ရာဇဝင္မ်ား၏ သတို႔သမီးလည္း စိုးရိမ္ေနရွာမည္လား

ရာဇဝင္မ်ား၏ သတို႔သမီးလည္း စိုးရိမ္ေနရွာမည္လား
November 2, 2016 Asian Fame

11:22 am
ရာဇဝင္မ်ား၏ သတို႔သမီးလည္း စိုးရိမ္ေနရွာမည္လား
In Articles

ရာဇဝင္မ်ား၏ သတို႔သမီးလည္း စိုးရိမ္ေနရွာမည္လား

myint-sone-afp-copy

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္း အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိရန္ကား ရက္သတၱတစ္ပတ္ ေက်ာ္မွ်သာ အခ်ိန္က်န္ရွိေတာ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရ လွ်င္ ရာဇဝင္မ်ား၏သတို႔သမီးဟု တင္စားေခၚေဝၚထားေသာ မိခင္ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီး၏ အနာဂတ္ကို ျပေတာ့မ ည့္  နိမိတ္ေပၚရန္ က်န္ရွိ သည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္ ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မ ရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးခဲ့သည္မွာ   ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေရး ခရီးမသြားမီ ငါးရက္အလို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္
၁၂ ရက္ေန႔ မွ ယေန႔ထိဆိုလွ်င္ အခ်ိန္သုံးလ ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏိုဝင္ ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးလအတြင္းစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ပါဝင္ သည့္ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ သို႔ တင္ျပ ေတာ့ မည္္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ခဲ့သည့္ အာရွနဂါးတ႐ုတ္ႀကီး လက္မလႊတ္ႏိုင္ေသးသည့္ ျမစ္ဆံု အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုက တစ္ေရးႏိုး ထေမး ေမး၊ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္ေမး၊ No ဟုေျပာခဲ့သည္ကား ယခုမွမ ဟုတ္။ စီမံကိန္းစတင္ရန္ စီစဥ္လိုက္သည့္ အခ်ိန္မွ ယေန႔ထိပင္ ျဖစ္ေလ၏။

သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ ေကာ္မ ရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိပါ့မည္ေလာ။

ထို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ သံုး လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဧရာဝတီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္ ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ေမချမစ္ႏွင့္ မလိချမစ္ ဆံုရာေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေမချမစ္ ေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ခ်ီေဗြ၊ ဝူစုပ္၊ ဖီေဆာ၊ ေခါင္လံဖူး၊ ေရနမ္ စသည့္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္း ငါးခု၊ မလိချမစ္ေပၚတြင္ တည္ ေဆာက္မည့္ လာဇာေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု စုစုေပါင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ငါးခုကို ေခၚေဝၚ ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ဦးေဆာင္ၿပီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပညာ ရွင္ ၂ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕ထားသည့္ေ ကာ္မရွင္ သည္ သံုးလတာကာလအတြင္း ပထမအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး  ျမစ္ဆံုေဒသ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ကာ ေဒသခံမ်ား ၏ စကားသံကိုနားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခတြင္   ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ သက္ဆုိင္ေနသည့္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ရ သည့္ ေအာင္ျမင္သာ၊ မလိယန္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆိုေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္၏ အစီ ရင္ခံစာတြင္မူ
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚ သို ေခၚယူကာေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္မရွင္သည္ ျမစ္ဆံုေဒသ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ အျခား ခ်ီေဖြေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံကို လည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေကာ္ မရွင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဟု ေဒသ ခံအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက မူ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစသည့္ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့ လာသံုးသပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ အစီရင္ ခံစာ တင္ျပသြားမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ကေျပာခဲ့ သည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ေဒသ ခံ ၆၅၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ထိခုိက္နစ္နာမႈ ရွိျခင္း/ မရွိျခင္း၊ ရရွိမည့္အက်ိဳးရလဒ္စ သည့္ အျခင္းအရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္း၊ တစ္စံုတရာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို သံုးလအ တြင္း တစ္ခုမွ် မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ ယခုသံုးလျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်က်လြန္းသည့္ ပံုစံမ်ား ျဖင့္သာျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ပထမ အႀကိမ္အစီရင္ခံစာမွာလည္း ထူး ျခားသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ယင္းမွာေကာ္မရွင္ ၏ အပိုင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ အပိုင္းကိုၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္း အတြင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္   ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ယခုဆိုရင္ ရပ္ဆိုင္းခ်ိန္ ၅ ႏွစ္   ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကာလ မ်ားကလည္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျပည္သူလူထုက အၿပီးတိုင္ရပ္ တံ့ေပးရန္ ကန္႔ကြက္လက္ မွတ္စု ေဆာင္းမႈမ်ား၊ သမၼတဆီသို႔ စာ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔အတူ ယင္းကာ လအ တိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦး ေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက လည္း ျမစ္ဆံု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အာဏာရရွိခဲ့ပါက ျမစ္ ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ CPI  ကုမၸဏီတို႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာ ခ်ဳပ္ကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ ခ်ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္႐ံုးခဲြ တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ျမစ္ဆံု ကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ”ကြၽန္မဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဘာပါ သလဲဆိုတာ ပထမၾကည့္ မယ္၊
ၾကည့္ၿပီးမွ အေျဖေပးမယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ဘာပါမွန္းလဲမသိဘူး၊ ျပည္သူလူထုလည္း မသိဘူး။ ဒါ ျပည္သူလူထုကို အသိေပးသင့္တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုတာဒါပဲ။ အဲ ဒီေတာ့ ဘာေတြ ကတိကဝတ္ေတြ ခံထားသလဲ။ ေနာက္က်ေတာ့ ဒီ ကတိကဝတ္ေတြကို ခံရမွာ
ဒီႏိုင္ငံ ကပဲခံရမွာ၊ ျပည္သူကပဲခံရမွာ။ အဲ ဒီဟာေတြလည္း မသိဘူး၊ ဘာကို သေဘာတူညီထားမွန္းလည္း မသိ ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲေျပာေျပာ ေပါ့ေနာ္ ဒီစာခ်ဳပ္ေတြကိုလက္မွတ္ ထိုးတဲ့သူေတြက တာဝန္သိစိတ္ေတာ့ ရွိရမွာ။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန လို႔ေတာ့မရဘူး။ မသိေက်းကြ်န္ျပဳေန လို႔မရဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီး NLD  အစိုးရတက္လာခဲ့သည္။ ပထမဦး ဆံုးေမးခြန္းထုတ္ခံရသည့္ ကိစၥအ ျဖစ္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္တ႐ုတ္ ႀကီး စတင္ဖိအားေပးသည့္ ျမစ္ဆံု ကိစၥက အစိုးရသစ္ကိုဦးစြာ ႀကိဳဆို ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ျမစ္ ဆံုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ရာတြင္ရပ္ဆုိင္းပါက ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ မ်ားစြာေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ျပည္သူတို႔ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ျမစ္ဆံုရပ္ဆိုင္းပါက ရွမ္းျပည္ နယ္ သံလြင္ျမစ္ေပၚသို႔ စီမံကိန္း ေနရာလႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ဟူ ေသာ ေကာလာဟလမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီ ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေန ျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ျမစ္ဆံုစီ မံကိန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူသို႔ခ်ျပရန္ အစီအ စဥ္ ရွိ၊မရွိေမးျမန္းမႈ ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖဆိုရာ ၌ ”စာခ်ဳပ္က ကြၽန္မေတာင္ မဖတ္ ရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူကို ခ်ျပဖို႔ခက္ပါ လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အစိုးရသစ္ ပထမရက္တစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ကို ျပည္သူလူထုထံသို႔ခ်ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ ေဌးက ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ေမးျမန္း မႈအေပၚ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဇြန္လအတြင္းကလည္း ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ျပန္စေရးသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္ သံအမတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ယင္းကား
အစိုးရတာဝန္ရွိ သူမ်ား၏ သေဘာထားဟု ထင္ျမင္ မိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမစ္ဆံုေကာ္မရွင္ ၏ အစီရင္ခံထြက္ရက္နီးလာသည္ ႏွင့္အမွ် စီမံကိန္းရပ္တံ့ေရး ျပည္ သူလူထုတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမွာလည္း ပိုမိုေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္တံ့ေရး သေဘာထား ေကာက္ ယူမႈကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း သေဘာထားအဆိုျပဳလို သူမ်ားအေနျဖင့္http://www.ipetitions.com/ တြင္ ဝင္ေရာက္ ၍ ေပးသြင္းႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သေဘာထားေကာက္ယူ ေနမႈကား ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ ကတည္းကပင္ ျမစ္ဆံုႏွင့္ပတ္သက္ ၍ စိုးရိမ္ေ ၾကာင့္ၾကမႈေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျပည္သူလူထုသည္ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ မေလ်ာ့ နည္းေသးေၾကာင္း သက္ေသျပ လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ား မည္မွ်အထိ ယံုၾကည္ မႈ (သို႔မဟုတ္) စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေန ၾကေလသနည္း။

NLD အစိုးရမျဖစ္ခင္ကာလ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပါတီ၏ နာယက ဦးတင္ဦး ကိုယ္ တိုင္ပင္လွ်င္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ေရြးေကာက္ ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း စြမ္းအင္က႑တြင္ ပါဝင္ေသာအ ခ်က္မ်ားကလည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ မ သင့္ေၾကာင္း သေဘာထား ေဖာ္ျပ ထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အစိုးရ ယႏၱရားကို ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ေန သည့္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ သေဘာ ထားမွာလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္ေနမည္မွာမလြဲေပ။ ¤င္း တို႔ ကိုင္တြယ္ေျပာဆိုေနၾကေသာ ‘ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသည္သာ အဓိက’ ဟူေသာအခ်က္ႏွ င့္ ျပဳခဲ့ ေသာ ကတိကဝတ္တို႔ မွန္ကန္ပါက လည္း ျမစ္ဆံုကိစၥ၏ အေျဖသည္ ရွင္းလင္းလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အာရွနဂါးႀကီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္နည္း ဟူသည့္ အခ်က္ကေတာ့ စိုးရိမ္စရာအေျခ အေန ျဖစ္ေန၏။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္တ့ံေရး သေဘာထားစစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေနသည့္ မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ”ေကာ္မ ရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိုေတာ့ မေျပာ တတ္ဘူး။ လုပ္ထားတဲ့လူေတြလည္း သိတဲ့လူေရာ မသိတဲ့လူေရာဆိုေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ရွိ တယ္။ လူထု သေဘာထားကိုလည္း စစ္တမ္းေကာက္ရမယ္လို႔ သမၼတ ႀကီးကဆိုထားေတာ့ အခုလက္မွတ္ ေတြ၊ ဒါကို ေကာက္ ယူေနတာပါ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူလူထု သေဘာထား ကို အေလးထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖကရွင္းေနတာပဲ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ သေဘာထားကလည္း ဟိုးအ ရင္ကတည္းက ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေန တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ တရားေတြ ပါဝင္လာၿပီး ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အေျဖေျပာင္းလဲ သြားမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိတာပါ” ဟုဆိုသည္။

ထုိသုိ႔ဆိုလွ်င္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ကဲ့သို႔ စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား မ်ားစြာရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ေန႔ကို ကား ရင္တမမႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ေနရေတာ့သည္။

အဓိက အက်ဆုံးႏွင့္ အထင္ ရွားအဆုံး အခ်က္မွာမူ ျမစ္ဆံု ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို႕အတူ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကလည္း ထိုအခ်က္ကို သိရွိ နားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ သည္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္မႈ ေျပေပ်ာက္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ ပါေစေၾကာင္း ယခု တစ္ပတ္ Popular Choice က႑မွ ေရးသား ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါ ေတာ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*