ႏွစ္စမွ ယခုခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့

ႏွစ္စမွ ယခုခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
November 9, 2016 Asian Fame

8:09 am
ႏွစ္စမွ ယခုခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့
In Bussiness

(ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၈)

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အစမွ စ၍ ေအာက္ တိုဘာလကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၆၄ ခုႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၉ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား၏ ပမာဏ စုစုေပါင္းမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ဝ၄၃ ဒသမ ၂၈၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၅ ဒသမ ၈၉၅ သန္းႏွင့္ က်ပ္ ၂၈၂၇၂၄ ဒသမ ၂၇၉ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေဝး မွတ္ တမ္းအရ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၃၈ဝ ဒသမ ၄၅၄ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပါင္း ၇၇၅၃ခုကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္ ဟု ေကာ္မရွင္ တာ ဝန္ရွိသူက ဆုိသည္။

အဆိုပါ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ၁၂ ခု တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း တစ္ခု၊ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တစ္ခုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္း တစ္ခုတို႔ ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚ လာသန္းေပါင္း ၅၆ ဒသမ ဝဝ၉ ႏွင့္ က်ပ္သန္း ၁ဝ၇၆၉၇ ဒသမ၁၄ဝ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ေပါင္း ၁၆၅၉ ခုကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္း ခုနစ္ခုတြင္ စက္ မႈလုပ္ငန္းသံုးခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း သံုးခု တို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ဥပေဒတို႔ကုိ ေပါင္းစပ္ ေရးဆြဲထား ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ ေက်ာ္က ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္က လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းဥပေဒကုိ လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခု ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ထုတ္ျပန္ သြားရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*