အက်အေပါက္မ်ားလာတဲ့ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း

အက်အေပါက္မ်ားလာတဲ့ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း
November 30, 2016 Asian Fame

7:58 am
အက်အေပါက္မ်ားလာတဲ့ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း

mh

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဝါက်အမွားကုိေရးၿပီး အမွန္ေအာ္ခဲ့ရတဲ့သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝါက်အမွန္ကုိေရးရင္ အမွားလို႔ အသတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ဝါက်အမွန္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္၊ ယခုအခါမွာ ဝါက်အမွန္ကုိ ျပန္ေရးသားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါက်အမွားမ်ားႏွင့္ ရွင္သန္ခဲ့ရသည့္ကာလမ်ား ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီ လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ဝါက်အမွန္မ်ားကုိ ေရးဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါၿပီ။ ဝါက်မေရးႏိုင္သူမ်ား ကလည္း ေရးႏိုင္သူမ်ား ေရးဖို႔ႀကိဳးစားေန သည္မွာ ဘယ္ဟာအမွန္ ဘယ္ဟာအမွားမွန္း သိေနၾကပါၿပီီ။

ကြၽန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ အရင္ အမွားကုိ အမွန္လို႔ ေျပာခဲ့ရတဲ့ေခတ္ကုိ ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ပါ။ ဝါက်အမွားကုိ ဝါက်အမွန္ျပန္ျပင္ ေရးႏိုင္လာတဲ့ ေခတ္အေၾကာင္းကုိပဲ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒီမိုက ေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကုိတည္ ေဆာက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ႏိုင္ငံသစ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ က႑ေပါင္းစုံဝါက် မွန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။လူတစ္ေယာက္မွာ သူ႔သမိုင္းနဲ႔ သူေရး သားေနတဲ့စကားလုံးေတြရွိပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဒီလူရဲ႕သမိုင္းကုိ စကား လုံးေတြက ေျပာျပေနပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ဆုံးအခ်ိန္ထိ စကားလုံးမ်ားကုိ မွန္ေအာင္ေရး ႏိုင္ခဲ့ရင္အက်အေပါက္ကင္းတဲ့ ဝါက်တစ္ ေၾကာင္းအေနနဲ႔ လူ႔ေလာကႀကီးက မွတ္တမ္း တင္ထားပါလိမ့္မယ္။

လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အမွားေတာ့ မကင္းႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္မွားကုိင္မွားေတြ ရွိ တတ္ၾကပါတယ္။ အတိမ္းအေစာင္းျဖစ္သြား တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအမွားကုိ သိၿပီး အခ်ိန္မီ ျပန္ျပင္လုိက္ဖို႔ပဲ လုိပါတယ္။ မိမိ မွားေနတာ၊ မွားသြားတာကုိ မိမိကုိယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကပဲျဖစ္ျဖစ္ မွား ေၾကာင္းအသိကုိ လက္ခံႏိုင္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိမိလုပ္ရပ္ဟာ မွန္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ရင္လည္း မွန္ေၾကာင္း ခုိင္ခိုင္မာမာသက္ ေသျပႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကုိအသစ္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ေခတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တစ္ခုအသစ္ တည္ ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ က႑ေပါင္းစုံကအမွား ကင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွားေတြရွိရင္ အခ်ိန္မီသိၿပီး ျပန္ျပင္ႏိုင္ဖို႔လည္း လုိအပ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရလည္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုတဲ့ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ဟာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသြားရမွာပါ။ က႑တစ္ခုက မွားေနရင္ တျခားက႑တစ္ခုက ျပစ္တင္ စြပ္စြဲႏိုင္သလုိ၊ ျပစ္တင္စြပ္စြဲခံရသူကိုလည္း ေခ်ပခြင့္ျပဳရပါမယ္။ ဒါမွ တိုင္းျပည္တည္ ေဆာက္ေနတဲ့ဝါက်ကုိ မွန္ေအာင္ေရးသြား ႏိုင္မွာပါ။ ျပစ္တင္စြပ္စြဲသူက အမ်ားျဖစ္ေန ၿပီး၊ အမ်ားက အမွားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္၊ ျပစ္တင္စြပ္စြဲ ခံရသူက အနည္း(သို႔မဟုတ္)တစ္ ေယာက္တည္းျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္၊ အမွန္တ ရားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္၊ အမွားလုိ႔ယူဆထားတဲ့ အမ်ားဘက္က အႏိုင္ရရွိေကာင္း ရရွိသြားပါ လိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အေနနဲ႔ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ံုးကုိ တက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အျမင့္ ဆုံး ဥပေဒခုံ႐ံုးအေနနဲ႔ အမ်ားကုိ အႏိုင္ေပး လုိက္ရင္လည္း၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ ကုိ ခံယူရေတာ့မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုလုိခ်င္ တာက ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္ေနရာမဆို အ မွားအမွန္ကုိ ေဝဖန္ပုိင္းျခားႏိုင္တယ္လုိ႔ဆို လုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေတြထက္ ျပည္ သူေတြအျမင္က ပုိမွန္ကန္ေနတတ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိ က႑ သုံးရပ္စလုံးအ ေနနဲ႔ နားစြင့္ထားရပါလိမ့္မယ္။ က႑သုံး ရပ္စလုံးဟာ သူတို႔လုပ္ရပ္တိုင္းကုိ ပြင့္လင္း ျမင္သာရွိေစဖို႔ ျပည္သူကုိ ခ်ျပအသိေပးႏိုင္ ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူက အဓိကေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကုိေမ့ထား လုိ႔မရပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အသံကုိ ကုိယ္ စားျပဳမႈအေနနဲ႔ စတုတၳမ႑ိဳင္လုိ႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ စာနယ္ဇင္း (မီဒီယာ)မ်ားဟာလည္း အေရးအႀကီး ဆုံးေနရာမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ျပည္သူေတြရဲ႕အသံကုိ နားစြင့္၊ ျပည္သူေတြ ကုိ အမွန္အမွားျပန္ ေဖာ္ျပရမယ့္တာဝန္ကုိ ယူထားရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဝခြဲ ရခက္ေနမယ္ဆိုရင္ စာနယ္ဇင္း(မီဒီယာ)ေတြအေနနဲ႔ သဲလြန္စေတြကုိ ဆြဲထုတ္ႏိုင္ သမွ် ထုတ္ယူၿပီး ေဝဖန္ေထာက္ျပႏိုင္ရပါ မယ္။ မီဒီယာေတြဟာ ဘက္လုိက္မႈကင္းမွ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါလိမ့္မယ္။ အခုေခတ္မွာ အေရာင္ကင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိေရွး႐ႈၿပီး အာဏာရအစုိးရ အေပၚမွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းရပါလိမ့္မယ္။ အာဏာရအစုိးရအေပၚမွာ ျပည္သူေတြဘက္ က ရပ္တည္ၿပီး ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ေဝဖန္ ေထာက္ျပႏိုင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဆိုလုိခ်င္တာက က႑စုံမွာ မိမိတို႔သ မိုင္းကုိ စာလုံးေပါင္းေရးသားေနၾကပါတယ္။ ဝါက်မွန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ တည္ၿမဲ ႏိုင္မယ္ဆိုတာပါ။အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ကုိအသစ္ ျပန္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔တင္ေျမႇာက္ ထားတဲ့အစုိးရကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ဆို တာ မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး။ ေခတ္တစ္ခုကေန ေခတ္တစ္ခုကုိ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ အရင္ေခတ္က အမွားစကားလုံးေတြပါလာ တတ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစုိးရဟာ အမွားစကားလုံးေတြ ဆက္သုံးေနတာကုိ ျပန္ျပင္မလားဆို ၿပီး အခ်ိန္ေပးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရအေပၚမွာ အေတြ႕အႀကံဳ အားနည္းတယ္ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ အခ်ိန္ေပးေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကတာပါ။

ဒီေနရာမွာ အရင္ေခတ္အေၾကာင္း မေျပာခ်င္ဘူးဆိုေပမယ့္ လုိအပ္လာလုိ႔ေျပာ ပါရေစ။ အခုမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကုိထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္၊ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ မွာ တရားဝင္ေတာင္းဆိုခဲ့တာ မွတ္မိပါလိမ့္ မယ္။ အခု အဲဒီမ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္သြားၿပီး အခုအစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကုိ ေၾကညာဖို႔ ျငင္းဆိုခဲ့ ပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့အႏၲရာယ္ကုိ အေၾကာင္းျပတယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ သိပါ တယ္။ ဒါက ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ေျပာတာပါ။ အမွား စကားလုံးမ်ားသုံးေနတာကုိ မၾကာ ခဏေတြ႕ ျမင္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားလည္း မသိဘူး မထင္ၾကပါနဲ႔။ သိေပမယ့္ မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ ေရးသင့္တဲ့ စကား လုံးေတြနဲ႔ ေခတ္ကုိ ဝါက်မဖြဲ႕ ဘဲ၊ မလုိအပ္တဲ့ စကားလုံးေတြ အသုံးျပဳေနတာေတြ၊ က်စ္လ်စ္ထိ ေရာက္တဲ့ စကားလုံးေတြေရြးခ်ယ္ၿပီး ဝါက်တစ္ေၾကာင္းကုိ တည္ေဆာက္ရမယ့္ အစား ေဖာင္းပြၿပီး အဓိပၸာယ္မဲ႔ေနတဲ့စကား လုံးေတြ သုံးေနတာေတြ၊ မ႑ိဳင္တစ္ခုက ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ျပည္သူကုိ အ ေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ၊ ျဖဳတ္ခ်တဲ့ အမွား စကားလုံးေတြ၊ ဘယ္သူမွားတယ္ ဘယ္သူ မွန္တယ္ဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ေတြရဲ႕ ထိန္းညိႇေပးမႈကုိမယူဘဲ၊ ျပည္သူကုိ ေရွးမ႐ႈဘဲ စကား လုံးအမွား အသုံးျပဳေနတာေတြကုိ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးႏိုင္မလဲလုိ႔ ေတြးၾကေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းကုိေရးေနတဲ့ စကားလုံးေတြ အမွားမ်ားလာမယ္ဆို ရင္၊ စကားလုံးအက်အေပါက္ေတြမ်ားလာမယ္ဆိုရင္၊ ေခတ္ကုိေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းဟာ အမွားမ်ားၿပီး ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းကုိ ျပန္တည္ ေဆာက္ခ်ိန္မွာ အရည္အခ်င္းရွိရွိနဲ႔ အမွားအယြင္းကင္းတဲ့ ဝါက်ကုိဆက္လက္ေရးသားႏိုင္ပါေစ။

ျမတ္လိႈင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*