စပါးေစ်း က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ စပါးတင္ပုိ႔ခြင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြး

စပါးေစ်း က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ စပါးတင္ပုိ႔ခြင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြး
November 3, 2016 Asian Fame

4:53 am
စပါးေစ်း က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ စပါးတင္ပုိ႔ခြင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြး
In Bussiness

စပါးေစ်း က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသုိ႔ စပါးတင္ပုိ႔ခြင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳရန္ ေဆြးေႏြး

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေကာက္ေစာစပါး ေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈမ်ား ရင္ ဆုိင္ေနရေသာေၾကာင့္ လတ္တေလာအား ျဖင့္ စပါးစုိက္ေ တာင္သူမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ျပည္ပသုိ႔ စပါးတင္ပုိ႔ခြင့္ကုိ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ခြင့္ျပဳရန္ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္း ျမင့္ႏွင့္ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ စပါးေစ်း က်ဆင္းေနမႈကုိ အရန္ဆန္ဝယ္ယူေရးနည္း လမ္းကိုလည္း အသံုးျပဳေရးအတြက္ စဥ္း စားေပး ရန္၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈမ်ားအတြက္ LC Financing  ကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာမ်ား က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ စပါးတင္ပို႔မႈ ကို ကန္႔ကြက္ သည့္ အဖြဲ႕ရွိပါက ၄င္းအဖြဲ႕ က အေျခခံေစ်းႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေတာင္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူေပးရန္၊ စပါးအ ထြက္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေ ရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ပို႔ကုန္အေပၚဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္းအား ပို႔ကုန္ တိုးျမႇင့္ေရးအ တြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အခြန္ မွသာ စုစည္းေကာက္ခံေပးရန္တုိ႔ကုိလည္း အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ဆန္ စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

လတ္တေလာ ျပည္တြင္း စပါးေစ်း ကြက္သည္စပါးတင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္သုံး သိန္းခြဲဝန္းက်င္သာေပါက္ေနၿပီး အဓိက ျပႆနာမွာ စပါးမ်ား စုိစြတ္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ စပါးေစ်းက်ေသာ္လည္း ဆန္ ေစ်းမက်ေသးျခင္းမွာ ကုန္သည္မ်ားက ဆန္မ်ား ႀကိဳတင္ ဝယ္ယူ မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ဆန္ေတြက စုိေနေတာ့ အေျခာက္ခံ စက္ေတြလုိတာပါ။ ပုံမွန္စပါးေစ်းက ေလး သိန္းႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိေနၿပီး စုိတဲ့စပါး ေတြ က ေစ်းက်တာပါ။ အခ်ိဳ႕အေျခာက္ခံ စက္ရွိတဲ့ ဆန္စက္ေတြကေတာ့ ဝယ္ၾကပါ တယ္။ ျပည္ပကုိ စပါးတင္ပုိ႔ဖုိ႔ဆုိတဲ့ကိစၥ မွာေတာ့   ေတာင္သူေတြကုိၾကည့္သလုိ ဆန္ စက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိလည္း ၾကည့္ဖုိ႔လုိပါ တယ္”ဟုMyanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO)Ltd ၏အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေသာင္းဝင္းက ေျပာသည္။

စပါးေစ်းမ်ား က်ဆင္းေနသကဲ့သုိ႔ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္လည္း ယခင္ ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းနီး ပါး ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ  ၂၁ ရက္အထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၅၃ဝဝ၉၃ ဒသမ ၂၃၃ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဆန္ကြဲတင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၃၇၆၅၉ ဒသမ ၈ဝ၃ ရွိခဲ့ကာ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၇၆၇၇၅၃ ဒသမ ဝ၃၆ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ကာလတူတြင္ ဆန္တင္ ပို႔မႈမွာ တန္ ခ်ိန္ ၄၁၆၁၄ ဒသမ ၁၃ဝ သာ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ဆန္ကြဲ တင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၁၄၃၄၈၄ ဒသမ ၉၅ဝ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ ရပ္ေပါင္းတင္ပို႔မႈမွာ တန္ခ်ိန္ ၅၅၉၆၄၉ ဒသမ ဝ၈ဝ သာတင္ပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္ တင္ပို႔ရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သာ အဓိကထား တင္ပုိ႔ေနရၿပီး ျပည္တြင္း ဆန္ထြက္ ရွိမႈ၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံကို တင္ပို႔ေနသည္။ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံက ဆန္တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းဝယ္ ယူမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ဆန္အဝယ္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာေပါက္ေစ်းႏွင့္  ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ က အဆုိပါ တင္ဒါကုိ ရရွိသြားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*