အေမရိကန္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၅ဝဝဝ ကုိ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ အခြန္လြတ္ တင္ပုိ႔ခြင့္ရရွိ

အေမရိကန္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၅ဝဝဝ ကုိ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ အခြန္လြတ္ တင္ပုိ႔ခြင့္ရရွိ
November 17, 2016 Asian Fame

5:50 am
အေမရိကန္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၅ဝဝဝ ကုိ ကုန္သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ အခြန္လြတ္ တင္ပုိ႔ခြင့္ရရွိ
In Bussiness

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

သမၼတအုိဘားမား၏ စက္တင္ဘာ ေၾကညာခ်က္အၿပီး ကြန္ဂရက္သုိ႔ အသိ ေပးအေၾကာင္းၾကားသည့္ကာလ ရက္ ေပါင္း ၆ဝ ၾကာၿပီးေနာက္ သမၼတအုိဘား မားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကုန္သြယ္ ေရး အထူးခံစားခြင့္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔က ျပန္လည္ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ သိရသည္။

အလုပ္သမားေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရန္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ စက္တင္ဘာ လ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အ သင္းအဖြဲ႔ စြမ္းေဆာင္ ရည္ တည္ေဆာက္ ျခင္းဆုိင္ရာ ပါဝင္သက္ဆုိင္သူမ်ား ဒုတိ ယႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲအရ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္ လည္သုံးသပ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကုိက္ညီေသာေ ၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးအထူး ခံစားခြင့္ကုိ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရးအထူး ခံစားခြင့္ႏွင့္အ တူ အေမရိကန္ေစ်းကြက္အတြက္ ျမန္မာ အေနျဖင့္ မည္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔ မည္ဆုိသည္မွာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ လာေန ၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာအေမရိကန္ေစ်း ကြက္ကုိထုိးေဖာက္ႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား စြာရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီး ပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

”ဒီဘက္မွာလည္း အာဆီယံ လြတ္ လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြ လည္း ျပင္ဆင္ေနရတာရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေတြကေတာ့လည္း ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီေပါ့။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမွာ ေတြကရွိေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံဆုိေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေတြ တင္ပုိ႔ျဖစ္ မယ္။ ၿပီးေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕က တင္ပုိ႔ဖုိ႔အသင့္ရွိေနပါတယ္” ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။

ကုန္သြယ္ေရး အထူးခံစားခြင့္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအ မည္ ငါးေထာင္နီးပါးခန္႔ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသို႔ တင္ပုိ႔ရာတြင္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ ကုိ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အ လုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ ေဆာင္ဖန္တီးကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိ ကန္သံ႐ုံးက ေဖာ္ျပသည္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ GSP Scheme  ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ဝါရီ ၁ရက္မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ တြင္  စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပဳလုပ္ခံရေသာ ေၾကာင့္ အဆုိပါအခြင့္ အေရးမ်ားဆုံး႐ႈံးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ အဆုိ ပါအခြင့္ အေရး ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*