏွစ္ေလာက္မွာမွ နည္း နည္းေလာက္ေရႊ႕ႏိုင္မွာထင္ပါ တယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အေဆာက္အအံု လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာနမွ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သမိုင္းသုေတ သနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အအံု ႀကံ႕ခိုင္မႈ စစ္ေဆးၿပီး မူလလက္ရာမပ်က္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္Layout Plan  ေရးဆြဲ၍ ခင္းက်င္းႏိုင္ေရး အေသးစိတ္ဆန္း စစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေဆာက္အအုံကို မူလအတိုင္း ထားရွိျပဳျပင္မည့္ အပိုင္းႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ခံႏိုင္မည့္ အေန အထားထိ ျပဳျပင္မည့္အပိုင္းမ်ား ဆက္လက္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။

   ထိုသို႔ Layout Plan  ေရးဆြဲ ရာတြင္လည္း ေခတ္မီနည္းပညာ မ်ားျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ား သတင္း အခ်က္အလက္ အေထာက္ အထား ရွာေဖြႏိုင္ျခင္းသာမက ကေလးစာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္း မ်ား၊ အျခား ကြၽမ္းက်င္သင္တန္း မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာလႈပ္ ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာအုပ္ဆိုင္မ်ား၊ သုေတသနျပဳ ရန္ေနရာမ်ား၊ စာေပေလ့လာ ေဆြးေႏြးမည့္ေနရာမ်ား၊ အစည္း အေဝးခန္းမမ်ား၊ သင္တန္း ခန္းမမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္ တိုက္အသင္း ႐ုံးခန္းႏွင့္ ျမန္မာ သမိုင္းအဖြဲ႕႐ုံးခန္းမ်ားပါ ပါဝင္ ႏိုင္ေရး ထည့္သြင္း၍ Master Plan  ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိ သည္။

စာၾကည့္တိုက္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ ေငြမွ ပထမအရစ္ ၃ ဘီလ်ံ ထည့္သြင္းေတာင္းခံထားၿပီး၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီအပါအဝင္  မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ရန္ပုံ ေငြထည့္ဝင္ကူညီ မည္ျဖစ္သည္။         ရန္ပုံေငြလိုအပ္ပါက သမၼတ အထူးရန္ပုံေငြမွ ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားစာၾကည့္ တိုက္ (ရန္ကုန္) ေရႊ ႕ေျပာင္းဖြင့္ လွစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ သမိုင္းသုေတ သန ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာ ၾကည့္တိုက္အသင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြ အႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု သာသာနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*