မေရရာျခင္းမ်ားစြာၾကားမွ ေသခ်ာမႈတခ်ဳိ႕

မေရရာျခင္းမ်ားစြာၾကားမွ ေသခ်ာမႈတခ်ဳိ႕
November 18, 2016 Asian Fame

5:55 am
မေရရာျခင္းမ်ားစြာၾကားမွ ေသခ်ာမႈတခ်ဳိ႕
In Articles

min-tin-article

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱတစ္ပတ္စာလံုး ကမၻာ့အထင္ကရ ျဖစ္ရပ္ေတြ၊ ေျပာဆုိခ်က္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ဥ္းၿပိဳင္သံုးေၾကာင္းကိစၥေတြ၊ ေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ အုိင္ဒီေယာ္ေလာ္ ဂ်ီဆုိင္ရာေတြ စသျဖင့္မ်ားကို ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔ တြင္ ၿခံဳငံုဆဲြထုတ္ျပၾကေသာ ႏုိင္ငံ တကာ အင္စတီက်ဳမ်ား၊ သတင္း ေအဂ်င္စီႀကီးမ်ား၊ သတင္းစာဂ်ာ နယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားထဲမွာ အာလ်ေတြ႕သည္တုိ႔ေရာ၊ မသိမျဖစ္သည္ တို႔ပါ ရက္သတၱပတ္ ကုန္ဆံုးရက္ တုိင္း မေလ့လာမျဖစ္ ေလ့လာသံုး သပ္၊ သိမ္းဆည္းသင့္ရာသိမ္း၊ ေရးသင့္ဖတ္သင့္တာဖတ္၊ ေရး၊ ဒီ အေလ့အထလုပ္ခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ မကေတာ့ပါ။ ပ်က္ကြက္လွ်င္လည္း တစ္ပတ္တေလပဲ ျဖစ္၏။ ထိုရက္ သတၱပတ္ကုန္ဆံုးရက္ေတြ အလြန္အားလွ်င္၊ အခ်ိန္ရသည္ႏွင့္ ျပန္ရွာေဖြၾကည့္ျဖစ္ပါ၏။

ယခုတစ္ပတ္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ သတၱပတ္အတြက္ တစ္ပတ္စာရီဗ်ဴး ျပန္လုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚနယ္ထရမ့္၊ ယူအက္စ္၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ခ်က္၊ အျမင္အယူအဆ စသည္တုိ႔ကသာ သတင္းေအဂ်င္ စီမ်ား၌ပင္မကဘဲ ပညာရွင္ အင္စတီက်ဳႀကီးအမ်ားစုကိုပါ ဖံုးလႊမ္း ထားေနခဲ့ပါေတာ့၏။ ႏုိင္ငံတကာ မွာေရာ၊ ျပည္တြင္း၌ပါ ျဖစ္သည္။ ဘရြတ္ကင္းစ္အင္စတီက်ဳ၊ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာင္စီ(CFR))၊ World Politics Review ၊ အီေကာေနာ္မစ္၊ The Atlantic This Week? The World Post ၊ ဂါးဒီးယန္း၊ ယခုတစ္ပတ္ကမၻာ၊ ေဖာရင္းေပၚလစီ၊ ဟဒ္ဆန္အင္စတီက်ဳ … ေရးျပေနရလွ်င္ အေတာ္ရွည္လ်ားေသာ စာရင္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနမည္။ တူရာစုေပးေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားမွာ စာရင္းရွည္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေန႔စဥ္တက္ေနကာ ၁၂ ရက္ ၾကာလာသည္အထိ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ၊ ရီဗ်ဴးႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကသာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနဆဲ…။

ေရြးေကာက္ပဲြေန႔အထိ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းသတင္းစာ၊ သတင္းေအ ဂ်င္စီ ၂၅ဝ ေလာက္ကို ေလ့လာပါက ၂၄ဝ သည္ ဟီလာရီကလင္ တန္ကို အႏိုင္ရေစခ်င္ခဲ့ၾကသည္။ တည့္တည့္ေရာ၊ သြယ္ဝိုက္၍ပါ (ကာလအားျဖင့္ မဲစဆြယ္ခ်ိန္ကတည္းက) ဒါကို ေဇာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာအမ်ားစုလည္း ထိုနည္းတူ ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ျပည္တြင္းမွာက မီ ဒီယာႏွင့္ သာမန္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္လည္း ထပ္တူက်သလို ရိွသည္။ လူေတြကေတာ့ လက္ရိွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အခ်င္းခ်င္း ရင္း ႏွီးေနၿပီးသားအေပၚ တစ္ခ်က္ တည္းေလာက္ႏွင့္ ကလင္တန္ကို ျဖစ္ေစခ်င္ၾက၏။ မီဒီယာေတြကေတာ့ ပို၍သတိႀကီးႀကီးထား သံုး သပ္ခ်က္ေတြျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကတာ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္အႏိုင္ ရသြားခဲ့ ေတာ့လည္း က်င့္ဝတ္ျပည့္ဝၿပီး မွ်တသည့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြ၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ကုိ အဆင့္တစ္ဆင့္အထိ အားရ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႕ရိွ ၾကားသိ ဖတ္႐ႈရပါသည္။

ကမၻာကဘာကုိ အဓိကထားသည္လဲ

ဘာကိုမွ် ေရေရရာရာ အကဲ ခတ္မရေသးသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ၏ ‘ဘာလုပ္မည္မွန္းခန္႔မွန္းရခက္မႈ’ကို အဓိကထား ေျပာေနၾကျခင္း ဟု
ေကာက္ခ်က္ဆဲြလိုက္ပါသည္။

(၁) စူပါ ပါဝါႏွင့္ အက်ပ္အတည္း ႐ိုက္ေနေသာ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားစြာထဲမွာ ေခ်ာင္ပိတ္ခံေနၾကရေသာ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားက တစ္မ်ဳိးေတြးသည္၊ ၾကည့္သည္၊ လိုခ်င္ျဖစ္ေစခ်င္သည္။
(၂) ဂရိတ္ပါဝါႏွင့္ ေမဂ်ာပါဝါ ေတြက ရိွရင္းစဲြအထုိင္ထက္ ပိုဆုိး သည့္ ဘက္ေရြ႕သြားမလား အကဲ ခတ္သည္။ ဤေနရာမွာ အုပ္စုႏွစ္ စု
လံုးဝကဲြထြက္လာပါသည္။ ေျပာ ရလွ်င္ ဒီမုိကေရစီအုပ္စုက ပရမ္း ပတာေတြပိုျဖစ္လာမွာစိုးရိမ္သည္။ ေအာ္တုိကေရစီအုပ္စုက (စီးပြား ေရးဟန္ခ်က္ ယိမ္းယိုင္မွာ တစ္ခုကလဲြ၍) အစီအစဥ္ေတြကို ကုိယ့္ ဘက္ပါေအာင္ လုပ္ယူမည့္သေဘာ မ်ဳိးျဖင့္ အသာၿပံဳးၾကည့္ေနသည္။
(၃) ဘာကိုမွဂ႐ုမစိုက္၊ မမႈဟု အန္ တုျပေနေသာ လူဆုိးႀကီးမ်ားကေတာ့ အေမရိက ျမန္ျမန္က်ဆံုးပါေစဟု ႀကိတ္ဆႏၵျပဳေနမွာ ေသခ်ာေသာ္ လည္း ရေနေသာ အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ ၎တုိ႔၏စြာေတးလန္မႈကို ဖြင့္ ခြင့္ေပးထားခ်က္တုိ႔ ေလ်ာ့ပါးသြားမွာ ထည့္တြက္ စိုးရိမ္ေနၾကျပန္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္ ႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔ ထိပ္ဆံုးက ပါပါမည္၊ ပါပါသည္။
(၄) အေမရိကန္ကို မွီခုိေနရေသာ ယူအက္စ္ထီးရိပ္ေအာက္မွ ႏုိင္ငံ မ်ား (အေရွ႕အာရွမွ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္တုိ႔လို ဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး
တည္ၿငိမ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံႀကီး တခ်ဳိ႕မွလြဲ၍) အထူးသျဖင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိက၊ ကာရစ္ဘီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ရတက္ မေအးစရာေတြ ပိုမ်ားလာသည္။
(၅) ရာစုႏွစ္မ်ားခ်ီ မဟာမိတ္ႀကီး ဥေရာပမွာေတာ့ အေနာက္ဥေရာပ ႏွင့္ ေျမာက္ဥေရာပက ေနတုိးကိစၥ၊ ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥေတြေလာက္ သာေျပေျပျပစ္ျပစ္ ညိႇယူရမည္မို႔ (ဒါကလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ ေနက်ပဲျဖစ္၏) ခပ္ေအးေအးလူလူ ပဲ ရိွပံုရသည္။ သူတုိ႔မွာလည္း ဥ ေရာပသမဂၢဗ်ာမ်ားရခ်က္ႏွင့္ လူမႈ ျပႆနာေတြ ေသာင္းေျခာက္ ေထာင္ျဖစ္၍ ဦးစားေပးနံပါတ္ တစ္မဟုတ္။ အလယ္ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပမွာ ႐ုရွားတစ္စခန္း ထခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ စိုးရိမ္မႈပိုမ်ားသည္။ ေတာင္ဥေရာပက အီတလီ၊ စပိန္ တို႔လိုႏုိင္ငံေတြ ထိန္းႏုိင္သည္။ ဘာကိုမွ် ေရေရရာရာ မေျပာ ႏုိင္ေသး၍ ‘ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည့္ စာရင္း’ ထဲ ထားထားလိုက္ၿပီး အနီးကပ္ေလ့လာေနၾကပါ၏။

ပစိဖိတ္၏ ဟိုဘက္၊ သည္ဘက္

လတ္တေလာ ဆက္တိုက္ အသားေပးေရးျဖစ္ေနသည္မို႔ ဤ ေဒသမွ ၾကည့္ျမင္ၾကပါက ေျပာစ ရာတခ်ဳိ႕မက ရိွေနပါသည္။ ဆက္ ၍လည္း အေတာ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ထြက္ေပၚလာေနေသာ အေလး ထား၊ ဂ႐ုစိုက္ဖြယ္ကိစၥရပ္ေတြ ယခု အပတ္ (ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္၊ ယူအက္စ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြအ လြန္)ထဲမွာ ထပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပမည္။

(၁) ဂ်ပန္ႏွင့္အိႏိၵယ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တစ္ ရပ္ေရးထိုးသည္။ ဂ်ပန္က ႏ်ဴလက္ နက္ မပိုင္ဆုိင္၊ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မရိွ။ ႏ်ဴ
လက္နက္မျပန္႔ပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NPT-Non-Proliferation Treaty) အဖဲြ႕ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္း အင္ရင္းျမစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳေသာ ႏ်ဴဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ျဖစ္၏။ အိႏိၵယက ႏ်ဴလက္နက္ပိုင္ဆုိင္သည္။ NPT လက္မွတ္ထိုးမထားေသာ ေမဂ်ာပါဝါ။ ယခုကိစၥက အိႏိၵယစြမ္းအင္ျဖည့္ဆည္းေရး နည္းပညာကိစၥဟုဆုိျငား တ႐ုတ္က ႐ုတ္တရက္ ဘာမွမေျပာေသး ေသာ္လည္း ကန္႔ကြက္မည့္အေန အထားရိွသည္ဟု သံုးသပ္ၾက၏။ အိႏိၵယႏ်ဴစြမ္းအင္ကိစၥမွာ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ ႏိုင္ငံခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုက ဂ်ပန္ႏွင့္ျဖစ္ေနရာ တ႐ုတ္တုိ႔ ႀကိဳက္မည္မဟုတ္။

(၂) လူမုိက္ႀကီး ဒူတာေတး (ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ) က ထရမ့္ကုိ ဝမ္းသာအဲလဲႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ကမန္းက တန္း၊ ကေသာကေမ်ာ ထုတ္ေျပာခဲ့ သည္။ ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ အ လုပ္လုပ္ေနသူမ်ားထံမွ ျပန္ရေသာ ဝင္ေငြက ဖိလစ္ပိုင္အတြက္ အေရး ႀကီးလွသည္။ ျပည္ပထြက္အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္မ်ားအနက္ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က ယူအက္စ္မွာ လုပ္ေနတာျဖစ္၍ ထို႔အေပၚ (ထ ရမ့္၏ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမူဝါဒ တင္းက်ပ္မည္၊ ျပန္ပို႔မည္ ေျပာ စကားမ်ား ရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္) စိုး ရိမ္ေသာကျဖင့္ ေျပာျခင္းမ်ဳိးထက္ ပိုသည္။ အၾကမ္းဖက္ေတြ အျပဳတ္ တုိက္ဆုိေသာ စိတ္ထားမ်ဳိး တူညီ ခ်က္အေျခခံမွလာသည္ဟု သံုးသပ္ ၾကသည္။ တ႐ုတ္ေရာ၊ ႐ုရွားပါ ဘာမွ်မေျပာေသးေသာ္ျငား စာရင္း တစ္ရပ္တည္း ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ေအာက္ ‘တို႔’ထားလိုက္မွာ ေသခ်ာ သည္။ အာဆီယံထဲမွာ ရွားရွားပါး ပါး ဒီမုိကေရစီျဖစ္ၿပီးသား ဖိလစ္ ပိုင္မွာ ထိုေခါင္းေဆာင္သစ္ေၾကာင့္ ဘာျဖစ္မည္လဲ ခန္႔မွန္းရခက္ေန ၏။ ေနာက္ျပန္ဆဲြေနေသာ ထိုင္းဘက္ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ အ ေထာက္အပံ့ေတြ ေလ်ာ့သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ လွည့္မၾကည့္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပည္တြင္းမွာ ဗ်ာမ်ား၊ ဗုိလ္လုေနသည္။

(၃) တ႐ုတ္စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ ေရွ႕ဆက္ေနမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာ္ျငား သိပ္မၾကာခင္မွာ စိန္ေခၚမႈ ခပ္ႀကီးႀကီးေတြ ႀကံဳရဖို႔ ရိွေနသည္။ အဓိက စိန္ေခၚမႈ ၆ ရပ္ရိွေၾကာင္း တ႐ုတ္၏ ႏုိင္ငံတ ကာ စီးပြားေရးရာ အိတ္ခ်ိန္းမ်ား ဗဟုိဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ႈဟြန္ကိုင္း (Xu Hongcai)လို ပုဂၢိဳလ္က တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလိုက္ျခင္းကုိ ဤတစ္ပတ္ထုတ္ ယူအက္စ္-တ႐ုတ္ဖိုးကပ္စ္ (US-China Focus) စာေစာင္က ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ ရွည္လ်ား ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္၌ အလ်ဥ္းသင့္ သလိုဆက္ေရးပါမည္။ ယခုဆုိလိုရင္းက တ႐ုတ္ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံထားမႈမ်ား တျခားႏုိင္ငံေတြဆီ ျပန္ထြက္ေနျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑အက်ဘက္ေရာက္လာေၾကာင္း ေထာက္ျပခ်က္က ေဒၚနယ္ထရမ့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ (ဘာမွန္းမသိ ေသးပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္အၿပီး ေျပာေသာ မိန္႔ခြန္းပါစကားမ်ားအ ရ ခန္႔မွန္းရျခင္းသာ ျဖစ္ေသး၏) ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ အေကာင္းဘက္က ႏွစ္ဖက္စလံုး လာတုိက္ဆုိင္ေနသ လို၊ ညိႇရခက္ခဲမည့္ ကိစၥရပ္ေတြလည္း အဆုိးဘက္မွာ တစ္ၿပံဳတမ ျဖစ္ေန၊ ရိွေနသည္ ဆုိျခင္းထက္ ပို’တာ’သည္။ ပိုေလးနက္ေသာ အ သြင္ေဆာင္ေနသည္။ ႏုိဝင္ဘာလ ဆန္းကတည္းကေရးထားၿပီး Focus မဂၢဇင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အကုန္မွာမွ ရက္စဲြတပ္ ေဖာ္ ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္ေတြ ကြန္ဆာေဗးတစ္ျဖစ္ကုန္ၿပီလား

ရိွၿပီးသား အထုိင္တစ္ရပ္ကုိ ေျပာင္းလဲမွာ စိုးရိမ္ေနၾကသည့္အေပၚ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးေတြ လႈပ္ခတ္ေနေသာေၾကာင့္ ခပ္ေလွာင္ ေလွာင္
စဥ္းစားမိျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ (Conservative) ကို ‘ေရွး႐ိုးစဲြ’ ဟု ျမန္မာမႈျပဳအသံုးမ်ားေသာ ေဝါဟာရသည္ အေတာ္ အဓိပၸာယ္မျပည့္မစံုျဖစ္ေန၏။ ႏုိင္ငံေရးဝါဒအရ ဗဟိုလက္ယာကြန္ ဆာေဗးတစ္သည္ လစ္ဘရယ္ႏွင့္ ပိုနီးစပ္လွပါသည္။ ဆုိလိုခ်င္သည္မွာ ကြန္ (Con)ေတြသည္လည္း ဒီ မိုကရက္တစ္ပင္ျဖစ္၏။ ယူအက္စ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတီအနက္ ရစ္ပတ္ဘလစ္ကန္ေတြကို ကြန္ဆာေဗးတစ္ဟု ၎တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ မၾကာခဏ သံုးစဲြေခၚေဝၚေနၾကျခင္းကိုက အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ‘လဲြ’ ေနခဲ့ဖူးပါသည္။

လူမုိက္၊ ေပါတာႀကီး၊ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ မတန္သူ၊ ကိုယ္က်ဳိးသမား ဟုမီဒီယာေတြက လိႈင္လိႈင္ႀကီး အ မည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးခဲ့ၾကေသာ ေဒၚ နယ္ထရမ့္ ယူအက္စ္သမၼတ ျဖစ္ လာခ်ိန္တြင္ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္း လဲ စြမ္းေဆာင္ျပမည္လဲ စိတ္ဝင္ စားဖို႔ေကာင္းသည္။ အေမရိကန္ ၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲဖို႔လို ေနၿပီ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လုပ္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေတြလည္း ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ေနၿပီ ဟု ခပ္ေစာေစာေလးငါးႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက အၿမဲမျပတ္ႀကိဳေျပာေန ခဲ့ေသာ နီယိုကြန္ဂု႐ု ဖရန္စစ္ဖူကူ ယားမားမွန္သြားျပန္ပါၿပီ။ ထရမ့္ ကုိ အမ်ားဆံုး မဲေပးခဲ့ၾကသည္မွာ အေမရိကန္ လူျဖဴအလုပ္ၾကမ္းသ မားေတြျဖစ္ပါ၏။ လစ္ဘရယ္ဒီမုိ ကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသာ က်န္ရိွေတာ့သည္ဟု ကမၻာတုန္ ေအာင္ ေျပာခဲ့ဖူးေသာ နီယိုကြန္ မွာလည္း ဖူကူယားမားပဲ ျဖစ္ပါ၏။

ထရမ့္ထက္ အေမရိကန္ ဒီမုိ ကရက္တစ္ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴး ရွင္းေတြက အဆရာေထာင္ေသာင္း စိတ္ခ်ရပါသည္။ လက္ရိွ အေျခအ ေနေတြအရဆုိပါကလည္း ‘အေမ ရိကန္ႏွာေစးလွ်င္ ကမၻာႀကီးတုပ္ ေကြးမိ၍၊ အေမရိကန္ႏွာေခ်လွ်င္ ကမၻာႀကီးတုန္’ ေနတတ္ဆဲျဖစ္ပါ ၏။ အာရွ-ပစိဖိတ္- အေမရိက ႐ႈ ေထာင့္မ်ားမွ ဆက္ေရးဖို႔မ်ားစြာ ဆက္တုိက္ ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္ဦးမည္။ ေမာ္ဒန္ကမၻာ၏ အရာရာ အားၿပိဳင္မႈ ဆံုမွတ္က ဤေဒသႀကီး မွာ ထိပ္ဆံုးက်က်ပ ခပ္တည္တည္ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ။

မင္းတင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*