ခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို အနည္းဆုံး တစ္ညအိပ္ခရီးအျဖစ္္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ဝန္ႀကီးဌာန တုိက္တြန္း

ခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို အနည္းဆုံး တစ္ညအိပ္ခရီးအျဖစ္္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ဝန္ႀကီးဌာန တုိက္တြန္း
November 10, 2016 Asian Fame

7:43 am
ခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို အနည္းဆုံး တစ္ညအိပ္ခရီးအျဖစ္္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ဝန္ႀကီးဌာန တုိက္တြန္း
In Travel

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၄

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္း ခ်ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္အား အနည္းဆုံး တစ္ည အိပ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေရာင္းခ်ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေလ့ လာလည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈရန္ေနရာမ်ား၊ သာယာလွပ ေသာ ဥယ်ာဥ္မ်ားျဖင့္Green City  တစ္ခုအျဖစ္ ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အျပင္ လႊတ္ ေတာ္ အေဆာက္အအံု သို႔လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ႏိုင္ရန္ စီမံထားၿပီး ျဖစ္၍ ခရီးသြားကာလအမီ ထည့္ သြင္းေရးဆြဲသြားရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တုိဘာ လကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟိုတယ္/ခရီးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြးက ”ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီးသြားေဒသတစ္ခုအေနနဲ႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ လုိ႔ ရတယ္ဆုိတာ မသိတဲ့သူေတြလည္း မသိၾက ေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္သိေအာင္ ေျပာေပးလုိက္တဲ့ သေဘာပါ။ မလည္မေနရ ဆုိတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အသိေပး လုိက္တဲ့သေဘာပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို MICE (Meeting ၊ Incentive၊ Conference ၊ Exhibition) ခရီး  စဥ္ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိျပီး Package Tour  (ကုမၸဏီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာေရာက္ေသာ ခရီး စဥ္) မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္  ယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို Green City အ ျဖစ္ ႏိုင္ငံတ ကာ အသိအမွတ္ျပဳလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ ဆာ ဖာရီဥယ်ာဥ္၊ ဗုဒၶဂယာတုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ သည့္အျပင္ ေရပူစမ္းသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ ပတ္ ႏိုင္မည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊  ေတာင္ ႀကီးတုိ႔သို႔ အဓိက သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ တုိ႔သို႔လည္း သြား ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*