သထုံရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရာ္ဘာႏွင့္ တာရာပစၥည္းစက္႐ုံ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ

သထုံရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရာ္ဘာႏွင့္ တာရာပစၥည္းစက္႐ုံ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ
November 17, 2016 Asian Fame

5:07 am
သထုံရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ေရာ္ဘာႏွင့္ တာရာပစၥည္းစက္႐ုံ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ
In Bussiness

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅

ႏိုင္ငံပိုင္သထံုအႀကီးစားစက္႐ံု တာယာ ႏွင့္ ေရာ္ဘာပစၥည္း အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္ လုိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထား ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၂) အႀကီး စားစက္မႈလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာယာမ်ား ထုတ္လုပ္ ေသာ အမွတ္(၂၁)အႀကီးစားစက္႐ံု (သထံု) တြင္  တာယာႏွင့္ ေရာ္ဘာပစၥည္းမ်ား အ ေျခခံေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ ဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း၊ အက်ိဳး တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စိတ္ဝင္စားေသာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ (Expression Of Interest XEOI) ကို ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ ကုမၸဏီ သင္းဖြဲ႕မွတ္ တမ္း၊ နည္းပညာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ အစရိွေသာ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စက္ မႈဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္ သို႔ ေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္ၿပီး၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ ရွိေသာ အဆုိပါစက္႐ံု အက်ယ္အဝန္းသည္ ဧကေပါင္း ၁၄ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ။အဆုိပါ စက္႐ုံမွ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာယာမ်ား၊ အေပါ့စား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာယာမ်ား၊ အႀကီးစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္တာယာမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာသံုး   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တာယာမ်ား ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္ ကာလအတြင္းတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန သည္ အ႐ႈံးျပေနေသာ  ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံု ၃ ခုကိုပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ၿပီး စက္႐ံု ၁ ခုကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကာ္ဆက္ဆိုဒါ ဓာ တုေဗဒစက္႐ံုစီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး မွန္ စက္႐ံု ၂ ႐ုံႏွင့္ မီးခံအုတ္စက္႐ံု ၁ ႐ံုတုိ႔ကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*