ကေလးတို႔ရဲ႔ ပညာေရး မေဝးေစလို

ကေလးတို႔ရဲ႔ ပညာေရး မေဝးေစလို
November 30, 2016 Asian Fame

6:11 am
ကေလးတို႔ရဲ႔ ပညာေရး မေဝးေစလို

education

ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာက႑တြင္ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည့္ ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု တာဝန္ရွိသူတို႔ လူသိထင္ရွား တရားဝင္ ဆက္တိုက္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္က ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း စီမံသြားမည့္ အစီအမံမ်ား ထုတ္ေျပာစဥ္က တစ္ႀကိမ္၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းကျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္း ျပင္ပပညာေရးညီလာခံဖိုရမ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ယခုတစ္ေခါက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ စာ တတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားေနေသာ ကယား ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္စဥ္က တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္စုစုေပါင္း ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ေျပာစဥ္အခါတိုင္း ယင္းျပႆနာ ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ေျဖရွင္း ေပးသြားမည္ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားက မပါ မျဖစ္ပါေနသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ တာဝန္ရွိသူတို႔ ဆက္တိုက္ ေျပာလာမႈမ်ားလာ၍ ပညာေရးအသိုင္းအ ဝိုင္းက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျဖရွင္းပံု၊ ေျဖရွင္းနည္းကို ၾကည့္ခ်င္၊ ျမင္ခ်င္သြားၾက သည္။

ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေတြက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရွိေနလို႔လဲ

ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဆိုင္ရာစစ္ တမ္းတစ္ရပ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ေစာၾကသူမ်ား၊ စာသင္ခန္းထဲသို႔ ေရာက္မလာၾက သည့္ ကေလးအေရအတြက္သည္ လက္ရွိ တြင္ ၂ ဒသမ ၇ သန္းရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုပမာဏသည္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကေလးငယ္အားလံုးကို ဆိုလိုသည္ဟု ယင္းစစ္တမ္းက ဆိုသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ျပဳ လုပ္ေသာ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး ညီလာ ခံဖိုရမ္၌ ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ေက်ာင္းအပ္မႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၁ သန္းရွိသည့္ အနက္ ၂ ဒသမ ၇ သန္း သည္ ေက်ာင္းထြက္ေစာေန၍ ယင္းပမာဏ ကို ထိန္းသိမ္းရေတာ့မည္ဟု ေျပာခဲ့ရာ ၂ ဒသမ ၇ သန္းကသာ လက္ရွိအေျခအေန မွန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေတာ့မည္။ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းကို ၾကည့္ပါ လွ်င္လည္း ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ ထိုတစ္ႏွစ္အ တြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေျခာက္ သိန္းေက်ာ္သည္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူငယ္တန္းမွ ပထမတန္းသို႔ ကူး ေျပာင္းရာတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္သိန္းေက်ာ္၊ စတုတၳတန္းမွ ပၪၥမတန္းသို႔ ကူးေျပာင္းရာ တြင္ ေက်ာင္းသားတစ္သိန္းခဲြေက်ာ္၊ အျခားတန္းစဥ္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားဦးေရ ပ်မ္းမွ် ငါးေသာင္းေက်ာ္စီ ပမာဏႏွင့္ ထြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားက
သိပ္အမ်ားႀကီးမရွိပါ

ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္း မ်ားရျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ သြားလာရခက္ခဲမႈ စသည့္ အခ်က္ သံုးခ်က္အေပၚကိုသာ အမ်ားဆံုး အေျခခံသည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း မ်ားျခင္းကပင္ မူလဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ရာ လူမႈဘဝ မျပည့္စံုမႈကို ျပန္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံက ပညာ တတ္သူနည္းၿပီး ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဦးၫြန္႔ေသာင္းက သံုးသပ္သည္။ ”တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ပညာအရမ္းသင္ခ်င္တာ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းမရွိဘူး”ဟု သူကဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ မသင္မေနရ မူလတန္း၊ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ စသည္တို႔လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း လူမႈစီးပြားမေျပလည္မႈက လုပ္ေဆာင္ေပးမႈတိုင္းကို ႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ မျဖစ္ေစခဲ့ဟု ေနာက္ထပ္ ဆရာတစ္ဦးကလည္း သူ႕အျမင္ကို ေျပာ ျပသည္။”အဓိကကေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔လိုတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အလုပ္အ ကိုင္၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ေယာက္က မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ဝင္ေငြရွိရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ၿပီ။ ဒါေတာင္ အကုန္လံုးကို မရဘူးေနာ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ပညာေရးက ဒီလိုေတြလုပ္မယ္လို႔ ေျပာၿပီ

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းမွ ေစာေစာစီးစီးထြက္သြားရသူ မ်ားႏွင့္ စာမတတ္သူမ်ား၏အနာဂတ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၂၉) ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ ယင္းတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာသင္ယူခြင့္ တစ္ခုခု ျပန္လည္ရရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ အစီအမံ မ်ားထားရွိမည့္စနစ္ကို dk Alternative Education ဟုသတ္မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တရားဝင္ ေျပာဆိုထားသည္။ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ထဲတြင္ သက္ ႀကီးစာတတ္ေျမာက္ေရး၊ လူတိုင္းစာတတ္ ေျမာက္ေရးႏွင့္ စာဖတ္ရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရး၊ ဝင္ေငြတိုးပြား ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ တန္းညိႇပညာေရး၊ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ရပ္ရြာပညာ ပေဒသာဌာန၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ တြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာအစီ အစဥ္တို႔ ပါဝင္သည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္နယ္ထဲ၌ စာတတ္
ေျမာက္မႈနည္းေနသည့္ ကယားျပည္နယ္ ကို ျပည္လံုးကြၽတ္ စာတတ္ေျမာက္ရန္လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းအခ်ိဳ႕ကို ဖြင့္လွစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္ေပမယ့္
ရသေလာက္ကို ဆြဲေခၚဖို႔ လိုတယ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံမ်ားသည္ ေကာင္းသည္ဟု ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ေငြကလည္း အေျမာက္အျမား လိုမည္၊ သြားခ်င္သည့္ ခရီးေရာက္ေအာင္ လူ႔စြမ္းအားလည္း ရွိမွျဖစ္မည္ဟု အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပသည္။ ဌာနတစ္ခုရွိ႐ံု၊ ဦးေရ သိန္းဂဏန္း ေက်ာ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိ႐ုံႏွင့္ မလံုေလာက္၊ လိုက္ပါမည့္ ျပည္သူကလည္း လိုသည္ဟု လုပ္သက္ရင့္ပညာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲလို႔ ကေလးကို ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ရတာပါဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ထက္၊ သင္ကြာ ငါတို႔ထားမယ္ဆိုတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္း သြားမယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။ အစိုးရပိုင္းမွလည္း ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ တစ္ေယာက္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ဖန္တီးေပးမွရမည္ ဟု လုပ္သက္ရင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး က အႀကံျပဳထားသည္။ ထိုအတိုင္းသာ မဟုတ္ပါက အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေနာက္ထပ္၊ ေနာက္ ထပ္ ထြက္ခြာသြားၾကမည့္ ကေလးငယ္တို႔ ၏ စာရင္းကိုသာ ထိုင္ေကာက္႐ုံမွ တစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ျပီ။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*