လယ္သမားမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ဦးမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

လယ္သမားမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ဦးမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို
November 30, 2016 Asian Fame

9:18 am
လယ္သမားမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ေစရန္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ဦးမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

HEZ
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အခြန္အခ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ ေစရန္ အတြက္ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သူက ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

လိႈင္းဘြဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ိဳက ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအာင္သူက  ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ စည္းၾကပ္ ခ်က္ရွိေသာ တည္ဆဲေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔က သတ္မွတ္ထားရွိခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင့္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားကို အႏွစ္ ၂ဝ လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ေ သာ္လည္း ေျမခြန္အား တိုးျမႇင့္သတ္ မွတ္လိုက္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေတာ္ေငြ ေျမာက္ျမား စြာရရွိႏုိင္မည္မွာ မွန္ကန္ေသာ္ လည္း ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေရး ကိုေရွး႐ႈ၍ ေျမခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္မႈ မျပဳခဲ့ပါ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေျမယာခြန္အား တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊ တ္ေတာ္မွ ေဒသအတြင္း  ဥပေဒျပဳ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပ႒ာန္းထားရွိၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေကာက္ခံရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေျမခြန္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳ ခ်က္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမွာပင္ ျပည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ခင္စိုးစိုးၾကည္က ျမန္မာ လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်း ရာတြင္ ေက်းရြာအေရာက္ သြားေရာက္ ေခ်းေပးေသာပံုစံ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီ လြယ္ကူစြာ ရရွိေစေရးအတြက္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*