ဧရာဝတီတုိင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ခ႐ုကုိက္ျဖတ္စားေသာက္မႈဒဏ္ ခံစားေနရ

ဧရာဝတီတုိင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ခ႐ုကုိက္ျဖတ္စားေသာက္မႈဒဏ္ ခံစားေနရ
November 23, 2016 Asian Fame

6:06 am
ဧရာဝတီတုိင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ခ႐ုကုိက္ျဖတ္စားေသာက္မႈဒဏ္ ခံစားေနရ
In Bussiness

paddy-field-hez-copy

မွဴးအိမ္ေဇာ္
က်ိဳက္လတ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁

ဧရာဝတီတုိင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ စပါးဖ်က္ ခ႐ုမ်ားကို မႏိွမ္နင္းႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ လယ္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင္႔ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း ေဒသခံလယ္ သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

စုိက္ပ်ိဳး လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပ်ိဳးစပါး စုုိက္ခင္းမ်ားကုိ ခ႐ုမ်ား၏ ကုိက္ျဖတ္စားေသာက္မႈမွာ ယခင္ ႏွစ္မ်ားက မြန္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ခံစားရေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္မ်ားတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း ရွိ က်ိဳက္လတ္၊ ဖ်ာပုံ၊ ေဒးဒရဲ၊ ဘုိ ကေလး၊ မအူပင္၊ ဝါးခယ္မ စသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၍ လယ္ယာေျမပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

”အဲ့ဒီခ႐ုေတြရဲ႕ ေပါက္ဖြားႏႈန္း က ဥၿမံဳတစ္ခုမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဥၿမံဳကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီးကာကြယ္လုိ႔ေတာ့ ရပါ တယ္။ အဲ့ဒီခ႐ုက်ေနတဲ့ ေနရာ ေတြမွာ ပ်ိဳးပင္ေတြ ငယ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ပ်ိဳးပင္ရင့္ သြားရင္လည္း အပင္ေပၚတက္ဥ တယ္။ ပ်ိဳးပင္ငယ္တဲ့အခ်ိန္ဖ်က္ ဆီးရင္ တစ္ကြင္းလုံးျပန္စုိက္ရတာ။ ျပန္စုိက္လည္း ျပန္ကုိက္တာပဲ” ဟု က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ လယ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ ေရႊခ႐ုဥမ်ားကို ဘဲ မ်ားလႊတ္၍ စားေသာက္ေစျခင္း နည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေနၿပီး လက္ျဖင့္ ေကာက္ယူၿပီး ဥၿမံဳမ်ားကို ေခ်မြ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လယ္ယာ မ်ားကုိ ကာကြယ္ေနရေၾကာင္း က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ စပါးစုိက္ လယ္ သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညိဳက ”ခ႐ုေတြဝင္ေရာက္လာေတာ့ စပါး စုိက္ခင္းတခ်ိဳ႕ပ်က္ကုန္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ကေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔နဲ႔ ညိႇႏႈိင္း ၿပီး ဒီကိစၥကုိေျဖရွင္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္”ဟုေျပာသည္။

ေရႊခ႐ုေခၚအဆုိပါ (Pomacea canaliculata Lamarck) ခ႐ုကို လူတို႔စားသံုးရန္အတြက္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေတာင္ အေမရိကမွ အာရွတိုက္သို႔ စတင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရႊ ခ႐ုသည္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီး ယား၊ ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ
တို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီးစပါး၏ အဓိက ဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာကာ ယခုအခါ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ရွိ စပါးစုိက္ခင္းမ်ားထံ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခ႐ုမ်ားကုိ ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အခ်ိန္သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ ပ်ိဳးေသာ စပါးမ်ားအတြက္ ပထမ ၁ဝ ရက္အတြင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အ ေစ့ခ်စိုက္ပ်ိဳးေသာ စပါးမ်ားအ တြက္ ပထမ ၂၁ ရက္တို႔ျဖစ္ၾက သည္။ ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ စပါးပင္၏ ႀကီးထြားမႈသည္ ေရႊခ႐ု ၏ ဖ်က္ဆီးမႈထက္ ပိုမိုႀကီးမား ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးပင္ဖ်က္ပုိးမႊား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆုိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*