ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီး ျမႇင့္တင္ေရး ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ယခင္ ႏွစ္ထက္ က်ပ္ သန္း ၉ဝ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း

ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီး ျမႇင့္တင္ေရး ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ယခင္ ႏွစ္ထက္ က်ပ္ သန္း ၉ဝ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း
November 23, 2016 Asian Fame

7:53 am
ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီး ျမႇင့္တင္ေရး ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္ ယခင္ ႏွစ္ထက္ က်ပ္ သန္း ၉ဝ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္း
In Travel

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခရီးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ ငန္း အသံုးစရိတ္မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ သန္း ၉ဝ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၂ဝ၁၄ – ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခရီး ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၃ဝ၅ ဒသ မ ၉၄၃ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၁၅ ဒသမ ၄၉၈ ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ သည္။

ႏိုင္ငံဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးက် ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ခရီးျမႇင့္တင္ေရး အသံုး စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း  ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

”အဓိက ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီး ပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အမ်ားႀကီး မသံုးႏိုင္ဘူး” ဟု ဦးတင့္သြင္ က ေျပာသည္။

ခရီးသြားျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား အသံုးျပဳရန္ လို အပ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ အစိုးရက တိုးျမႇင့္ေပးရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြ ရွာသင့္ေၾကာင္း ၄င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

”ဝင္လာတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြဆီက ေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲၿပီး အခြန္ ေတြေကာက္ရမယ္ဆိုတာကုိ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ေကာင္း မြန္တဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ အစိုးရဆီကုိ တင္ျပ ရပါမယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ဟိုတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ခရီး သြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အသံုး စရိတ္မ်ားအျဖစ္  ၂ဝ၁၂ – ၂ဝ၁၃ တြင္ က်ပ္သန္း ၂၈ ဒသမ ၇၄၈၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ က်ပ္သန္း ၂၃၃ ဒသမ ၄ဝ၆၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ တြင္ က်ပ္သန္း ၃ဝ၅ ဒသမ ၉၄၃၊ ၂ဝ၁၅-၁၆ တြင္ က်ပ္သန္း ၂၁၅ ဒသမ ၄၉၈ ခြင့္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*