ကမၻာႀကီးအေပၚ ထူးျခားစြာ႐ုိက္ခတ္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မူဝါဒမ်ား

ကမၻာႀကီးအေပၚ ထူးျခားစြာ႐ုိက္ခတ္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မူဝါဒမ်ား
November 30, 2016 Asian Fame

10:21 am
ကမၻာႀကီးအေပၚ ထူးျခားစြာ႐ုိက္ခတ္လာမည့္ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မူဝါဒမ်ား

myat-min-article

အေမရိကန္သမုိင္းတြင္ ထူးျခားမႈအရွိဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၎မွ သူမတူေသာ မူဝါဒမ်ားစြဲကုိင္ထားသူ သမၼတေလာင္းတစ္ဦးေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ကာလ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ စတင္ဝင္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထရမ့္၏အေန အထားမွာ မေသခ်ာမေရရာခဲ့ေပ။ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ သက္တမ္း ရွည္မည့္သူမဟုတ္ဟု အမ်ားကထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ Primaries ဟုေခၚေသာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မစၥတာထရမ့္ အေျခအေနေကာင္းမည္မဟုတ္ဟု ယူဆေနသူမ်ားကုိလည္း ၎က ခုခံသက္ေသ ျပႏုိင္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ တစ္ဖန္ Republican ပါတီ၏ ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဟုဆုိၾကသူမ်ားလည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ပါးစပ္ပိတ္ေနခဲ့ရျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံသမၼတ (President Elect) အျဖစ္ ယေန႔တြင္ ဝံ့ဝံ့ၾ<ြကားၾ<ြကား ေတြ႕ျမင္ရေလၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

မစၥတာထရမ့္အႏုိင္ရရွိမႈ အေၾကာင္းတရားအေပၚ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိလူအမ်ားက မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾကေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ေၾကာင့္သာလွ်င္ အေမရိကန္လူထု ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ ပထမ အခ်က္ျဖစ္ေသာ ၎က်င့္သုံးမည့္ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒအသစ္ကုိ လူထုက လက္ခံျခင္း၊ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာႀကီးအေပၚ ျပင္းထန္စြာက် ေရာက္လာေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ မည္ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ လူထုယုံၾကည္မႈပုိခဲ့ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တဖြဲဖြဲတရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်သူမ်ား (Illegal Migrants) အေပၚ ၎ကိုင္တြယ္မည့္ မူဝါဒမ်ားအား လူထုကႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းမွတ္ယူ ႏုိင္ပါသည္။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားထက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္မ်ိဳးတည္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ ((American First) ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆုိေသာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ မစၥတာထရမ့္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ (Multiculturalism) အေျခခံ ၍တည္ေဆာက္ထားေသာ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ၌ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီ (Liberal Democracy) စတင္ ဆိတ္သုဥ္းျခင္း၏နိမိတ္ေလလား ဟု ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ကလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳေနၾကပါသည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ အႏုိင္ရရွိမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္လည္း အခန္းက႑ေျခာက္မ်ိဳး၌ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု မွန္းဆေနၾကပါသည္။ ပထမဆုံး အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ၾကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခား ေရးမူဝါဒ၏ ပင္မေဒါက္တုိင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ေသာ ေနတုိးအဖြဲ႕အေပၚ မစၥတာထရမ့္၏ သေဘာထားအျမင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္သည္။ ေနတုိးအဖြဲ႕သည္ေခတ္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးမသိ တတ္ေသာ မဟာမိတ္မ်ားသည္ အေမရိကန္၏ေပးစာကမ္းစာျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ေလသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေဒသကုိ အကာအကြယ္ေပး ရန္အတြက္ ၎ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ား မွ မွ်တေသာအေပးအယူ မျပဳ လုပ္ပါက ဆက္လက္ကာကြယ္ေပး သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ တပ္မ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းသြားမည္ဟု လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္မွ စစ္စရိတ္ကုိ အမ်ားဆုံး စုိက္ထုတ္သုံးစြဲေနခ်ိန္တြင္ ေနတုိးအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔ GDP ၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိသာ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳေနမႈကုိ မစၥတာထရမ့္က မႏွစ္မ်ိဳ႕ ေၾကာင္းျပသခဲ့သည္။ ၎၏သေဘာထားေၾကာင့္ ႐ုရွားကို ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ထားေသာ ဥေရာပအေရွ႕ပုိင္းရွိ ေနတုိးအဖြဲ႕ဝင္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားပင္တုန္လႈပ္လာရပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ႐ုရွား အေပၚထားေသာ မစၥတာထရမ့္၏သေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အုိဘားမားတက္လာၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွား၏ တင္းမာ လာေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ၎အေနျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္သည္ ျပတ္သားေသာ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟု လည္း ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါေသးသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ဆက္ဆံေရး သမုိင္းတစ္ေခတ္ ဆန္းသစ္လာေပေတာ့မည္။

တတိယအခ်က္မွာ ထရမ့္၏ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒအေျပာင္းအလဲပင္ျဖစ္သည္။ မစၥတာထရမ့္ မ်က္စိဆံပင္ေမႊး စူးေနေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ Nafta – North Atlantic Free Trade Agreement ဟုေခၚေသာ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ ေရးစာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၎စာခ်ဳပ္သည္ သမၼတကလင္တန္လက္ထက္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိ ကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ မကၠဆီကုိတုိ႔ အၾကားခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္တုိ႔အတြက္ ေရးထုိးခဲ့သမွ် အဆုိးဆုံးစာခ်ဳပ္ ဟုပင္ ထရမ့္က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္။ ၎စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ ေရးဇုန္တစ္ခုေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး ကုန္ ပစၥည္းအမ်ားစုအေပၚ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈႏွင့္ ကင္းလြတ္မႈရရွိ ေစခဲ့ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တုိ႔အေပၚ အက်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ မည္သည္က ပုိ ျဖစ္ေစသလဲဆုိသည္မွာအျငင္းပြား ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၏ သုေတသနဌာန (Congressional Research Service) ၏ ဆန္းစစ္မႈ အရလက္ေတြ႕တြင္ Nafta ေၾကာင့္ ေဝဖန္သူမ်ား စုိးရိမ္သကဲ့သုိ႔ အလုပ္လက္မဲ့အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေထာက္ ခံသူမ်ားေမွ်ာ္လင့္သလုိ
ႀကီးမား ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈလည္း မရရွိပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေလသည္။

ကေနဒါ၊ မကၠဆီကုိတုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမွာအေမရိကန္ ျပည္ တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး (GDP) ၏ အနည္းငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါစာခ်ဳပ္၏ သက္ေရာက္မႈမွာ အေမရိကန္စီးပြားေရး အေပၚ မႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မစၥတာထရမ့္က စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တုိ႔ အတြက္ နစ္နာရေၾကာင္း၊ အလုပ္ လက္မဲ့မ်ား မ်ားစြာေပၚ ထြန္းလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎တက္လာပါက သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္တုိးေကာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္သြင္းကုန္အေပၚ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ မကၠဆီကုိ အေပၚ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ ခံျခင္းျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားျပည္ပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းကုိ တားဆီးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂ ႏုိင္ငံ ေရးထုိးထားေသာ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ ( Trans – Pacific Partnership – TPP)အေပၚေဝဖန္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ပါက World Trade Organization မွလည္း ႏုတ္ထြက္မည္ဟုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအခင္းအက်င္း အေပၚ တစ္နည္းတစ္ဖုံေျပာင္းလဲလာေစႏုိင္ပါသည္။

စတုတၴအခ်က္မွာ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္ (Iran Deal) ႏွင့္ပတ္သက္ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မထုတ္လုပ္ပါဟူေသာ အီရန္၏အာမခံမႈ ေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည့္ ညႇိႏႈိင္းမႈသည္ သမၼတအုိဘားမားအတြက္ သမုိင္း ဝင္ေသာနားလည္မႈရယူႏုိင္ျခင္း ဟု ကမၸည္းထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ခဲ့ရသမွ်ထဲတြင္ အဆုိးရြားဆုံးေသာ သေဘာတူညီမႈပင္ ျဖစ္သည္ဟု ရီပက္ဘလစ္ကန္တုိ႔၏သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္ေစေသာ မွတ္ခ်က္ကုိ မစၥတာထရမ့္က ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎သေဘာတူညီ ခ်က္ကုိဖ်က္သိမ္းရန္မွာ ၎၏ပထမဦးစားေပးအလုပ္ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့ သည့္အတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ေဆာ္ဒီႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔၏ၿပိဳင္ဘက္ ဆီးရီးယား ျပႆနာ၏အဓိက Player ျဖစ္ေသာ အီရန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆုိပါစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဆုိပါက အေရွ႕အလယ္ပုိင္းအေပၚႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြဲေပ။ အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Javad Zarif က မစၥတာထရမ့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ရလာခဲ့ေသာအဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိအေလးထား ရန္တုိက္တြန္းခဲ့ေပသည္။

ပၪၥမအခ်က္မွာ အာရွေဒသအတြက္ အေရးႀကီးေသာလုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မစၥတာထရမ့္အေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႀကိဳ ဆုိျခင္းမွာ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ပုိမုိတစ္သီးတျခား ရပ္တည္မည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ (More Isolationist US Foreign Policy) ကုိ က်င့္သုံးလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ အေမရိကန္က တစ္ႏုိင္ငံတည္း ရပ္တည္ျခင္းျဖင့္ ၎၏စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမည္ဟု တ႐ုတ္ကယူဆေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပ သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔၏ အေမရိကန္အေပၚ အလြန္အမင္းမွီခုိမႈကုိ ခြဲထုတ္ပစ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ အား ကုိယ္တုိင္ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္ေစျခင္း ျဖင့္ ေျမာက္ကုိးရီးယား၏ရန္ျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေစမည္ဟုလည္း ေျပာဆုိ ခဲ့ပါသည္။ အစဥ္အဆက္ အေမရိ ကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်ပ္ ႐ုိက္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကုိးရီးယား၏ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန္႔ ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ မစၥတာထရမ့္ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္မည္မွာ မရွင္းလင္း ေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ မစၥတာထရမ့္ က ေျမာက္ကုိးရီးယားေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ခန္႔မွန္းရအခက္ဆုံး သမၼတေလာင္းက ကမၻာေပၚတြင္ ခန္႔မွန္းရအခက္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္ မစၥတာကင္ဂ်ဳံအြန္အား မည္ကဲ့သုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ကုိင္တြယ္သြား မည္ဆုိသည္မွာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရပန္းစားလာမည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဆ႒မအခ်က္မွာ ကမၻာ့ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္မည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထရမ့္က Paris Climate Agreement ကုိ ၎၏ ပထမရက္တစ္ရာအတြင္း ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုေျပာဆုိခဲ့သည့္အျပင္ သူ၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုန္ အသုံးျပဳကာ သမၼတအုိဘားမား ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရာသီဥ တု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒ မ်ားကုိလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပစ္မည္ဟု ဆုိထားပါသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ အေမရိကန္အစုိးရမွ ေငြေၾကးစုိက္ထုတ္ေပးေနမႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းပစ္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ လူသားမ်ားေၾကာင့္ ရာသီ ဥတု ေျပာင္းလဲလာရပါသည္ဟူ ေသာ သိပၸံဆုိင္ရာအယူအဆကုိ လက္မခံဘဲ ၎မွာ အေမရိကန္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ ရည္ရြယ္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ထြင္လုံးတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္ ကဆုိသည္။ ရွိႏွင့္ၿပီး အေမရိကန္၏ ရာသီဥတုဆုိင္ရာမူဝါဒကုိ အလုံးစုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ထရမ့္က ၎မူဝါဒမ်ားကုိ အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ သြားေအာင္ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာက ဆုိသည္။

Paris Agreement အားဖ်က္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ သမၼတအုိဘားမား၏သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း (Clean Power Plan) အေပၚ မထီ မဲ့ျမင္ျပဳမႈႏွင့္ ထရမ့္၏ ေက်ာက္မီး ေသြးျဖင့္ စြမ္းအင္ဆက္လက္ထုတ္ လုပ္လုိမႈအေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႐ုပ္ၾ<ြကင္းေလာင္စာ အသုံးျပဳေရး ေထာက္ခံသူမ်ားက မစၥတာထရမ့္ ၏ အစီအမံမ်ားသည္ အေမရိကန္မိသားစုမ်ား၏ လက္ ရွိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးစားေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံေလာက္ ေသာ ႐ုပ္ၾ<ြကင္းေလာင္စာ စြမ္းအင္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးကုိ အားျဖည့္ ေပးကာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ခ်န္ရစ္ထား ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းအင္အသုံးခ်ေရးအယူအဆသစ္မ်ားကုိေတြ႕ျမင္လာရဖြယ္ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မၾကာေတာ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခု၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေလးႏွစ္တာ သမၼတသက္တမ္းကုိ စတင္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေတာ့ မည့္ မစၥတာ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္အာရွေဒသမ်ား တုိ႔အေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ ႐ုိက္ခတ္မႈ မ်ားရွိလာမည္ကုိ လက္ေတြ႕တြင္ ေလ့လာသုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္သင့္ သည္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ ျပလုိက္ရေပသည္။

ျမတ္မင္း (စက္မႈ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*