စီးပြားေရးနိမ့္ဆင္းသြားမႈ အေျခအေန ရင္ဆိုင္ေနရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ဘာေတြအႀကံျပဳထားလဲ

စီးပြားေရးနိမ့္ဆင္းသြားမႈ အေျခအေန ရင္ဆိုင္ေနရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ဘာေတြအႀကံျပဳထားလဲ
November 30, 2016 Asian Fame

8:34 am
စီးပြားေရးနိမ့္ဆင္းသြားမႈ အေျခအေန ရင္ဆိုင္ေနရသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ NLD အစိုးရကို ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက ဘာေတြအႀကံျပဳထားလဲ

usdp-copy

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာ၂၉

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ ျခင္း၊ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္း ျခင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ  ဗဟို ဘဏ္တစ္ခုတည္းကုိသာ တာဝန္ပံု ခ်မထားဘဲ အစိုးရကလည္း ဇိမ္ခံ ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့တင္သြင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကို စိစစ္သံုးစြဲ ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားအေလအလြင့္ မရွိေစရန္ ၾကပ္မတ္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း NLD အစိုးရ ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက အႀကံျပဳထား သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ စီးပြားေရးနိမ့္ဆင္းသြားမႈအ ေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီက ၿပီးခဲ့သည့္  ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆုိင္ရာေဆြး ေႏြးပြဲ  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုေဆြးေႏြးပြဲမွထြက္ေပၚလာခ်က္မ်ားကို ကိုးကား ကာ ပါတီက အထက္ပါအတိုင္း     ေထာက္ျပ အႀကံျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ က ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ တရား မဝင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ား ေလ်ာ့ နည္းေစရန္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ သည့္ Mobile Team ကဲ့သို႕ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ၿပီး ေစ်းကြက္ကို ထိန္းေက်ာင္းသင့္ ေၾကာင္း၊ယင္းအျပင္ အေျခခံကုန္ စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း က ေအာက္ေျခစားသံုးသူ ျပည္သူ လူထုကို အဓိက ထိခိုက္ေစသျဖင့္ ယခင္အစိုးရ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ သလို ‘ျပည္ေထာင္စုကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ’ ဖြဲ႔စည္း၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ သက္ဆိုင္ရာကုန္စည္ အသင္းခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ညႇိႏႈိင္း၍ ကုန္ ေစ်းႏႈန္း ထိန္းေက်ာင္းေရးကို လုပ္ ေဆာင္ေပးရမည္ဟုလည္း ယင္း ပါတီက တိုက္တြန္းထားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုမွ အႀကီး အကဲတစ္ဦးက ”လက္ရွိႏိုင္ငံရဲ႕ စီး ပြားေရးအေျခအေနကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံကလည္း ဝန္ခံထားၿပီး ၿပီေလ၊ ေႏွးေနတယ္ဆိုၿပီး” ဟု ေျပာသည္။

ယခင္ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး အစရွိသည့္ အ ေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးတက္ ေရာက္ၿပီး အေျဖရွာခဲ့သည့္   ေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိအစိုး ရအေနျဖင့္ ယူသင့္သည့္ အခ်က္ အလက္ကိုယူသင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရက ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုခ့ဲ သည့္ လက္ရွိစီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး   ေဒါက္တာသန္းျမင့္၏ ေျဖဆိုခဲ့မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျခခံ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း တက္ျခင္းသည္ လူထုကိုတိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္ ၍ ‘ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းကို ထိန္း၍မရ’ ဟု ေခါင္း မေရွာင္သင့္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ထိန္း ေက်ာင္း၍ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ လုိအပ္ပါ က ဥပေဒအရအေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ သည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္အ တြင္း  အလုပ္လက္မဲ့မ်ား တိုးပြား လာသည့္အေပၚ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ က ယခင္အစိုးရ လုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ် အား စိတ္ခံစားခ်က္ျဖင့္ စီမံကိန္း မ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ရပ္ပစ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ယင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူ မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစ သည္၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေစ သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ား၏ အေျခခံအ ခ်က္မ်ားကို မၾကည့္ဘဲ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းကို မလုပ္သင့္ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲက ဆက္လက္   ေထာက္ျပ ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္အဖြဲ႕၏ စီမံဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံစီး ပြားေရးအေျခအေနကို အစိုးရက ေျဖရွင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ပေရာဂ်က္မ်ား မ်ားစြာေလွ်ာ႔ခ် လိုက္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။

   ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ ႒ ဦးျမတ္ဟိန္းက ယခုစီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ရျခင္းသည္ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ သည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*