‘ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာပါတာက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအတိုင္းျဖဳတ္ခ်လို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ . . .’

‘ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာပါတာက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအတိုင္းျဖဳတ္ခ်လို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ . . .’
November 30, 2016 Asian Fame

4:35 am
‘ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာပါတာက ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္။ ဒီအတိုင္းျဖဳတ္ခ်လို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲ . . .’

untitled-1

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁)၊ အပုိဒ္ ၃၈ (ခ) တြင္ ‘ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္’ ဟု ဆိုထားေသာ္ျငား ြၽငါ့အ အသ ြၽနခေူူ ဟုေခၚေနၾကသည့္ ‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒ’ ကို ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ျပ႒ာန္း ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းအဆင့္ ျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသြားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ ေထာက္ျပသံမ်ား ထြက္လာျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ‘လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ’ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားမွ နားလည္ကြၽမ္းက်င္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္း
(ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ)

ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ ရိွတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ ႏုိင္ငံမွာ လုိ အပ္ေနတာ ၾကာေနပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ ေတာ္တုန္းကလည္း နည္းဥပေဒေပၚဖို႔ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ေပမယ့္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ခုလည္းပဲ ဒါကို ခုလႊတ္ေတာ္က လုပ္ေန တာကို မေတြ႕ရဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒမွာ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရိွေၾကာင္း ပါထားေပ မယ့္ သီးသန္႔ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မရိွတာ ေၾကာင့္ တာဝန္မေက်တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို ေဒသခံ ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမၿပီးမခ်င္း ဒီအတုိင္း ထိုင္ၾကည့္ေနၾကရတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရ ရင္ လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကုိၾကည့္ပါလို႔ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ထဲကိုအ ရည္အခ်င္းမျပည့္ဝတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ေရာက္ရိွသြားတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လည္း အဲဒီပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကို အေရးယူေနရၿပီေလ။ အ ေရးယူမႈပံုစံက ပါတီတာဝန္၊ လႊတ္ေတာ္က ေပးအပ္ ထားတဲ့ ေကာ္မတီတာဝန္ေတြကို သာ ျဖစ္ေနတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ေတာ့ အေရးမယူႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြက တင္လို႔ပဲရမယ္။ ျဖဳတ္လို႔မရ ဘူးဆုိတာကေတာ့ မျဖစ္သင့္ ေတာ့ဘူးေလ။

ဦးရဲထြန္း
(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

ျပည္သူလူထု ကိုယ္တုိင္က သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ အရာတစ္ခု ကို ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္လည္း ရိွရပါမယ္။ ဒါမွ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းလို႔ ရမွာ ေပါ့။ ခုအခ်ိန္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနတာကို ထုိင္ ၾကည့္ေန႐ုံပဲ တတ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားပဲ ရေသးတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မရိွေသးလို႔ပဲ။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ျပည္သူလူထုက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရိွပါတယ္။ သုိ႔ ေသာ္ ဥပေဒနဲ႔အညီဆုိတာ ပါတယ္။ ဒီ ေတာ့ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမွရမယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္တုန္းက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ကုိယ္စားလွယ္ျဖဳတ္ ခ်ပုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္လာတယ္။ အစပထမပိုင္းတုန္းက NLD က ေထာက္ခံခဲ့ေပမယ့္ အႏုိင္ရျပည္ခုိင္ၿဖိဳးလႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဦးသိန္း စိန္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းၾကား ပြတ္တိုက္မႈက လည္းရိွေနတယ္ေလ။ ဒီဥပေဒသာ ျပ႒ာန္း လိုက္ရင္ သူရဦးေရႊမန္းကို သူ႔မဲဆႏၵနယ္ က ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္မ်ားခ်လိုက္မလား ဆုိတဲ့အေတြး သူရဦးေရႊမန္းမွာ ရိွခဲ့မွာ ေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကိုယ္တုိင္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ ကြက္ခဲ့တယ္။ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ပါတာက ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ ရိွတယ္။ ဒီအတုိင္း ျဖဳတ္ခ်လို႔ ဘယ္ရမလဲ။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကို တုိင္ၾကားရမယ္။ အဲဒီလို တုိင္ၾကားခဲ့ရင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က အခ်က္ (၅) ခ်က္နဲ႔ ၾကည့္ ၿပီး ၿငိစြန္းေနရင္ေတာ့ ျဖဳတ္ခ်လိုက္မွာေပါ့၊ မၿငိစြန္းရင္ေတာ့ ဘယ္ျဖဳတ္ခ်မလဲ။ အဲဒီ တုန္းက စုိးရိမ္ပူပန္သူေတြက ေရြးေကာက္ ပဲြေကာ္မရွင္သည္ ဦးသိန္းစိန္ ဖဲြ႕ေပးခဲ့တာ။ ဒီေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ မ်က္ႏွာကိုပဲၾကည့္လိမ့္ မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးေတြဝင္တဲ့သူေတြလည္း ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ အခု လႊတ္ေတာ္ ကေရာ ဒါကို ခြင့္ျပဳေပးမလား။ ေကာ္မရွင္ ကလည္း အသစ္ျဖစ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ေျပာရရင္ ဒါကို အခုလႊတ္ေတာ္အ သစ္က စိတ္ကူးေတာင္ရိွမယ္မထင္ဘူး။

ဦးစစ္ႏုိင္
(မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ)

အခု သြားေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီလမ္း ေၾကာင္းအရဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ ဥပေဒဟာ ရိွသင့္တဲ့ဥပ ေဒတစ္ခုလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါဟာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႔အတြက္ လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၾကားေနရတယ္။ ဘယ္ သူေတြ၊ ဘယ္ဝါေတြလဲဆုိတာေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္ တိတိက်က်မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ့္ဘက္က ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေတြ ေျပာ ရရင္ ဒီဥပေဒဟာ ရိွသင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လို႔ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က တုိင္တန္းတာ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ က စစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အရာကိုေတာ့ သိပ္ၿပီး သေဘာမေတြ႕လွဘူး။ အဲဒီလို ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာရလဲဆုိရင္ မလုိလားအပ္ဘဲနဲ႔ အလုပ္ ေတြမ်ားၿပီး ဇယားေတြ႐ႈပ္လာမွာ စိုးလို႔ပဲ။ ဟိုေနရာက တုိင္လိုက္ျပန္ၿပီ။ ဒါကုိ ေကာ္ မရွင္က စစ္၊ ဒီေနရာက တုိင္လိုက္ျပန္ၿပီ ဒါကို ေကာ္မရွင္က စစ္နဲ႔ အလုုပ္ေတြက ဆက္လုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအစား တကယ္ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္သင့္ တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါမွလည္း တိက် တဲ့သေဘာထားကို ရမွာေပါ့။ အဲဒီလိုေတာ့ ရိွပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဒီကိစၥကို အခ်င္းခ်င္း ေဆြး ေႏြးေနၾကပါၿပီ။ သေဘာတူတဲ့သူေတြလည္း ရိွသလို၊ သေဘာမတူတဲ့သူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ အားလံုးကေတာ့ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေပါ့ဗ်ာ။

ဦးဇံုးတိန္႔
(ခ်ီေဖြျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ)

ဒီဥပေဒ ရိွသင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ေျပာရလဲဆုိေတာ့ လက္ရိွ အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီအတုိင္းပဲ ျပ႒ာန္းေပးထားတာကိုး။ ခက္တာက သီးသန္႔ဥပေဒရိွဖို႔လိုတယ္။ ဒါက လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးဘူး။ အဓိကျပႆနာက ေတာ့ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ သြားတစ္ေနတယ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမင္တယ္။ အဲဒီ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ မဲဆႏၵရွင္ဆုိတာမ်ဳိးက ေနရာတုိင္းမွာရိွႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ ဟိုက တုိင္၊ ဒီကတုိင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတာင္ ပ်က္ သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒီ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ခုကို ျပင္လိုက္ရင္ေတာ့ ျပႆနာ မရိွႏုိင္ဘူး။ အခု ႏုိင္ငံမွာက ပါတီက ၉ဝ ေက်ာ္တယ္။ တစ္ပါတီ တစ္ပါတီရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ေတြက အဲဒီနယ္ေတြမွာ အနည္းဆံုး ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ အသာေလးရိွမယ္။ ၁ဝ ေယာက္ရိွတဲ့ ေနရာမွာ တစ္ ေယာက္က လက္မွတ္ထိုးတာနဲ႔ စစ္ေဆး ၿပီးျပဳတ္ဆုိတာမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ေဒါက္တာ စိုင္းလွသိန္း
(ခ်မ္းျမသာစည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)

ျပည္သူေတြက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေတြကို တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရိွသလို ျဖဳတ္ ခ်ပိုင္ခြင့္လည္း ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူကပဲ တင္တာေလ။ ဒီေတာ့ သူကပဲ ျဖဳတ္ခ်ရမွာေပါ့။ ဒါက လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး မွာ ရိွသင့္ရိွထုိက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ပ်က္ယြင္းမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ျဖဳတ္လိုက္မွာပါ။ အရည္အ ခ်င္း မပ်က္ယြင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး တည္ရိွေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းက တိုင္တာနဲ႔ စစ္ေဆးၿပီး ျဖဳတ္ခ်လိုက္ တယ္ဆုိတဲ့အေပၚေတာ့ သေဘာမေတြ႕လွ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားႀကီးရဖို႔လိုတယ္။ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ကေတာ့ မဲနည္းနည္းေလးရ တာနဲ႔ ရတယ္ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီသေဘာကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာပါ။

ေဒၚဒဲြဘူ
(ျမစ္ႀကီးနားေဒသခံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း)

ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္တုန္းက လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ဥပေဒၾကမ္း နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက မျပ႒ာန္းသင့္ေသးဘူးလို႔ ေထာက္ခံၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာဟာ ကိုယ့္ကိုျဖဳတ္ခ်မွာကို ေၾကာက္ၿပီး ဥပေဒ မျပဳခုိင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ ဥပေဒ ၾကမ္းေဆြးေႏြးစဥ္ ကြၽန္မလည္းပါဝင္ေဆြး ေႏြးပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း က မျပ႒ာန္းေသးဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြပဲ နီးေနၿပီေလ။ အ လုပ္ေတြ မ႐ႈပ္ဘူးလား။ ဒ့ါေၾကာင့္ မသင့္ ေတာ္ေသးဘူးဆုိၿပီး ဆုိင္းငံ့ထားတဲ့သေဘာ ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီဥပေဒ ဟာ ရိွသင့္ေနၿပီ။ မရိွသင့္ဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္ ရင္ေတာ့ ဒါဟာ အဓိပၸာယ္မရိွဘူး။ ဥပေဒ တစ္ခုျပ႒ာန္းဖို႔ဆုိတာ အေျခအေနနဲ႔ အ ခ်ိန္အခါကို သံုးသပ္ဖို႔လည္း လုိေသးတယ္ ေလ။ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအပိုင္းကိုေတာ့ ျပန္ ေဆြးေႏြးၾကေပါ့။ အခုဟာက ပါတီတစ္ခု ကပဲႀကီးစိုးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနၿပီပဲ။ အဲဒီ ပါတီရဲ႕သေဘာအတုိင္း ဒီဥပေဒက ရိွမယ္ ဆုိလည္းရိွမယ္၊ မရိွဘူးဆုိလည္း မရိွဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုမယ္ေပါ့။ ကြၽန္မအျမင္ကေတာ့ ရိွသင့္တယ္လို႔ ထင္ ပါတယ္။ ျပည္သူက မဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္လိုက္ တဲ့
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ဟာ သူ႔ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြကို လွည့္မၾကည့္ရင္၊ သူ႔တာဝန္သူ မေက်ရင္ ျပည္သူေတြက မဲေပးမႈကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္ ျပန္လည္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ရိွရပါမယ္။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္အဖြဲ႔

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*