အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားစစ္တမ္း မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားစစ္တမ္း မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္
November 30, 2016 Asian Fame

9:54 am
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားစစ္တမ္း မၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္

worker-copy

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္ အေရးရရွိမႈ အေျခအေန ကို ေကာက္ယူ ထားသည့္ စစ္တမ္း ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္ သျဖင့္ မၾကာမီထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းကို အလုပ္သမား အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕ Action Labor Right Group (ALRG)  အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍   ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ALRG မွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ ခုိင္မင္းက ေျပာသည္။

ယင္းစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအ တြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဝင္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမား မ်ားကို ႐ႈေထာင့္ေလး ခုျဖင့္ တြက္ခ်က္ ကာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ရရွိမႈႏႈန္း ထား၊  အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအ ျငင္းပြားမႈအေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္သ မားမ်ားရရွိသည့္အခြင့္အေရး အေျခအ ေန၊ အလုပ္လုပ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ အ ေျခအေနမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုေတသန ေတြ႕ရိွ ခ်က္ေတြကို စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ မၾကာခင္ထုတ္ျပန္ပါမယ္” ဟု ဦးေအာင္ခိုင္မင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းသည္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ အလုပ္သမား အေျခ အေနမ်ား အေပၚတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ား၊    အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ ျခင္း ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကိုလာမည့္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း  “Lunch of a report on Myanmar’s Garment Industry; Raising the Bottom” ဟု အမည္ ေပးထားေသာ စာတမ္းကိုယခုႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လုပ္ သား က႑တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ရေသာ က႑မွာ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုက႑ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာႏုိင္ငံ ျခားသားပိုင္ စက္႐ံုမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳအလုပ္ခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ခိုင္းေစမႈျဖင့္ အေရးယူထား ရေသာ စက္႐ံုမ်ားတြင္လည္း အထည္ စက္႐ံုမ်ား အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*