စီးပြားေရးစြန္္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာပြဲမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ျပဳလုပ္မည္

စီးပြားေရးစြန္္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာပြဲမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ျပဳလုပ္မည္
November 17, 2016 Asian Fame

7:11 am
စီးပြားေရးစြန္္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာပြဲမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ျပဳလုပ္မည္
In Bussiness

PN -042
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စီးပြားေရးစြန္႔ဦး တီထြင္မႈႏွင့္ လူမႈစြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ ပြဲေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Global Entrepreneurship Week  (GEW 2016) လႈပ္ရွားမႈကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံ ၁၆၅ ႏုိင္ငံတြင္ယခုလအတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ပါ ဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ ပြဲအေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တြင္ လူထုဆက္ဆံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မီဒီ ယာအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအထိမ္းအမွတ္ ေန႔ႏွင့္ လူငယ္ဖုိရမ္မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ စစ္ကုိင္း၊ မေကြးႏွင့္ တနသၤာရီ စသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ေျခာက္ ခုတြင္လည္း တုိးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း GEW  ျမန္မာမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ပြဲမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၂ဝ ရက္ေန႔ အတြင္းျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲအစီအစဥ္အားလုံးကို မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ပြဲမ်ားမွာမူ ေနရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္း ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

GEW  ၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး Adriana Karpinska  က ”ကယားျပည္နယ္မွာဆုိရင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစီးပြားေရး က႑အတြင္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ တုိင္းရင္းသား႐ုိးရာ လက္မႈပညာနဲ႔ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ စတဲ့အေၾကာင္း အရာေတြေပၚ အဓိကထားၿပီးပြဲအစီအစဥ္ သုံးခုက်င္းပ ဖုိ႕ရွိပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္က ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ Green Hakha  က ယေန႔ ဒီမုိက ေရစီေခတ္အတြင္းက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာကို စကားအျပန္အလွန္ေျပာ ဆုိ ေဆြး ေႏြးၾကရင္း ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လူထုကို ေတြ႕ ဆုံ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ လား႐ိႈး၊ သံတြဲ၊ ဟားခါး၊ ၿမိတ္၊ ေျမာင္၊ က်ိဳက္လတ္စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ႏုိင္မႈ၊ လူငယ္ေ ရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈစီးပြားလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္စလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု သိရသည္။ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားသည္ ပြဲအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကို http://mm.gew.co/  တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ ႐ႈႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*