ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အျခားေသာတံခါးေပါက္တစ္ခုမွ ၾကည့္မိျခင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အျခားေသာတံခါးေပါက္တစ္ခုမွ ၾကည့္မိျခင္း
November 30, 2016 Asian Fame

5:46 am
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အျခားေသာတံခါးေပါက္တစ္ခုမွ ၾကည့္မိျခင္း

hac

(၁)

”အရွင္မင္းႀကီး၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သြန္းေလာင္းေသာ ေရစက္ကို ခံယူေတာ္မူ၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဆိုေသာ စကားအတိုင္းက်င့္ေဆာင္ေတာ္ မူ၍၊ ျပည္သူ႔လုပ္ခြန္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ခံယူစားသုံးေတာ္မူ၍၊ မင္း၏စည္း စိမ္ကိုခံစံၿပီးေသာ္ ျပည္သူကို တရားသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေလာ့။ အရွင္မင္းႀကီး အကြၽႏ္ုပ္တို႔ဆုိေသာ စကားအတိုင္း က်င့္ေတာ္မူပါေသာ္ ကား ပစၥဳပၸန္၊ သံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ဳိးတက္တိုးေလလ်က္၊ တက္ သစ္ေသာေန၊ ဆန္းသစ္ေသာလ ကဲ့သို႔၊ တစ္ေန႔တစ္ပါး က်က္သေရ ေတာ္ပြင့္လင္း၍၊ ျပည္ေထာင္မင္း ေပါင္း၊ ဦးေခါင္းညႊတ္လာ၊ သဒၶါ ျပည့္ၿဖိဳး၊ သူခိုးဓားျပ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၊ သာသနာေတာ္ တည္ထြန္း၊ ေရစာမရွား၊ မင္းအား ျပည္သူ၊ ဆုယူေန႔တိုင္း ေကာင္းခ်ီးေပးလ်က္၊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ စံေတာ္မူရသည္ျဖစ္ေစေသာဝ္။

ယင္းသို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စကားအတိုင္းမတည္၊ မင္းေကာင္း မင္းျမတ္တို႔ ဝန္ခံေသာ ဘိသိက္ သစၥာပ်က္ပေခ်ေသာ္၊ ကမၻာဆူ ေဝ၊ ေလမုန္တိုင္းဆင္၊ ငလ်င္ေတာ္ လည္း၊ ေျမႀကီးကြဲ၍၊ ငရဲမီးလ်ံ၊ ဝင္းဝင္းေျပာင္ေျပာင္၊ ေတာက္ ေလာင္ေၾကညက္၊ သူပ်က္သူ ေလာင္၊ ေထာင္ေထာင္ထားထား၊ ခိုးသားတႏၲ၊ စသည္ ေထြေထြ၊ ေနလတံခြန္၊ ငွက္ပ်ံငွက္ယုတ္၊ စုန္းဘုတ္တေစၧ၊ နန္းထက္ေန၍၊ ေမႊေမႊလွန္႔ေျခာက္၊ ေျ>ြမေဟာက္ ငန္းက်ား၊ တက္၍စားသည္ ျဖစ္ ေစေသာဝ္” ဟူသည့္ ကတိပဋိ ညာဥ္ စကားကို ေရွးျမန္မာမင္းတို႔ ဘိသိက္ေျမႇာက္သည့့္ အခမ္းအ နားတြင္ တိုင္းသူျပည္သားထဲမွ ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာဖုံးျဖစ္သည့္ သူၾ<ြကယ္ ႀကီးမ်ားက ဘုရင္အားတင္ေလွ်ာက္ ၾကရသည္။ ယင္းသည္ မဟာဝန္ က်မ္းလာ မဟာသမၼတတင္ေျမႇာက္ ပုံမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ေရွးျမန္ မာပေဒသရာဇ္စနစ္၏ မင္းႏွင့္ ျပည္သူ အညမညကတိကဝတ္ပဋိ ညာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိစနစ္ႏွင့္ထိုေခတ္ ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာပေဒသရာဇ္တို႔က တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား သက္ဦးဆံပိုင္ဟူသည့္ စိုးမိုးခြင့္ရျခင္းမွာ ယင္းကတိကဝတ္ ပဋိညာဥ္အရ ပင္ျဖစ္သည္။ ”ရွင္ဘုရင္တို႔အား အသက္ဦးဆံပိုင္ ဟူေသာအခြင့္အေရးကို ထာဝရဘုရားသခင္(သို႔)ေဒဝတာမ်ားက အပ္ႏွင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္”ဟူသည့္ Divine Right of Kings ဆိုသည့္ အေနာက္တိုင္း ပေဒသရာဇ္သက္ဦးဆံပိုင္အေတြးအေခၚႏွင့္မတူေခ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံဝယ္ သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ တည္ရွိခဲ့ေသာ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ အဆိုပါ အေတြးအေခၚကို အေျခခံထားသည္ဆိုလင့္ကစား အခ်ဳိ႕ေသာမင္းဘုရင္ တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ စႏၵာလမင္း၏ အဆက္အႏြယ္(စျႏၵဝံသ)၊ သူရိန္ေနမင္း၏ အဆက္အႏြယ္ (အာဒိစၥဝံသ)စသည္ျဖင့္ ခံယူလာၾကၿပီး ပညာဥာဏ္အရာဝယ္ အတု မရွိေသာ ေဗာဓိသတ္ ဟူသည့္ ဘြဲ႔ အမည္နာမကိုပင္ ခံယူၾကကာ အေနာက္တိုင္း ပေဒသရာဇ္သက္ဦး ဆံပိုင္အယူအဆႏွင့္ မနီးယိုးစြဲ ျဖစ္လာသည့္ႏွယ္ပင္ ျပည္သူတို႔ထံမွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တစ္ခ်က္လႊတ္ သိမ္းယူၾကသည္တို႔ လည္းရွိခဲ့ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပေဒသရာဇ္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝယ္ ၁၉ရာစု ကုန္ခါနီးကာလအထိပင္ သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့ပါသည္။ မင္းဆိုးမင္းညစ္မ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ေအာင္မင္းႏွင့္ျပည္သူ အညမည ပဋိညာဥ္ကတိကဝတ္ကို အေလး ထားေစာင့္ထိန္းၾကသည့္ အေနာ္ရ ထာ၊ က်န္စစ္သား၊ အေလာင္းစည္ သူ၊ နရပတိစည္သူ၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ သာလြန္မင္း၊ အေလာင္းဘုရား ဦးေအာင္ေဇယ်၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား၊ မင္းတုန္းမင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ပုဂံေခတ္၊ အင္းဝ-ဟံသာဝတီ ေခတ္၊ ေတာင္ငူ- ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အထိ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးသယ္ပိုးေသာ မင္း မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုး ႏွင့္အေကာင္း ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါက အေကာင္းဘက္မွ အေလးသာေသာ မင္းမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ၾကျခင္းက ပို မ်ားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းကို လူတန္းစားအျမင္ျဖင့္သုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံပေဒသရာဇ္ ေခတ္ကာလမ်ားဝယ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကဲ့သို႔ အရင္းရွင္စနစ္ ေပၚထြန္းမလာခဲ့။ ရွိခဲ့ေသာ အ ရင္းရွင္ သူၾ<ြကယ္ႀကီးမ်ားကလည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ျခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့။ ”ဓန ရွင္လူတန္းစားသည္ ပေဒသရာဇ္ ဆန္ေသာ၊ အဖႀကီးစိုးေသာ၊ ေက်း လက္ဆန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအား လုံးကို အဆုံးသတ္ပစ္လိုက္သည္။ ‘ဘုန္းရွင္ကံရွင္မ်ား’ က တုပ္ေႏွာင္ ထားသည့္ ပေဒသရာဇ္ ေႏွာင္ၾကိဳးမ်ားကိုလည္း အၾကင္နာကင္းစြာ ပင္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၾကသည္။ ‘လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္’မွတစ္ပါး အ ျခားမည္သည့္အရာကိုမွ် ခ်န္မ ထားခဲ့” ဆိုသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ေရွး ျမန္မာသမိုင္းတြင္မရွိခဲ့။ ကိုလိုနီ ေခတ္ဦးပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးမ်ားသည္ပင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ျပန္ လည္အသက္သြင္းလိုေသာေတာ္ လွန္ေရးမ်ားသာပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

(၂)

သို႔ရာတြင္ အေနာက္တိုင္းမွ အရင္းရွင္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ သေဘၤာစီး၍ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ ”အေမရိကတိုက္ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိျခင္းႏွင့္ အာဖရိကတိုက္အား ေကြ႔ပတ္သည့္ ပင္လယ္လမ္းခရီး ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္းတို႔သည္ ထြန္းသစ္စ ဓနရွင္လူတန္းစားအတြက္ စားက်က္သစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ သည္။ အေရွ႕အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္ေစ်းကြက္မ်ား၊ အေမရိက တိုက္အား ကိုလိုနီအျဖစ္သြတ္သြင္းမႈ၊ ကိုလိုနီမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ဖလွယ္ေရးနည္းလမ္းႏွင့္ ကုန္စည္ အေရအတြက္ ေယဘုယ်တိုးမ်ား လာမႈတို႔က ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပင္လယ္ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ကို မႀကံဳစဖူး တြန္းအားေပးလိုက္သည္” ဟူ၍ ဆိုၾကသည့္အတိုင္းပင္လွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွတိုက္ကုန္းေျမႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာေရျပင္ မ်ားသို႔ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ ၁၃ ရာစုခန္႔ကတည္းကပင္လွ်င္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

”ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱအလည္အပတ္ ေရာက္လာသူမ်ားလည္း ရွိေသး၏။ တစ္ဆယ့္သုံး ရာစုကုန္ခါနီးက မာကိုပိုလိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ကိုယ္တိုင္မ ေရာက္ေသာ္လည္း ယူနန္ကေန၍ သတင္းစကားေမးကာ ပုဂံၿမိဳ႕ေတာ္ အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းေရးခဲ့၏။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔ နယ္စပ္၌ ၁၂၇၇ ခုႏွစ္တင္ တိုက္ခိုက္ၾကပုံ (ငေဆာင္ခ်မ္းစစ္ပြဲမဟုတ္) ကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့၏။ နီကိုလိုဒီ ကြန္တီေခၚ ဗဲနစ္ၿမိဳ႕သားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၄၃၅ ခုႏွစ္၌ ေရာက္လာ၏။ ရခိုင္၊ တနသၤာရီ၊ အဝ၊ သထုံႏွင့္ ပဲခူး စေသာၿမိဳ႕မ်ား သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဂ်ီနီဝါၿမိဳ႕သား ဟာ႐ုိနီမိုေဒစန္တို စတီဖင္ႏိုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၄၉၆ ခုႏွစ္က ေရာက္လာ၏။ ပဲခူးမင္းကို အလြန္ ခ်ီးမြမ္း၍ေရးသည္။ အဝသို႔သြား ေနေသာ္လည္း ပဲခူး၊ အဝ စစ္ျဖစ္ ေန၍ မေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ဗိုလုံးနား ၿမိဳ႕သား လုဒိုဗိကိုဒိဗာေသမသည္ ၁၅ဝ၅ -၁၅ဝ၆ ခုႏွစ္မ်ား၌ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာကာ တနသၤာရီ ႏွင့္ ပဲခူးသို႔ဝင္သြားသည္။ စည္ပင္ သာယာဝေျပာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ သြားရ၏။ အဂၤလိပ္အမ်ဳိးသားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆုံးေရာက္ လာသူကား ရက္ဖ္ဖိုက္ခ်္ ျဖစ္ပါသည္။ နႏၵာဘုရင္လက္ ၁၅၈၆ ခုႏွစ္၌ေရာက္လာသည္။ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ဒလ၊ သန္လ်င္၊ ဒဂုံ၊ ပဲခူး စသည့္အရပ္မ်ားသို႔ေရာက္၍ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို မွတ္သား ေရးသားခဲ့သည္။ ၾသဂတ္စတင္ ရဟန္းဂိုဏ္းမွ ေပၚတူဂီ ရဟန္း ေတာ္ ဆီဗက္စတီယန္ မင္နရစ္ သည္ ရခိုင္သို႔ ၁၆၃ဝ ျပည့္တြင္ ေရာက္လာ၍ ထိုႏိုင္ငံ၌ ငါးႏွစ္ခန္႔ ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္၌ သီရိသုဓမၼ (၁၆၂၂-၃၈) အုပ္စိုး၍ ျမန္မာဘက္၌ သာလြန္(၁၆၂၉- ၄၈) အုပ္ စိုးေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ ေဟာင္းအေၾကာင္းကို သိေကာင္း စရာမ်ားစြာေရးခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရာက္ အျခား ဥေရာပတိုက္ သားတို႔ကား ၁၄၇ဝ ျပည့္ႏွစ္က ေရာက္ေသာ နီတီကင္၊ ၁၅၆၈ ခုႏွစ္ကေရာက္လာေသာ ဆီဇာဖ ရက္ဒရစ္ႏွင့္ ၁၅၈၃ ခုႏွစ္ေရာက္ ဂက္စပါရိုဗာလဗ္ တို႔ျဖစ္သည္” ဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ခဲ့ၾက ဖူးေသာ ဥေရာပသားတို႔အေၾကာင္း ကို ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သူ၏ ‘ေခတ္သစ္ရာဇဝင္’ တြင္ ေရးသား ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အရင္းရွင္စနစ္ သည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ၁၅ ရာစု အကုန္ပိုင္းခန္႔မွသာလွ်င္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေသာ အေျခသို႔ ေရာက္ သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈအရ ဓနရွင္လူတန္းစား သည္ ကုန္ထုတ္ကိရိယာမ်ားကို အဆက္မျပတ္ အသစ္ရွာေဖြေျပာင္း လဲမႈ၊ ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရးကို အ ဆက္မျပတ္ အသစ္ရွာေဖြေျပာင္း လဲမႈမလုပ္ဘဲ မတည္တံ့ႏိုင္ေလရ ကား ပင္လယ္ရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါး တို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈျပဳ ရန္အတြက္ ေရွးက လွည့္လည္ခဲ့သူ တို႔၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကိုအမွီ သဟဲျပဳ၍ သမုဒၵရာအသီးသီးကို သေဘၤာအစီးစီးတို႔ျဖင့္ စြန္႔စားျဖတ္ သန္းကာ ေစ်းကြက္သစ္ နယ္ေျမ သစ္မ်ားကို သည္းသည္းမည္းမည္း ရွာေဖြၾကေလေတာ့သည္။ ဥေရာပတိုက္သားတို႔ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကနဦးေရာက္ရွိလာ ၾကျခင္းမွာ အာရွထြက္ကုန္မ်ားကို မက္ေမာစြာလိုခ်င္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာသီဥတုႏွင့္ သယံဇာတၾ<ြကယ္ဝမႈမ်ားကို ေတြ႕ လာ ျမင္လာ သိလာၾကသည္တြင္မူ ကိုလိုနီျပဳရန္အတြက္ကို ပိုမိုအ ေလးထားလာခဲ့ၾကသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္လွ်င္ ၁၇ ရာ စုတစ္ဝက္နီးပါးအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို စိတ္ဝင္စားမႈမရွိခဲ့ေသာ ျဗိတိ သွ်တို႔သည္လည္း ထိုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းဝယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အထူး စိတ္ဝင္စားလာခဲ့ေတာ့ သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းမွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ နည္းအ မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာကာ၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္း ဝင္ ေရာက္ ျခယ္လွယ္စြက္ဖက္လာၾက ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းသို႔ေရာက္ သည္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စည္း မ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္သို႔ ေျပာင္းေစၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေစရန္ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးလာခဲ့သည္။

(၃)

ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း တိုင္းျပည္ကို ေခတ္မီ တိုးတက္ေစလိုေသာ အေနာက္ တိုင္းေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္ လူ ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ေနေလၿပီျဖစ္ ရကား လက္ရွိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ကို စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္သို႔ ေျပာင္းမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္လည္း ေခတ္ႏွင့္အမီ ရင္ေပါင္တန္း တိုးတက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ထား ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔ကိုလည္း ျပန္ လည္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္မည္ဟု ယုံ ၾကည္ ယူဆခဲ့ၾကသူမ်ား ရွိခဲ့ၾက သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ကင္း ဝန္မင္းႀကီး ဦးေကာင္း၊ ေယာမင္း ႀကီးဦးဘိုးလိႈင္တို႔မွာ အထူးထင္ရွား ခဲ့ၿပီး ဦးဘိုးလႈိင္သည္ သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ ၁၄ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိုအစျပဳခဲ့ကာ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္ လက္စြဲက်မ္းဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ ‘ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း’ကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ဦးဘိုးလိႈင္၏ ၁၄ ဌာနအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္မွာ လစၧဝီမင္းသား တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမတ္စြာ ဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သုတ္မဟာဝါ ပါဠိေတာ္၊ မဟာပရိ နိဗၺာန သုတ္လာ အပရိဟာနိယ တရားခုနစ္ပါးကို အေျခခံ၏။

အပရိဟာနိယတရား ၇ ပါး တို႔မွာ –

၁။ စည္းေဝးတိုင္ပင္ျခင္း
၂။ အညီအညြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃။ ဥပေဒအတိုင္းက်င့္ျခင္း
၄။ လူႀကီးသူမတို႔၏ အဆုံးအမ ၌တည္ျခင္း
၅။ အမ်ဳိးသမီးအား မႏွိပ္စက္ျခင္း
၆။ ၿမိဳ႕ေစာင့္ ရြာေစာင့္နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ျခင္း
၇။ ရဟႏၱာတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

ထိုတရားတို႔ကို အေျခခံ၍ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က ေလး ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၁၄ ဌာနအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္း လမ်ားတြင္ ေတာင္ဥယ်ာဥ္အစည္း အေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေဝပုံက် ၁၄ရပ္ကို ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဝပုံက်ဆို သည္မွာ ယခုေခတ္အေခၚဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ေဝပုံက် ၁၄ ဌာနမွာ –

၁။ လယ္ယာဌာန
၂။ လက္အလုပ္ဌာန
၃။ ကုန္းေၾကာင္းစစ္ဌာန
၄။ အေကာက္ခြန္ဌာန
၅။ သာသနာပညာဌာန
၆။ ပူရိသေမဓဌာန
၇။ သႆေမဓဌာန
၈။ ရာဇဝတ္ဌာန
၉။ တရားဌာန
၁ဝ။ ေရေၾကာင္းစစ္ဌာန
၁၁။ ႏိုင္ငံျခားဌာန
၁၂။ တြဲဖက္ရုံးဌာန
၁၃။ ၿမိဳ႕ေရးရြာမႈဌာန
၁၄။ စက္အလုပ္ဌာန ဟူ၍ျဖစ္ ၾကေလ၏။

အေနာက္တိုင္းပါလီမန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္စည္းေဝးဆုံး ျဖတ္ၾကျခင္းကိုလည္း ”ႏိုင္ငံတြင္း ၿမိဳ႕ေက်းရြာလူတို႔က သေဘာတူေပးသည့္ လူႀကီးစုတစ္သင္း ( House of Commons )၊ အ႐ိုးအစဥ္အတိုင္းလာေသာ မွဴးမတ္စုတစ္သင္း (House of Lords)… ဤမွဴး မတ္ႏွစ္သင္းတို႔သည္ တိုင္းေရး ျပည္မႈကို လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ညႇိ ႏႈိင္းၾကသည္ကာလ၊ သတင္းစာ ဆရာတို႔ကိုလည္း ညိႇႏႈိင္းရာသို႔ ဝင္၍ နားေထာင္ေစၿပီးလွ်င္၊ ညႇိ ႏႈိင္းေျပာဆိုသမွ်စကားကို သတင္းစာ၊ ေၾကာ္ျငာစာ႐ိုက္၍ ေန႔စဥ္ ႏိုင္ငံကိုထုတ္သည္” စသည္ျဖင့္ ဦးဘိုးလိႈင္က ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။

မဆုတ္မယုတ္ မပ်က္စီးႏိုင္ ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ အပရိဟာနိယ တရားခုနစ္ပါးကိုအေျခခံ ၍ ”တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံကို တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္၏ ၾသဇာႏွင့္သာ အုပ္ စိုးလွ်င္ ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍ အမွားအ ယြင္းမ်ားရန္ရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ ေယာက္ႏွစ္ေယာက္၏ ၾသဇာႏွင့္ မျပဳလုပ္၊ မင္းမွဴးမတ္တို႔ စည္းေဝး ျပဳလုပ္လွ်င္ အမွားအယြင္းရွိရန္ မရွိ”ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖင့္ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္သည္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းကို ျပည့္စုံစြာ ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၂၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၇ရက္(၁၈၇၈ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ)တြင္ က်မ္းျပဳ၍ ၿပီး စီးခဲ့ကာ သီေပါမင္းထံ ဆက္သခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ရာဇဓမၼသဂၤဟ က်မ္းကုိ သီေပါမင္းကလက္မခံခဲ့ ေခ်။ က်မ္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ ေငြတိုက္စနစ္အရ ေရႊျပည္ဝန္ႀကီး က ရွင္ဘုရင္၊ မိဖုရား၊ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္တို႔ကို လခႏွင့္ထားရန္၊ ေငြကို ေငြတိုက္မွသာလွ်င္ ထုတ္ ယူသုံးစြဲရန္ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း အတြင္းေတာ္က ေရႊနားေတာ္ၾကား ေသာအခါ ”ခက္ကုန္ၿပီ၊ ငါတို႔ပိုင္ တဲ့ ေငြကို ငါတို႔သေဘာအတိုင္းမွ မသုံးရ၊ သုံးလိုလွ်င္ ေရႊျပည္မင္းႀကီး ထံ အမိန္႔ခံ၍ သုံးရေတာ့မည္။ သည္အတိုင္းမွန္လွ်င္ ငါတို႔ကို ရွင္ဘုရင္အျဖစ္မွ ခ်တာပဲ”ဟူ၍ အ မ်က္ထြက္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္းကို သီေပါမင္းထံ တင္ဆက္ ၿပီး ရက္ေပါင္း ၅ဝ မွ်ၾကာေသာ္ ဦးဘိုးလိႈင္သည္ ေရႊျပည္ဝန္ရာထူး မွ ျပဳတ္ေလေတာ့သည္။ ေနာက္ ၃ လခန္႔ၾကာေလေသာ္ သူတီထြင္ စီစဥ္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးကိုလည္း က်င္းပျခင္းမျပဳ ေတာ့။ ဤတြင္ ဘုရင္ကို ဂုဏ္ထူး ေဆာင္အျဖစ္ ထိုက္သင့္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားေပးၿပီး ႏိုင္ငံ ေရး အာဏာအဝဝကို ပါလီမန္က ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ စနစ္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းမလာေတာ့။ ထိုစဥ္က ျမန္မာဘုရင္ႏွင့္ အတြင္းေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား လိုေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား ျဖစ္ ၾကသည္။ အာဏာကို အထိပါး မခံ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ျဖစ္ေစ ခ်င္သည့္ အရင္းရွင္ပါလီမန္ပုံစံျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္ကိုထူေထာင္ ရန္ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပေဒသရာဇ္ ႏိုင္ငံမွ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔ သည္ စစ္သည္လက္နက္အင္အား ျဖင့္ ဘုရင္ကို နန္းခ်ကာ ႏိုင္ငံကိုပါ သိမ္းလိုက္ေလေတာ့သတည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပေဒသရာဇ္ စနစ္သည္ ထိုအခါတြင္ နိဌိတံခဲ့ၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔က စတင္ထူေထာင္ေလေတာ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ဖိုးႏိုင္လင္း

ကိုးကား –
၁။ ေခတ္ေဟာင္းရာဇဝင္၊ ေခတ္ သစ္ရာဇဝင္ – ေဒါက္တာသန္းထြန္း
၂။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း – ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္
၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမိုင္း – ဗန္း ေမာ္တင္ေအာင္
၄။ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္ အထၴဳပၸတၱိႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း – ေမာင္ထင္
၅။ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ရာဇဝင္တြင္ ခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား – တင္ႏိုင္တိုး
၆။ ကြန္ျမဴနစ္ဋီကာ – ဆက္ႏိုင္မင္း
၇။ The History of Democracy: A Marxist Interpretation – Brian S. Roper

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*