စားသုံးရန္ မသင့္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေတြ႕ရွိပါက ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အေရးယူမည္

စားသုံးရန္ မသင့္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေတြ႕ရွိပါက ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အေရးယူမည္
November 23, 2016 Asian Fame

5:49 am
စားသုံးရန္ မသင့္ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေတြ႕ရွိပါက ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အေရးယူမည္
In Health, Local

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇

စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လက္ဖက္ ေျခာက္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္းေတြ႕ရွိပါက ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို စားသုံးသူ အကာအ ကြယ္ေပးေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရး ယူသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

”ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ စားသုံးဖုိ႔မသင့္တဲ့ လက္ဖက္ေျခာက္ေတြ႔ရင္ စားသုံးသူကလည္း တုိင္ရင္ဥပေဒအရအေရးယူသြားမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာ သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ မန္တုံမဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒၚနန္းမုိး၏ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ျပည္ပသြင္းကုန္ Ready Made လက္ဖက္ ေျခာက္ထုတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအနက္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လက္ဖက္ ေျခာက္တံဆိပ္ အမ်ဳိးအစားေပါင္း အေရအတြက္ႏွင့္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိဘဲ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ထုတ္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ အေရးယူမည္နည္းဆုိသည့္ ေမး ခြန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စားသုံးသူ အကာအကြယ္ ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ တြင္ သတိေပးျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ေစျခင္း၊ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ကုန္စည္ကုိ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴး ျခင္းအား ကာလအကန္႔အသတ္ ျဖင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ကုန္စည္ကုိ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းေစျခင္း၊ စားသုံးသူ တုိ႔အား ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ ကုန္စည္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလုိင္ စင္ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္း သုိ႔မ ဟုတ္ အၿမဲတမ္း ပိတ္သိမ္းျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ ပါက သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည္။လက္ရွိတြင္ လက္ဖက္ ေျခာက္မ်ားကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ စင္ ကာပူ၊ အင္ဒုိ နီးရွား၊ မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ သီရိလကၤာ၊ ဂ်ာ မဏီ၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အမ်ားဆုံး တင္သြင္းလ်က္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၄ -၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၂၇၅ တန္ တန္ဖုိး အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂ ဒသမ ၆၅၃ သန္း၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၁၂၉ တန္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ဝ၇၆ သန္း၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ တန္ခ်ိန္ ၅၆၈ တန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဝ ဒသမ ၉၈၂သန္း တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္ပမွတင္သြင္း လာေသာ လက္ဖက္ေျခာက္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ FDA သုိ႔ ေထာက္ခံခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါက တင္ သြင္းသူမ်ားကုိ အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီမွ တည္ဆဲ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*