အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ ပိုခုိင္း၍ တရားစြဲခံရမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားဆုံး

အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ ပိုခုိင္း၍ တရားစြဲခံရမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားဆုံး
October 27, 2016 Asian Fame

9:36 am
အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ ပိုခုိင္း၍ တရားစြဲခံရမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားဆုံး
In Labour

အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္ ပိုခုိင္း၍ တရားစြဲခံရမႈတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားဆုံး

labourphoto-afp-copy

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄

ယခုႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ပို အ လုပ္ခ်ိန္ပိုမိုခိုင္းေစမႈႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တရားစြဲ အေရးယူခဲ့ရေသာ စက္႐ံု ၆ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းထဲတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းအလုပ္သမားႏွင့္လဝက ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါစက္႐ံုမ်ားမွာ  ၁၉၅၁ အလုပ္႐ုံ အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထား ေသာ အခ်ိန္ပိုထက္ ပိုမိုခိုင္းေစ ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ခြင့္ ေတာင္းျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္ခိုင္းေစ ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ေၾကာင့္ အေရးယူခံရျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း အလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သ မား ဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန မွ သိရသည္။

အလုပ္သမားႏွင့္ လဝက ဝန္ ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  ”စုစုေပါင္းကေတာ့ ၆၄ ႐ုံရွိတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေတြ အမ်ားဆံုး ပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတြက လုပ္ငန္းျမန္ျမန္လည္ ပတ္ဖုိ႔လိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြဆို ေတာ့ ျဖစ္သြားတာ။ ဒါကိုလည္း တိတိက်က် အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ ဥပေဒအတိုင္းပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ စက္႐ံု ၆ဝ ေက်ာ္ကို ၁၉၅၁ အလုပ္႐ံု အက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအရ တရားစြဲ ဆိုခဲ့ၿပီး စက္႐ံု ၄ဝ ေက်ာ္ကို သတ္ မွတ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၂၁ ႐ံုမွာ ယေန႔ထိ အမႈ မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း၊ အမ်ားဆံုး မွာ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္းမွ စက္႐ံုမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားမွာ ယခုလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႊ လင္ဗန္းစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုႏွင့္  ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း စက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု တစ္႐ုံတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၁၉၅၁ အလုပ္႐ံုအက္ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရ အ လုပ္သမား တစ္ေယာက္ကို တစ္ ရက္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ ထက္ ေက်ာ္လြန္ ခုိင္းေစခြင့္မရွိဘဲ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ်ိန္ကိုလည္း တစ္ရက္ လွ်င္ ၂ နာရီသာ ခိုင္းခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထိုသို႔ အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစ မည္ဆိုပါက အလုပ္႐ံုႏွင့္  အလုပ္ သမား ဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီး ဌာနသို႔သြားေရာက္တင္ျပကာ ခြင့္ ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ဟု သိရ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*