”အခုေနာက္ပိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္တန္းလာတာေတြ မ်ားလာတယ္။ စစ္ေဆးရတာေတြလည္းမ်ားလာတယ္။ ဒီ့အတြက္ အရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ လိုအပ္တယ္”

”အခုေနာက္ပိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္တန္းလာတာေတြ မ်ားလာတယ္။ စစ္ေဆးရတာေတြလည္းမ်ားလာတယ္။ ဒီ့အတြက္ အရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ လိုအပ္တယ္”
November 2, 2016 Asian Fame

11:09 am
”အခုေနာက္ပိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္တန္းလာတာေတြ မ်ားလာတယ္။ စစ္ေဆးရတာေတြလည္းမ်ားလာတယ္။ ဒီ့အတြက္ အရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ လိုအပ္တယ္”
In Interview

''အခုေနာက္ပိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္တန္းလာတာေတြ မ်ားလာတယ္။ စစ္ေဆးရတာေတြလည္းမ်ားလာတယ္။ ဒီ့အတြက္ အရည္ အခ်င္းရွိတဲ့ စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ လိုအပ္တယ္''

dollor

ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုဝယ္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္းဝယ္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္ မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္တန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ တိုင္ၾကားရမည္နည္း။ မည္သို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ဳိးကို တိုင္ၾကား၍ရေလသနည္း။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ႏွင့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္ မည္သို႔ေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ေလသနည္း။ ေကာ္မရွင္ကေရာ မည္သို႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားေနပါသနည္း။ အစရွိသည္တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးသန္းေအာင္က ေျဖၾကားထားပါသည္။

ဦးသန္းေအာင္ခင္ဗ်ား။ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံကို တုိင္တန္းလာတဲ့အမႈေတြဟာ အခုေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုမ်ားလာတယ္လို႔ သတင္းရရိွထားပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ာ။

နစ္နာသူေတြရဲ႕ တုိင္တန္းလာမႈေတြဟာ အရင္ကထက္စာရင္ တျဖည္းျဖည္းပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ဆုိလို႔ရပါတယ္။ အားလံုးက တုိင္ လို႔ရတယ္ဆုိတာကိုလည္း သိလာ ၾကတယ္။ တုိင္ရင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးေနတာကိုလည္း ျမင္ေနၾကတဲ့အတြက္ မ်ားလာတယ္လို႔ဆုိ ရမွာပဲ။

ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြ အတုိင္ခံ ေနရတာ မ်ားေနပါသလဲခင္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒအရ ေတာ့ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ရယ္လို႔ေတာ့ ခဲြျခားထားတာ မရိွဘူးဗ်။ ဥပေဒ အရ နစ္နာတယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူ႔ကို ပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္လို႔ရတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေတြ တရားသူႀကီးေတြကို လည္း စဲြခ်က္တင္ထားတယ္။ ေျမ တိုင္းစာေရးေတြကိုလည္း စဲြခ်က္တင္ထားတယ္။ ခု ရက္ပိုင္းဆုိရင္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရဲ စတာေတြ အကုန္ပါပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ရယ္လို႔ခဲြျခားထားတာ မရိွဘူးဆုိတာကို ေတြ႕ရ မွာပါ။

တုိင္တန္းသူအေနနဲ႔ ဘယ္လို အ ခ်က္ေတြ ပါရမလဲဗ်။

တုိင္ခ်င္တဲ့သူက အမည္ပါရမယ္၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ပါရမယ္၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴပါရမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ဥကၠ႒ထံလိပ္မူ ၿပီး တုိင္လာတယ္ဆုိတာနဲ႔ ေကာ္မရွင္က စိစစ္ေတာ့တာပဲ။ အဂတိ လိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ ရွင္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂(ခ)အရ အေရး ႀကီးတဲ့ သက္ေသခံခ်က္မပါရင္ ေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးရတာ မလြယ္ ဘူး။ အကုန္ကိုက္ညီတယ္ဆုိရင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးတယ္။ ဘယ္လိုလူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္ရာထူးအဆင့္အတန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ေသခံအေထာက္ အထားေတာ့ ျပည့္စံုဖို႔လုိတာေပါ့ဗ်ာ။ ခက္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အသြင္ယူၿပီး စံုစမ္းခြင့္ ေပးမထား ဘူး။ အဲဒါေလးေတာ့ အားနည္း ခ်က္ရိွတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုိင္တန္းသူအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု တုိင္တန္းႏုိင္ရင္ အ ေကာင္းဆုံးေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာက တုိင္တန္းသူေတြဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေပးတဲ့အခ်ိန္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ကို အဓိကထားၿပီး တုိင္တာမ်ားပါတယ္။ ခု ေနာက္ပိုင္းေတာ့ အသံဖိုင္ေတြ ထည့္ၿပီးေတာ့ တုိင္လာၾကတယ္။ အရင္တုန္းက အသံဖိုင္နဲ႔ တုိင္တာက တရားမဝင္ဘူး။ အခုေတာ့ ဥပ ေဒကို ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အသံဖုိင္ကို လက္ခံလိုက္ၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံဖိုင္ကုိထည့္ႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ဖုန္း ေတြလည္းေပါေနေတာ့ အသံဖမ္း ရတာ အဆင္ေျပၾကမွာပါ။ ဒီဘက္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း မိတၴီ လာ ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးနဲ႔ ဒုရဲအုပ္ကို တုိင္တဲ့သူေတြ အသံဖိုင္ေတြပါလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီအမႈကို စဲြ ခ်က္တင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေနာက္တစ္
ခုက လူသက္ေသလည္းပါရင္ ပို ေကာင္းတာေပါ့။ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရိွေနတဲ့သူ ေပါ့။

ဦးသန္းေအာင္တုိ႔ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ ဖဲြ႕ေပးခဲ့တဲ့ ေကာ္မရွင္ေနာ္။ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ ရိွတဲ့လူနဲ႔ လံုေလာက္မႈရိွရဲ႕လားဗ်။

ဒီဘက္လႊတ္ေတာ္က အဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ဦးဟာ မ်ားလြန္းတယ္။ ဒါကုိ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆုိၿပီး ေျပာထားပါတယ္။ ဥပေဒလည္း ျပင္ထားပါ တယ္။ ဒီလိုဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွာ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားတာကို မႀကိဳက္ဘူးလို႔ အဓိပၸာယ္ေကာက္ လို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကလည္း ေကာ္မရွင္မွာ အဖဲြ႕ဝင္ဦးေရ နည္းတာမ်ားတာက အဓိက မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဓိကအေရးႀကီးတာက စစ္ေဆး ဖို႔ ဝန္ထမ္းလိုတာဗ်။ အဲဒါက အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ အခု ေနာက္ပိုင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တုိင္တန္းလာတဲ့ အမႈေတြကလည္း မ်ားလာတယ္၊ စစ္ေဆးရတဲ့ အမႈေတြကလည္း မ်ားလာတယ္။ ဒီ့အတြက္ အရည္ အခ်င္းရိွတဲ့ စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ အရမ္းလုိအပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့စံုစမ္း
စစ္ေဆးေရးမွဴးေတြ ေတာ္ေတာ္ ရွားတယ္။ အားလံုးေပါင္းမွ ၃ဝ ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ ဒါကလည္း အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန ကေန ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ေခၚထားတဲ့ သူေတြ။ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္းကေတာ့ ၁၅ဝ၊ ၁၆ဝ ေလာက္ပဲ ရိွပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရား ေတြဟာ အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ပိုၿပီး ယခင္ကထက္ တာဝန္ႀကီးလာ တယ္လို႔ ဦးသန္းေအာင္ စိတ္ထဲ ခံစားမိပါသလားခင္ဗ်ာ။

ခံစားမိတာေပါ့ဗ်ာ။ တာဝန္ပိုႀကီးလာတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။ အခု အစိုးရသစ္ကသူ အစိုးရ မျဖစ္ခင္ကတည္းကုိက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္မယ္လို႔ ႀကံဳးဝါးလာတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။

ဦးသန္းေအာင္တုိ႔ ေကာ္မရွင္က သမၼတသက္တမ္းနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ သိရပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ ဥပေဒမွာလည္း သမၼတသက္တမ္းနဲ႔ အတူတူပဲလို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၈(ခ) အရ လက္ရိွ အစိုးရသစ္က ေကာ္မရွင္အသစ္ကို မဖဲြ႕မခ်င္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တာဝန္ ယူေပးေနရမွာပါ။ ေကာ္မရွင္အသစ္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က တာဝန္ေတြလႊဲေျပာင္းၿပီး အနားယူရမွာပါ။

ဒီဘက္အစိုးရသစ္လက္ထက္နဲ႔ ဟိုဘက္အစိုးရလက္ထက္ ဘာေတြကြာျခားလဲဗ်။

ဒီေမးခြန္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥနဲ႔ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းလို႔ မွတ္ယူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြာျခားသြားတယ္လု႔ိ ေျပာရမွာပဲ။ တုိင္စာတုိင္တဲ့ သူေတြ ပိုၿပီးေတာ့ တုိင္တတ္လာတယ္။ အခ်က္အ လက္ေတြ ျပည့္စံုလာတယ္။ အသံ ဖုိင္ေတြပါလာတယ္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆး ရတာ ပိုလြယ္လာတယ္။ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္နဲ႔ စဲြခ်က္တင္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလို ကြာျခားခ်က္ေတြ ရိွတယ္။ အျခားကိစၥေတြမွာေတာ့ ကြာျခားမႈ သိပ္မရိွဘူး။ ဟုိတုန္းကလည္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းပဲ လုပ္ရတယ္၊ အခုလည္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒအတုိင္းပဲ လုပ္ရတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုိးရလက္ထက္တုန္းက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးႀကီး မားမားကို စံုစမ္းစစ္္ေဆးရတာ ရိွခဲ့ဘူူးသလားခင္ဗ်။

ရိွတယ္ကဲြ႕၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက မေကြးတုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ အတြင္းေရး မွဴး အဲဒီ ၂ ဦးကိုစစ္ရတယ္။ တရား စဲြတင္တဲ့အထိေတာ့ မေရာက္ခဲ့ဘူး။ တုိင္တန္းသူက သက္ေသမျပည့္မစံု ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပဲ အန္ကယ္တုိ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ဝ (ခ) အရ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးထံကို စာတင္လိုက္ တယ္။ သူတုိ႔ ၂ ဦးကိုလည္း ရာထူး ကေန ထုတ္ပစ္လိုက္တယ္လို႔ သိရ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ခ်ဳပ္ အဆင့္နဲ႔ အဆင့္တူတဲ့ မိတၴီလာက ပါေမာကၡခ်ဳပ္။ သူ႔ကိုလည္း အန္ ကယ္တုိ႔စစ္ေဆးတယ္။ စဲြခ်က္တင္ မယ္လည္း လုပ္ေရာသူထြက္ေျပး သြားတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပည္ထဲ ေရးကုိ အေၾကာင္းၾကားထားရတယ္။ ေတြ႕ရင္ အသိေပးဖို႔၊ ေတြ႕တာနဲ႔ အန္ကယ္တုိ႔က စဲြခ်က္တင္သြားမွာပါ။

အခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ေရာ ရာထူးႀကီးႀကီးမားမား ေတြကို တုိင္တန္းလာမႈေတြ ရိွပါသလား ခင္ဗ်။

ခုထိေတာ့ မရိွေသးဘူး။

အခုလို ေျဖေပးတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*