ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး

ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး
November 9, 2016 Asian Fame

7:59 am
ေရြးေကာက္ပဲြ အလြန္ ဦးတည္ခ်က္ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး
In Articles

win-myint-iq-win-articleလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးဟာ ျပႆနာ ေပါင္းစံုကို ရွင္းေနတာနဲ ့အခ်ိန္ ကုန္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေနရပါတယ္။လံုးဝ အားမရတဲ့ အပိုင္း ကေတာ့ စီးပြားေရးျဖစ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးက ဘယ္ကို ဦးတည္ သြား ေနလဲ ဆိုတာကို မသိဘူး။ ပန္းတိုင္ က ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္ေန႔ ဘယ္အ ခ်ိန္ေရာက္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြား ေရး ဘယ္ေလာက္ အထိ တိုးတက္ မလဲ ဆိုတာကို ထင္သာျမင္သာ ေအာင္ ခ်ထားျခင္း မရိွဘူး။ လြန္ခဲ့ တဲ့ ၅ ႏွစ္က အစိုးရ ကလည္း စမ္း တဝါးဝါးနဲ ့ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ အခု အစိုးရလည္း အလားတူ ပဲျဖစ္ေန တယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဆိုတာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း ခ်ရတယ္။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္းမွာ အမ်ားျပည္သူေတြ ဘယ္လို အဆင့္ကို ေရာက္ေနမလဲ ဆိုတာမ်ဳိးလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ပန္းတိုင္ကို ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံမလဲ

ဘယ္အေပၚမွာ အေျခခံရမ လဲဆိုေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္း အ သက္ရွင္ ရပ္တည္ဖို႔ မျဖစ္မေန လို အပ္တဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို အေျခခံ ရမွာျဖစ္တယ္။ စားဖို႔၊ ေနဖို႔၊ ေဆး ဝါးနဲ႔ အဝတ္အစားျဖစ္တယ္။ စား ဖို႔ဆိုတာက က်န္းမာေရး နဲ႔ ညီ ၫြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ ျဖစ္ရ မယ္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ နဲ႔အညီ ရတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ စားေလာက္တဲ့ ဝင္ေငြရိွ ရမယ္။ ေနဖို႔ဆိုတာက ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ ေနအိမ္ ျဖစ္ရမယ္။ ေဆးဝါးက လူတိုင္း က်န္းမာေရး နဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး ေဆးကုသဖို႔ လိုအပ္မယ္ ဆိုရင္ အခမဲ့ကုသေပး ႏိုင္ရမယ္။

အဝတ္ အစား၊ ေအးတဲ့ေနရာ မွာ အေအးဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ အဝတ္အစား ရိွရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာက သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္အထိ ေတာ့ မရိွေသးဘူး။ ဒီေတာ့မွအ သက္ရွင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မယ္။ အဲ့ဒီ လို အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ကိုမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းကို ႏွစ္၂ဝ စီမံကိန္း ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေနာက္ ႏွစ္ ၂ဝက်ရင္ လူတိုင္းက က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ ကို အလံုအေလာက္ ရိွရမယ္။ လူ တိုင္းက ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ေန အိမ္နဲ႔ ေနႏိုင္ရမယ္။ လူတိုင္းက က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး လိုအပ္ ရင္ ေဆးဝါး အခမဲ့ကုသႏိုင္ရမယ္။ အဝတ္အစား ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သိပ္အခက္အခဲ မရိွေသး ဘူး။

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ႏွစ္ ၂ဝ စီမံ ကိန္း အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြား ေရးနဲ ့လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ကိုဖဲြ႕စည္းၿပီး စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ ရမယ္။ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ဖို႔ လို အပ္တဲ့ ၄ မ်ဳိးကို မရရိွတဲ့သူ ဘယ္ ေလာက္ရိွလဲ။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္သလုိ အေျခခံ အခ်က္အ လက္ကို စုေဆာင္းရမယ္။ ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ ကို အေျခခံၿပီး အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္တယ္။

ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း ကို ၅ ႏွစ္စီ ခဲြလုပ္ရမယ္။ တစ္ႏွစ္ခ်င္း ထပ္ခဲြၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ တစ္ႏွစ္ခ်င္းမွာ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္လဲ၊ မ ေအာင္ျမင္ရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ရည္ မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ဘာေတြျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမလဲ ဆိုတာေတြကို သံုးသပ္လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္တယ္။ ပထမ ၅ ႏွစ္မွာ ဘယ္ေဒသက ဘယ္လို လူမ်ဳိးကို ဦးစားေပး လုပ္မလဲ။ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္က ဘယ္ေလာက္ အထိ လုပ္ မလဲ။ တတိယ ၅ ႏွစ္မွာ ဘယ္ ေလာက္ၿပီးရမလဲ။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း မွာ အားလံုး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ စီမံကိန္း ကိုခ်ရမယ္။

စီးပြားေရး လူမႈေရး ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ အေျခခံရမယ့္ စီးပြားေရး

ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း အတြက္ ေအာင္ျမင့္ဖို႔က တိက်တဲ့ စီးပြား ေရး မူဝါဒကို ခ်မွတ္ရမယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္က အခုဦးတည္ေနတဲ့ စက္မႈ စီးပြားေရး ကို အေျခခံတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္က အဓိ က မဟုတ္ဘူး။ စက္မႈစီးပြားေရး က လူနည္းစု အတြက္သာျဖစ္ၿပီး လူမ်ားစုက အလုပ္သမား ဘဝနဲ႔ မတက္ႏိုင္ဘဲ မေသခ်ာ မေရရာတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ရပ္တည္ေန ရမွာ ျဖစ္ တယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္း မဟုတ္ပါ၊ ကြၽန္ဘဝႏံြနစ္ ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ လူစု ပံုေနမယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ျပႆနာ ေပါင္းစံု စုပံုေနမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါျပန္႔ ပြားမႈ၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္း မလံုေလာက္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းမလံု ေလာက္မႈ၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ၊ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈ စတဲ့ ျပႆ နာ ေပါင္းစံုကို ၿမိဳ႕ေပၚမွာေျဖရွင္း ေနရလို႔ နယ္ေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးက စိုက္ပ်ဳိး ေရး ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံရ မွာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ားစု အေျခခံ လူတန္းစား ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ နယ္ေတြမွာ ေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ဳိး ေရး ေမြးျမဴေရးကို လုပ္ဖုိ႔ အခြင့္ အလမ္း ရိွတယ္။ လုပ္ႏိုင္စြမ္း လည္း ရိွတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေန ေရာင္ျခည္ အလကား ရတယ္။ ၁၂ ရာသီ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တဲ့ ေျမရိွတယ္။ ေရရိွတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴ ေရးကို အဓိကလုပ္ရမယ္။ ကုန္ ေခ်ာထုတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ႏိုင္ရမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး အေကာင္း ဆံုး ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာက ရထား တယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရ တစ္ဝက္ ေလာက္ ေစ်းကြက္ ကို ျမန္မာက ရထားတယ္။ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရ္ွ နဲ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေတြပဲျဖစ္တယ္။ လူဦးေရ သန္း ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေစ်းကြက္ကို ရထား တယ္။ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ ပစၥည္း ဘာ ထုတ္ထုတ္ ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ျမန္ မာက ကမၻာ့ဟင္းအိုး ေဆာင္ပုဒ္ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ စပါး၊ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း မဟုတ္ပါ။ အဲ့ဒါေတြက သြင္းအားစု မ်ားတယ္။ အျမတ္နည္းတယ္။ စြန္႔စားမႈမ်ား တယ္။ ေစ်းကြက္ မေသခ်ာဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာင္သူေတြ အေၾကြးတက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ႏွစ္စဥ္ ေငြေခ်းေန ရတယ္ ဆိုတာကို က ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ မမွ်ဘူးဆိုတာ ျမင္ေနရတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ ေငြ ေခ်းစရာ မလိုေအာင္ လုပ္ရမယ္။ တန္ဖိုးျမင့္တာကို စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴ ၿပီး ေရာင္းရမယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို နမူနာ ၾကည့္ႏိုင္တယ္။ တန္ဖိုး ျမင့္တာကို စိုက္ၿပီး ေရာင္းစားတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စပါးကို အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက ဝယ္စားတယ္။ နမူနာ တစ္ခု အျဖစ္ ေျပာရရင္ တ႐ုတ္မွာ ေစ်းေကာင္းရတဲ့ ေကာ္ဖီေစ့စိုက္ တယ္။ တ႐ုတ္ေတြ ေသာက္ဖို႔ လို အပ္တဲ့ လက္ဖက္ေျခာက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက နယ္စပ္ေတာင္ ေပၚမွာ စိုက္ခိုင္း ၿပီးဝယ္ယူ သံုးစဲြ တယ္။ အလားတူပဲ ေစ်းေကာင္းရ တဲ့ သီးႏံွေတြကို ႏိုင္ငံတကာကို ေရာင္းစားေနတာ ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

စပါးက ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုရင္ တကယ္ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ လို ေနရာမွာသာ စုိက္ခိုင္းပါ၊ လိုအပ္တဲ့ ေထာက္ပံ့ ေငြကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေပး။ အ ျမတ္ရတဲ့ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ဝယ္ေပး။ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္လို ့အမွန္တကယ္ ပ်က္ စီးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ခံေပးရ မယ္။ က်န္တဲ့ ေနရာေတြမွာ တန္ဖိုး ျမင့္တဲ့ သစ္သီးဝလံ ကို စိုက္ၿပီး ေရာင္းရမယ္။ ေမြးျမဴေရး ကိုလည္း ကမၻာကို ျဖန္႔ႏိုင္တဲ့ အထိ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရမယ္။ နမူနာအျဖစ္ ေထာက္ျပရရင္ ေခတ္မီတယ္ ဆို တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲက နယူးဇီလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ၾသစေတးလ် ႏိုင္ငံတို႔ဟာ တစ္ကမၻာလံုးကို အမဲသားနဲ႔ ႏို႔ ထြက္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းစားေန တယ္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံေတြဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေလာက္ ရာသီဥတု ေရေျမ အေနအထား မေကာင္းဘူး။ ဒါေပ မယ့္လည္း သူတို႔ ႏိုင္ငံက လူမ်ားစု ကြၽမ္းက်င္ၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွတာကို အစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး စီးပြား ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ စီးပြားေရး လဲြမွားမႈေၾကာင့္ ပညာေရးပါလဲြမွားေန

လက္ရိွ ပညာေရးက အေနာက္ တုိင္းပညာေရးကို အေျခခံထားတဲ့ ပညာေရး ျဖစ္ေနတယ္။ ပညာေရး ဆိုတာက စီးပြားေရးကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။ အ ေနာက္ႏိုင္ငံေတြ က သူတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အေျခခံၿပီး စီးပြား ေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္တယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ ေတြမွာ ေနေရာင္ျခည္ မရိွဘူး။ ၁၂ ရာသီ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တဲ့ ေျမမရိွဘူး၊ ေရမရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စက္မႈစီးပြား ေရးနဲ ့ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးကို အ ေျခခံတဲ့ စီးပြားေရး စီမံကိန္းကို ခ် မွတ္ရတယ္။ အဲဒီ စီးပြားေရး စနစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ လူသား အရင္အျမစ္ေတြကို ေမြး ထုတ္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျပဳေစတဲ့ သာသာရပ္ကို သင္ၿပီး ေမြးထုတ္ တယ္။ သူတို႔ ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ ယႏၱရား တစ္ခုလံုး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ လူ ေတြ ေမြးထုတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရတယ္။

သူတို ့ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အတြက္ လုုပ္ထားတဲ့ ပညာေရးကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံက မိတၱဴကူးၿပီး သင္ေနတာ ေၾကာင့္ လဲြမွားကုန္တယ္။ ေစ်း ကြက္ စီးပြားေရး အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ တာဟာ အျမတ္ရဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါ ေပမယ့္ လက္ရိွပညာေရးက အ႐ံႈး ေပၚတဲ့ ပညာေရး ျဖစ္ေနတယ္။ မူႀကိဳကေန စၿပီး ဘဲြ႕ရဖိ႔ုအထိ အ နည္းဆံုး ၁၇ ႏွစ္ (အခု ဆိုရင္ ၁၉ ႏွစ္) ၾကာတယ္။ ေက်ာင္းစထား တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး မုန္႔ဖိုး၊ ေက်ာင္း သြားစရိတ္ အားလံုးအတြက္ ရင္း ႏွီးရတဲ့ေငြက အနည္းဆံုး သိန္း ၅ဝဝ အထက္မွာ ရိွတယ္။ ေက်ာင္း ၿပီးလို႔ အလုပ္ရခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာင္ စရိတ္ႏုတ္ၿပီး စုေငြ ရမယ္ ဆိုရင္ ေတာင္ အႏွစ္ ၂ဝ ေလာက္မွ အ ရင္းေက်႐ံု ျဖစ္မယ္။ ဘဲြ႕မရဘဲ လမ္းခုလတ္မွာ ေက်ာင္းထြက္ရင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းလံုး အ႐ႈံးေပၚ တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရေျမအေန အထားနဲ႔ ေစ်းကြက္အရ လူမ်ားစု လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြး ျမဴေရးကို အေျခခံတဲ့ ပညာေရးကို သင္ၾကားမယ္ ဆိုရင္ ၄ တန္း ကေလးက ဝင္ေငြ ရေအာင္ လုပ္လို႔ ရတယ္။ ၄ တန္းကေလးကစၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္လို႔ရတယ္။ ၾကက္ေမြး၊ ဘဲေမြး၊ ဝက္ေမြး၊ ဆိတ္ ေမြးႏိုင္တယ္။ ေက်ာင္းေနရင္း ဝင္ ေငြရေအာင္ လုပ္လို႔ ရတယ္။ အဲဒီ အခြင့္အေရးကို အေနာက္ႏိုင္ငံ ေတြမွာ မရိွဘူး။ အေနာက္တိုင္း ပညာေရးက ဘဲြ႕ရမွ ဝင္ေငြရမယ္။ အေနာက္တိုင္း ပညာ မ်ားမ်ားသင္ ေလ နယ္ေတြမွာ အလုပ္မရိွဘဲ ၿမိဳ႕ ေပၚကိုတက္ အလုပ္လုပ္ ရေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ ့ေပၚမွာ လူေတြစုပံု ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ကူး စက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆး ခန္း မလံုေလာက္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္း မလံုေလာက္မႈ၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ ဆို႔မႈ၊ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္မႈ၊ မႈခင္း စတဲ့ ျပႆနာ ေပါင္းစံုကို ၿမိဳ႕ေပၚ မွာ ေျဖရွင္းေနရင္း နယ္ေတြမွာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကို မလုပ္ႏိုင္ျဖစ္ေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ စီးပြား ေရးစီမံကိန္းကို ခ်ဖို႔လိုတယ္။ လူ တိုင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္း ရိွရမယ္။ လူတိုင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရမယ္။ တိုင္းတာလို႔ ရတဲ့ စီမံကိန္းမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။ အဲ့ ဒါကေတာ့ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး စီးပြားေရး စနစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝင္းျမင့္ IQwin

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*