ဧရာမ သူခုိးႀကီး ျဖစ္လာၿပီ

ဧရာမ သူခုိးႀကီး ျဖစ္လာၿပီ
November 30, 2016 Asian Fame

8:27 am
ဧရာမ သူခုိးႀကီး ျဖစ္လာၿပီ

mg-swe-thet

၂ဝ၁၅ခု ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ(ဝါ)သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရ တာဝန္ယူခဲ့သည္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္မျပည့္ေသး။ ၇ လ ေက်ာ္သာ ရိွေသးသည္။ အစိုးရတစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ လံုးဝေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ မူဝါဒေတြ ျပဳျပင္ျခင္း၊ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ခ်မွတ္ေသာမူဝါဒေတြကုိ စီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္းဟူေသာ အဆင့္မ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေဆာင္ရြက္၍ရေသာ ကိစၥမဟုတ္သည္ကို ကမၻာက လက္ခံၾကပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြသည္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ဆယ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစိုးရေတြေျပာင္းၾကေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေဝးခဲ့တာ ၾကာၿပီ။

NLD ပါတီတက္လာလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေတြ႕ရမည္ဟု ေမွ်ာ္ၾကသည္၊ လူေျပာင္းသည္၊ မူေျပာင္းမည္၊ ဝါဒေျပာင္းမည္၊ လမ္းစဥ္ေျပာင္းမည္ဟု ေမွ်ာ္ၾကသည္။ အစိုးရသစ္တက္သည္ႏွင့္ ဘာေတြ ေျပာင္းၾကမလဲ ေမွ်ာ္ၾကသည္။ Change ဟူေသာ စကားကုိ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ နားယဥ္ခဲ့ၾကသည္၊ နားစြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာေတြေျပာမလဲ၊ ဘာေတြလုပ္မလဲ သိလိုေဇာႏွင့္ ေမွ်ာ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံကုိ လူတုိင္းသေဘာက်ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္းပါသည္။ သည္ေၾ<ြကးေၾကာ္မႈ ႏွစ္ခုစလံုး တကယ့္လက္ေတြ႕ေလာကမွာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္းမျဖစ္ႏုိင္။ အရပ္ထဲမွာ ခုိးဆုိးလုယက္မႈ ေတြ ႏွိမ္နင္းမႈကို တရားဥပေဒအ ရ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းသည္ မခက္၊ လြယ္၏။သို႔ေသာ္ ..ယေန႔တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ ဆုိင္ ေသာျပႆနာက အေနာက္ဘက္ မွာ ရိွသည္။ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွ စခဲ့ေသာ ျပႆနာရိွသည္။ က်ဴး ေက်ာ္ခိုးဝင္လာသူမ်ား ျပႆနာ က ေအာက္တုိဘာလဆန္းရက္မွစ တျဖည္းျဖည္းတက္လာေသာ ဒီေရ ပမာျဖစ္သည္။ လဆန္းတစ္ရက္ တြင္တက္လာေသာဒီေရကို အမွတ္ တမဲ့ေနခဲ့ၾကသည္။ နာဂစ္ျဖစ္မွ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ၾက သည္။ အရပ္ကူပါ လူဝိုင္းပါ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ငါးႏုိင္ငံရိွသည့္အနက္ စီးပြားေရးမျပည့္စံုေသာ လူ ဦးေရတုိးႏႈန္းမ်ားေသာႏုိင္ငံမွ ႏြမ္း ပါးေသာ သူတုိ႔ ကူးဝင္လာမႈေတြ မ်ားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေမြးဖြားလာသူ ခ်င္း ပါးစပ္ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ပါသူ မရိွ၊ ထုိပါးစပ္တစ္ေပါက္ စား ေလာက္ေသာ ရိကၡာရိွဖို႔လိုသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မဆင္းရဲပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ မခ်မ္းသာပါ။ ေျမရိွသည္၊ ေရရိွသည္၊ ေလရိွသည္။ ကမၻာတစ္လႊား လူဦးေရနည္း နည္းမ်ားမ်ား ေလရွားပါးလို႔ လု ၾက၊ ယက္ၾက၊ သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾက သံမၾကားရပါ။ ေျမကိုလုၾကသည္၊ ေျမအတြက္ သတ္ျဖတ္ၾကသည္၊ ေရကို လုၾကသည္၊ ေရအတြက္ သတ္ၾကသည္။ေျမႏွင့္ လူမမွ်ေသာ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံက ဝမ္းစာမလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ကူးလာၾကသည္၊ က်ဴးလာ ၾကသည္၊ ေသမထူးေနမထူး ႏုိင္ငံ သားေတြ တုိးဝင္လာသည္၊ ခုိးဝင္ လာသည္။ စားစရာမရိွလို႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ထဲ ခိုးဝင္လာၿပီး ေျမလည္းေပါ ေသာ၊ ေရလည္းေပါေသာ ျမန္မာ့ေျမထဲ ေရာက္ေတာ့ စိုက္စရာေျမ ရိွသည္၊ စိုက္စရာေရရိွသည္၊ ထမင္းဝဝစားရသည္၊ ကေလးေတြ တစ္ဝႀကီး ေမြးၾကသည္။ ကိုယ့္ဘဝကိုယ္ေမ့သည္။ က်ဴး လာေသာေဒသကို ကိုယ့္မိဘ ဘိုး ဘြားပိုင္လိုေနထိုင္လိုသည္။ သူႏွင့္ မဆုိင္ေသာ ေျမမွာလာေနသည္၊ သူမပိုင္ေသာ ေျမမွာ ရွာေဖြ စား ေသာက္သည္။ ကူးဝင္လာသူ၊ က်ဴးဝင္လာသူ၊ တုိးဝင္လာသူ၊ ခုိးဝင္လာသူဟု ပိုင္ ရွင္က ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ သူတုိ႔ အခက္ေတြ႕ၿပီ။ ပိုင္ရွင္ကို ျပန္လည္၍ ရန္ျပဳေလေတာ့သည္။

ေသမထူး ေနမထူးသမားေတြက ရသမွ် ပုန္းမည္၊ ရသမွ် ေရွာင္မည္၊ ေရွာင္မရပုန္းမရေသာအခါ ေခ်ာင္ပိတ္မိေသာ အေကာင္လို ကိုက္မည္၊ ေခ်ာင္ပိတ္မိေသာ လူက ျပန္႐ိုက္မည္။ ျပန္တုိက္မည္။ ခုိးဝင္ က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြ ကုိ ခုိးဝင္သူ တုိးဝင္သူဟု ေဖာ္ထုတ္ ေသာအခါ မူလပိုင္ရွင္ကုိ ျပန္႐ိုက္ ျခင္း၊ ျပန္တုိက္ျခင္းကို ကမၻာ့ပဲြ ၾကည့္ပရိသတ္က မည္သုိ႔ သေဘာထားပါမည္နည္း။ မုိင္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသာ အရပ္က လူခ်မ္းသာေတြက ”သနားပါတယ္ကြာ၊ မရိွလို႔ ခုိးဝင္တုိးစားတာ လက္ခံထားပါ” ဟု ေျပာမွာလား။ ကမၻာ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါဟု လူႀကီးသူမေလသံႏွင့္ ေျပာမွာလား။တစ္ရပ္တစ္ေက်း တစ္ျပည္တစ္ရြာကို တုိးဝင္လာသူ၊ ခုိးဝင္လာသူေတြအတြက္ ေျဖရွင္းေပး ေသာနည္းလမ္း ရိွပါသည္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရး ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ ျပည့္ ေတာ့မည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရလည္း သိပါသည္။ ဦးႏုလည္း သိသည္၊ ဦးေနဝင္းလည္း သိသည္၊ ဦးေစာေမာင္လည္း သိသည္၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးထင္ေက်ာ္အားလံုး သိၾကပါသည္။

Deportation Procedure ဆိုတာရိွသည္။ ခုိးဝင္လာသူကုိ ဖမ္းၿပီး မူရင္းေဒသစစ္ရမည္၊ မူရင္းလိပ္စာ ေမးရမည္၊ ထိုလိပ္စာပါေသာ မူလႏုိင္ငံကုိ တရားဝင္ ေမး ရမည္၊ ခိုးဝင္လာသူ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ၊ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ လိပ္စာစစ္ရမည္။ သူ႔ႏုိင္ငံကလည္း ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသစြာ စစ္ေဆးေျဖၾကားရ မည္။ အတည္ျပဳၿပီးေသာအခါ ႏွစ္ ဖက္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းလႊဲေပးလိုက္ရမည္၊ ျပန္ပို႔လိုက္ရမည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကလည္း လက္ခံရမည္၊ ေခၚယူသြားရမည္။ ရွင္းပါသည္။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက သူ႔လူမွန္ပါသည္ဟု အတည္မျပဳေသာအခါ ဘာဆက္လုပ္ရမည္နည္း။ Stateless ပိုင္ရွင္ႏုိင္ငံမဲ့ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ေရာက္ရိွေနေသာ ေျမပိုင္ရွင္ကသာ လက္ခံထားရမည္ဟု ဆုိသည္။ သူ႔ေျမ သူ႔ေဒသမွာ ေမြးသမွ် လူႏွင့္ သယံဇာတဖူလံုမွ်တမႈ မရိွလို႔ ထြက္ေျပးလာၾကသူကို သူ႔အစိုးရကလည္း Deportation Procedure အရ လက္ခံမွာလား၊ ေဝးပါေသးရဲ႕။ မုိင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေဝးေသာ ႏုိင္ငံက ဆရာႀကီးမ်ားက ”လူမႈ ေရး႐ႈေထာင့္ကစဥ္းစားပါ” ဟု အ သံက်ယ္က်ယ္ ေျပာေနသည္ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ”ဟုတ္ကဲ့” ေျပာ ရမွာလား။

ႏိုင္ငံမဲ့ဟုဆုိေသာ ကူးလာသူ၊ က်ဴးလာသူတစ္ေယာက္၊ ဆယ္ေယာက္မွ ရာဂဏန္း၊ သန္းဂဏန္း ရိွလာၿပီး အားလံုးလက္ခံထားရမွာလား။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဦးႏု၊ ဦးေနဝင္း၊ ဦးေစာေမာင္၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ကို အ ျပစ္ေျပာေန၍ ယေန႔ျပႆနာ မေျပလည္ႏုိင္ပါ။ ယေန႔ကိစၥ ယေန႔လူေတြ လုပ္ရပါမည္။ ျမန္မာစကားပံု ရိွပါသည္။ ‘သူခိုးႀကီးေတာ့ ဓားျပ၊ဓားျပႀကီးေတာ့ သူပုန္’ ဟုဆိုပါသည္။
ယခု ကူးလာသူ၊ က်ဴးလာသူ ေတြကို လံႈ႔ေဆာ္တာ၊ ပဲ့ကိုင္တာ၊ လမ္းၫႊန္တာ ဘယ္သူလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္(၁/၂ဝ၁၆)ကို ၂ဝ၁၆ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျပည့္စံုစြာပါသည္။ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ယူေသာ ရဲစခန္းကို အၾကမ္းဖက္ဝင္စီးသည္။ တာဝန္ယူေနသူမ်ားကို အသက္ရန္ရွာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ ပူး ေပါင္းလ်က္ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္သည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က လူအုပ္ႀကီးက ဝိုင္းဝန္း တုိက္ခိုက္သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ မွ တာဝန္ရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္က်ဆံုးသည္။ တရားဝင္သတင္းမွာ တုိက္ခုိက္သူအင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ဟု ဆုိသည္။ လူမႈကြန္ရက္မွာ ေတာ့ ၁ဝဝဝ ခန္႔ဟုဆုိသည္။ သူခုိး၊ ဓားျပ၊ သူပုန္ မကေတာ့ပါ။ ဒီေလာက္လူအုပ္ႀကီးကို လက္နက္ကိုင္ တာဝန္ရိွသူတုိ႔ ပစ္ခတ္တာ သံုးေလးေယာက္ပဲ ေသသည္ ဟု ဖတ္ရပါသည္။ လူ ၅ဝ ကုိ သတ္ဖို႔ ျဖတ္ဖို႔ ဝိုင္းလာသူကို တစ္ေယာက္ ၁ဝ ေတာင့္ပစ္လွ်င္ သူပုန္ ၅ဝဝ ေသရပါမည္။ ပစ္ခတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ကိုယ့္လူေတြ လည္စင္းခံေနသည္လားမသိ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘အၾကမ္းဖက္သင္တန္း မတက္လွ်င္ လည္လွီးသတ္ျဖတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၊ မြတ္စလင္ရြာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက သာမီး႐ိႈ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း’ ဟူ ေသာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပရာတြင္ ”ဗလီတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗလီဆရာ ႀကီးက ရြာကလူေတြကို စည္း႐ုံးပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လူေတြလာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က လူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တုိက္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ငါတုိ႔ လူစု လူေဝးနဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို တုိက္ယူရမယ္။ တစ္အိမ္တစ္ေယာက္က် မလိုက္တဲ့လူေတြကို လည္လွီးၿပီး သတ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္” ဟု ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ မာမတ္အီစလာမ္က ထြက္ဆုိေၾကာင္း တရားဝင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အိုဘားမားတုိ႔၊ ဘန္ကီမြနး္တုိ႔၊ ကုိဖီအာနန္တုိ႔ကို အားမကိုးလိုပါ။ သူတုိ႔ကေတာ့ Human Right စကားလံုးသံုးၿပီး ကူးလာသူ၊ က်ဴးလာသူေတြကုိ သက္ညႇာပါဟု ေျပာပါလိမ့္မည္။

ယခု အေမရိကန္မွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အေရြးခံရၿပီ။ သမၼတရာထူး လက္မခံမီက မူဝါဒေတြ ေၾကညာေနၿပီ။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦး စားေပးမည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ လူဝင္ မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးကုိ တင္းက်ပ္စြာကိုင္တြယ္လာမည္ဟု ဆုိသည္။ အေထာက္အထားမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္မည္၊ နယ္စပ္မွာ တံတုိင္းကာမည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဏမသအသခသူ ရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး တက္ လွ်င္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မွ ဆက္သြယ္၍ ေတြ႕ဆံု၍ ႀကိဳဆိုရ ေသာ ဆက္ဆံေရးက်င့္စဥ္ ရိွပါသည္။

႐ုရွား-တ႐ုတ္-ဂ်ပန္တုိ႔ ႀကိဳ ဆုိ စကားဆုိေနၾကၿပီ။ သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ဆီ ကိုယ္ တုိင္ သြားေတြ႕ရင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆုိေသာ စကားေျပာပါ။ တစ္ ဆက္တည္း အေထာက္အထားမဲ့ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ား အေရးေျဖရွင္းရာတြင္ လက္ တဲြ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ညိႇႏိႈင္းခဲ့လွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္အခါအေျခ အေနျဖစ္ပါသည္ဟု သမၼတႀကီးထံ တင္ျပလိုပါသည္။ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ထဲမွ စာ တစ္ပုဒ္၊ စာတစ္ေၾကာင္းသည္ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ႀကီးထံ ေရာက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ေရးလိုက္မိရပါ ေတာ့သည္။

ေမာင္ေဆြသက္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*