အမ်ိဳးသားအဆင့္ကေလးသူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကေလးမ်ားနွင့္အတူ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးမည္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ကေလးသူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကေလးမ်ားနွင့္အတူ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးမည္
November 17, 2016 Asian Fame

4:33 am
အမ်ိဳးသားအဆင့္ကေလးသူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကေလးမ်ားနွင့္အတူ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးမည္
In Parliament, Politics

photo-psi-copy

TN
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၄

NGO Child Rights Working Group (NCRWG)  အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္  ကေလးသူငယ္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတစ္ခု ကို  ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္မွ ၂ဝ ရက္ အတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္ ၁၄ ခုမွ ကေလးကုိယ္စား လွယ္ေပါင္း ၁၃ဝ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲ၏ ပထမ ၂ ရက္ တာ အတြင္းတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေနထိုင္ရာ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခ အေန မ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားအေၾကာင္း ကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစား ေနရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ဥပေဒျပဳ ေရးမ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စား လွယ္မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္သည္။                 ပထမႏွစ္ရက္တာအတြင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ကေလး သူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အသံမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုပြဲ သို႔ တက္ေရာက္လာမည့္  ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပဲြကို ကေလး သူငယ္မ်ားအျပင္ ကေလးအခြင့္ အေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အထူး သံတမန္ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ ခိုင္ႏွင္းေဝႏွင့္ ေတးသံရွင္ ေစာဖိုးခြားတို႔ကလည္း တက္ေရာက္ တင္ျပၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ဦးမင္း ကိုႏိုင္ႏွင့္အဖဲြ႕က ကေလးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏုပညာေတး ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ တင္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*