တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးေဒသတြင္ ဒီဂရီ ေကာလိပ္တစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးေဒသတြင္ ဒီဂရီ ေကာလိပ္တစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း
November 23, 2016 Asian Fame

8:40 am
တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးေဒသတြင္ ဒီဂရီ ေကာလိပ္တစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း
In Articles, Education

edu-feature

ယခုအခ်ိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ ဝိဇၨာ/သိပၸံ ဒီဂရီေကာလိပ္ တစ္ေက်ာင္းရွိၿပီဟု ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားတို႔ ၾ<ြကားဝါလို႔ ရႏုိင္ၿပီျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၈ ႏွစ္ လံုးလံုး တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ေက်ာင္းမွ လံုးဝမရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မွ ယခု အခါတြင္ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္၍ ၾ<ြကားဝါႏိုင္ၿပီဟု ၫႊန္းဆိုျခင္းသည္ လြန္အံ့မထင္။

နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္မႈရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႕တြင္ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္ မ်ား အသီးသီးရွိေနခ်ိန္တြင္ ခ်င္း ျပည္နယ္က ဗလာနတိၳ။ ခ်င္းျပည္နယ္ထက္ လူဦးေရ နည္းသည့္ ကယားျပည္နယ္မွာပင္ လိြဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္က ၾ<ြကား ၾ<ြကားဝ့ံဝံ့ ရွိေနခဲ့၍ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္ နယ္သားတို႔ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့ရသည္ ဟု တီးတိန္ေဒသခံ ခ်င္းတိုင္းရင္း သားလ်န္းခန္႔ေတြာင္က ဆိုသည္။ ယခုေတာ့ျဖင့္ ထိုသို႔မဟုတ္ ေတာ့ အားရွိသြားၿပီဟု အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလူငယ္က ဆက္ေျပာသည္။

ဟားခါး ဒီဂရီေကာလိပ္ ေျခလွမ္းအစ

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠ သိုလ္/ေကာလိပ္ တစ္ခုမွမ႐ွိသည့္ အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္သား ေက်ာင္းသူမ်ားအေန ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ပညာ ေရးကို ေခတ္အဆက္ဆက္နီးစပ္ ရာ ကေလးတကၠသိုလ္၊ မုံရြာႏွင့္ ပခုကၠဴ တကၠသိုလ္တို႔တြင္ သြား ေရာက္ကာ သင္ယူေနၾကရသည္။ ထို႔အတြက္ အျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသက ေက်ာင္းသားတို႕ ထက္ ခ်င္းျပည္နယ္က ေက်ာင္း သားတို႔မွာ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္းၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုခဲ့ရသည္။ ဤသည္က တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္ ရရန္ စတင္ေတာင္းဆို ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္း ျခင္းရာ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဘယ္ေလာက္ေတာင္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရလဲ

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ဟားခါးတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဝိဇၨာ/သိပၸံ ဒီဂရီေကာလိပ္တစ္ခုကို ရရန္အ တြက္ ေရွးကာလအခ်ိန္မ်ားက ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ခဲရာခဲဆစ္ အေတာ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္ဟု ဆို ၍ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ က လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကတစ္ဆင့္ အစိုးရ ကို ေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္တစ္နည္း၊ လူထုလက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္းျဖင့္တစ္ဖံု နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ အစပထမပိုင္းက တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိ ေသးဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ မွ အေျဖရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အားမေလွ်ာ႔ဘဲ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယခုလို ရရွိခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တကၠသိုလ္/ ေကာလိပ္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ အထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ဟားခါး ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ”ေတာင္းတုန္းကေတာ့ တကၠသိုလ္ေပါ့။ ခုရတာက ေကာလိပ္၊ ဒါလည္း မဆိုးပါဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု သူကေျပာသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း အရ ယခု ေကာလိပ္သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ဆင္းခါ နီး၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ (သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုး ေငြရင္း) ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ ေကာလိပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုခြင့္ျပဳလိုက္မႈကို လက္ရွိ အစိုးရသစ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ ေဆြက သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟားခါး ပညာေရးေကာလိပ္သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဖလမ္းအထြက္ လမ္းမေဘးရွိ ေျမဧက ၅ဝ အက်ယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းေကာလိပ္ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္း ဖလမ္းႏွင့္ အစုိးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း ဟားခါး ထိုႏွစ္ခု ၿပီးလွ်င္ တတိယေျမာက္ တစ္ခုဟုဆိုႏိုင္ေသးသည္။

ေကာလိပ္ကေန
ဘာေတြသင္ယူႏိုင္မွာလဲ

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုး ေကာလိပ္ျဖစ္လာသည့္ ဟားခါး ေကာလိပ္တြင္ အဓိကဘာသာရပ္ ရွစ္ခုကိုသင္ယူႏိုင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ ဝိဇၨာ ဘာသာရပ္အတြက္ ျမန္မာစာ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္းႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ေကာလိပ္၌ စာ သင္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသားအ ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသူအေဆာင္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအိမ္၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ စသည္ျဖင့္ အေဆာက္အအံု ၆ ေဆာင္ရွိသည္။ ယင္းတို႔သည္ ၂ ထပ္စာသင္ ေဆာင္ႏွစ္လုံး၊ ၂ ထပ္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အိပ္ေဆာင္ တစ္လုံး၊ ၂ ထပ္ဆရာမေဆာင္ တစ္လုံး၊ ၂ ထပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေနအိမ္တစ္လုံး၊ ၁ ထပ္ ၆ ခန္းတြဲ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတစ္လုံး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ေကာလိပ္က ဌာန ၈ ခုအတြက္ ဌာနတစ္ခုလွ်င္ ဌာနမွဴး ျဖစ္သည့္ ကထိက၊ ၿပီးလွ်င္ လက္ေထာက္ကထိကႏွစ္ဦး၊ ထို႔ေနာက္ စာျပဆရာ ၅ဦး စသည္ျဖင့္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ေကာလိပ္၏ ေန႔သင္တန္းအတြက္ ၂၆၄ ဦး စာ ရင္းသြင္းထားသည့္အျပင္ အေဝး သင္အတြက္ ၁ဝ၅ ဦး ႀကိဳတင္ စာရင္းသြင္းထားသည္။

ဘယ္ေဒသက ေက်ာင္းသားေတြ တက္လို႔ရမွာလဲ

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းက ဟားခါး ၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေန၍ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ျမင္ထားသူမ်ား ထိုေကာလိပ္က လက္ခံမည္ဟု သိရၿပီး၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ နီး စပ္သည့္ တီးတိန္ဘက္မွ တကၠ သိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူ မ်ားကိုေတာ့ မူလအတိုင္း ကေလးတကၠသိုလ္တြင္သာ တက္ေရာက္ရ မည္ဟုေကာလိပ္တာဝန္ရွိသူက မီဒီယာကို ေျပာထားသည္။ယင္းအျပင္ တျခားေဒသ ေက်ာင္းသားက ဟားခါးေကာလိပ္ တြင္ တက္ခ်င္သည္ဟု ေတာင္းဆို လာပါက လက္ခံေပးမည္ဟု ယင္းက ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကေလးတကၠ သိုလ္သို႔သြားတက္လိုသည့္ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္ႏွင့္ ဟားခါးက ေက်ာင္း သားမ်ားရွိပါက ကေလးတကၠ သိုလ္က လက္ခံလွ်င္ ရသည္ဟု ဟားခါးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအးေအးငြန္ က ဃ့ငည ႊၽသမူိ ကို ျဖည့္စြက္ ေျပာခဲ့သည္။

ေကာလိပ္ဆိုေတာ့ အကန္႔ အသတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္

ယခု ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ေကာလိပ္သည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ မဟုတ္သျဖင့္ တစ္ျပည္နယ္လံုးကို မၿခံဳငံုႏိုင္ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚက ပညာတတ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာေနၾက သည္။ ေကာလိပ္ျဖစ္ေန၍ တကၠ သိုလ္ကဲ့သို႔ ပညာသင္ႏွစ္ အားလံုး ကို သင္ယူ၍ ရမည္ မဟုတ္ဘဲ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္တို႔ကိုသာ သင္ယူႏိုင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ က်န္စာသင္ႏွစ္တို႔ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ကေလးတကၠသိုလ္တြင္ သြားတက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိဳ႕က ဟားခါးေကာလိပ္သည္ ကေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းခြဲတစ္ ခုေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသႀကီး အား လံုးတို႔တြင္ တကၠသိုလ္မ်ား ေျမာက္ ျမားစြာရွိေနၾကသည္။ ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ မွာပင္ ကေလးတကၠသိုလ္၊ ကေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ကေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ စသည္ျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ က တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ နည္း၍ တကၠသိုလ္အဆင့္ မေပး ဟု ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ကို အားလံုးက လက္မခံႏိုင္ဟု ဆိုၾက သည္။ ”ပညာေရးကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္ ေပးရမွာ မဟုတ္လား” ဟု ဟားခါး ေဒသခံ ဦးဇာကုတ္ထန္က ေျပာသည္။ သူက ခ်င္းျပည္နယ္ဧရိယာ ထက္ေသးသည့္ ကယားျပည္နယ္ တြင္ တကၠသုိလ္ ၄ ခု အဘယ့္ ေၾကာင့္ ရွိေနသလဲဟု ေမးခြန္း ထုတ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ကို အာ႐ံုပိုစိုက္ေပးပါ

တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးကို ျပပါဆိုလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ၫႊႊန္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း
ဆက္တိုက္က်ေနသည့္ ေနရာတစ္ခုဆိုလည္း မမွားေပ။ ထိုအခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ က ထိုေနရာကို ပစ္ထားလွ်င္ ထို ေဒသက လူငယ္မ်ားက အဆင့္ ျမင့္ ပညာေရးအေပၚ စိတ္ကုန္ လာၾကၿပီး ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚ လာၾကမည္မဟုတ္ေပ။ အစိုးရသစ္က ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ပညာေရး ေကာလိပ္၊ သားဖြား သင္တန္း ေက်ာင္းတုိ႔ကုိလည္း မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟုဆိုလွ်င္ ဟားခါး ဒီဂရီေကာလိပ္အား တကၠသိုလ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးေရးကို မျဖစ္မ ေန စဥ္းစားေပးမွသာ ခ်င္းျပည္ နယ္ ယခုထက္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ သာ ရွိေပေတာ့သည္။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*