မေကြးတိုုင္း ေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပိုုလွ်ံ ရန္ပံုုေငြ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

မေကြးတိုုင္း ေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပိုုလွ်ံ ရန္ပံုုေငြ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ
November 9, 2016 Asian Fame

5:15 am
မေကြးတိုုင္း ေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပိုုလွ်ံ ရန္ပံုုေငြ က်ပ္သန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ
In Local

(မေကြး၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈)

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ က တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အထူးအစည္း အေဝးတြင္ မေကြးတိုုင္း ေဒသႀကီး ၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပိုလွ်ံ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္းတစ္ ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းတိုုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္ မိုုးညိဳက ေျပာသည္။

ယင္းေငြ မ်ားျဖင့္ တိုုင္းအတြင္း လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ ျပင္ဆင္မည့္ လုုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းကို တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေအာင္မိုးညိဳ က အထူးအစည္း အေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္း အတြင္း ခ႐ုိင္ႏွင့္ အထူး အဖြဲ႕မ်ား၏ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား၏ မူလ ရရွိေငြမွ ပိုလွ်ံ ရန္ပံုေငြႏွင့္ တင္ဒါျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားမွ ပိုုလွ်ံေငြ စုုစုုေပါင္းက်ပ္ ၁ဝ၂၇၃ ဒသမ ၅၈၅ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚရွိ လမ္းတံတား မ်ား အား တည္ေဆာက္ ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ားေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု တိုုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးတင္ ႏြယ္ဦးက လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ လမ္းဦးစီး ဌာန၏ လမ္းတံ တားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ ၈၄၇၄၃ ဒသမ ၇ဝ၅ သန္း ခြဲေဝ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*