ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ လာမည့္ႏွစ္ ျပည္ပပို႔ခြင့္မျပဳေတာ့

ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ လာမည့္ႏွစ္ ျပည္ပပို႔ခြင့္မျပဳေတာ့
November 2, 2016 Asian Fame

7:56 am
ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ လာမည့္ႏွစ္ ျပည္ပပို႔ခြင့္မျပဳေတာ့
In Bussiness

ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနမွ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ လာမည့္ႏွစ္ ျပည္ပပို႔ခြင့္မျပဳေတာ့

PNews
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ၁

ျပည္တြင္း သံုးစြဲမႈဖူလံုေစေရး အတြက္ သစ္ခြဲသားႏွင့္သစ္အေခ်ာ ထည္အခ်ိဳ႕ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခု ႏွစ္ ေမလကစတင္ၿပီး   ျပည္ပ ပို႔ခြင့္ မျပဳေတာ့ဟု သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာန သစ္ေတာဆိုင္ရာ ေျပာခြင့္ရ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးမင္းက Popular News  ကို ေျပာသည္။

ျပည္ပပို႔ခြင့္မရွိေတာ့သည့္ သစ္ခြဲသားႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေရာင္းဝယ္ ေရးႏွင့္ သစ္စက္ဌာနက ေရာင္း ခ် ေပးေနသည့္ သစ္လံုးသစ္ခြဲသား မ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ သစ္ခြဲသား ႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္မ်ားကို ဆိုလို ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္ပေရာင္း ဝယ္ေရး ဌာနက ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္သစ္  လံုး၊ သစ္ခြဲသားမ်ားက ထြက္ရွိလာ သည့္သစ္အေခ်ာထည္ ပစၥည္းမ်ား ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဟု ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

”ျပည္တြင္း သံုးဖို႔ကို နဂိုက တည္းက ျပည္ပကိုပို႔ခြင့္ေတာ့ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပိုတဲ့ခြဲတမ္းကိုေတာ့ ပို႔ခြင့္ေပးထားတယ္။ ၾကာ လာေတာ့ ျပည္ပကိုပဲ ဦးတည္ၿပီးပို႔ကုန္ၾက တာ။ ျပည္တြင္းမွာ မလံုေလာက္ ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ တားျမစ္လိုက္ တာ”ဟု ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးမ်ိဳး မင္းက ေျပာသည္။

အားလံုးလိုက္နာႏိုင္ရန္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာ စာအမွတ္ ၈၂၂/၂ဝ၁၆ ကို ေအာက္ တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔စြဲျဖ င့္ေၾကညာ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ မည့္ ကာလမတိုင္မီ ျပည္ပသို႔တင္ ပို႔ရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ ထားပါက ေထာက္ခံခ်က္ပါ သက္ တမ္းကုန္ဆံုးသည္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ႀကိဳ ဆိုခဲ့ၾကၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုန္ ၾကမ္း ရွားပါးေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ တြင္း သံုးစြဲရမည့္ ျပည္တြင္းသံုးသစ္ မ်ားကို ျပည္ပသုိ႔ ပို႔ေနရသည့္အ တြက္ ျပည္တြင္းသစ္သံုး စြဲမႈ လံု ေလာက္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အသင္းက ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*