အေမရိကန္သုိ႔ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ျမန္မာ တင္ပုိ႔

အေမရိကန္သုိ႔ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ျမန္မာ တင္ပုိ႔
October 27, 2016 Asian Fame

5:05 am
အေမရိကန္သုိ႔ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ျမန္မာ တင္ပုိ႔
In Bussiness

အေမရိကန္သုိ႔ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ျမန္မာ တင္ပုိ႔

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၅

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ မွ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သုိ႔ ေပါင္းဆန္ တန္ခ်ိန္  ၅ဝဝ တင္ပုိ႔ ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၅၇၂ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဆန္ျဖဴႏွင့္ ေပါင္းဆန္ တန္ ၁၅၅ဝ ကုိ တင္ပုိ႔ခဲ့သည့္အနက္  စင္ကာ ပူႏိုင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝ၊ ဆြစ္ဇာ လန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧည့္မထဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝဝ ႏွင့္  ကေနဒါႏုိင္ငံသုိ႔ ေပါင္းဆန္ တန္ ၅ဝဝ တင္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ဆန္ တင္ပုိ႔မႈအေနျဖင့္ တန္ ၁၃၅ဝ ေက်ာ္ ပုိမုိတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဆက္လက္ ဆန္ တင္ပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ မွ ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၃၇ဝ သန္းတန္ဖိုး ရွိ ဆန္ကြဲတန္ ၁၃၅ဝ ကုိတင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္ တစ္ပတ္တင္ပုိ႔မႈထက္ တန္ ၈၅ဝ ပုိမုိ တင္ပို႔ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

                   ႏုိင္ငံအလုိက္ တင္ပုိ႔မႈအေနျဖင့္ နီေပါႏုိင္ငံသုိ႔ ဆန္ကြဲ ၂၂၅ တန္ႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ၁၁၂၅ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း တင္ပို႔မႈမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄ ဒသမ ၆၆ဝ သန္း ဖိုးႏွင့္  ၅၃၄၉၉၁ တန္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ သည္။ ဆန္တင္ပို႔မႈသည္  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၁ ဒသမ ၁၅၈ သန္းဖိုးႏွင့္ ၄ဝ၁၃၆၇ တန္ေက်ာ္၊ ဆန္ကြဲတင္ပုိ႔မႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉ ဒသမ ၅ဝ၂ သန္း ဖိုးျဖစ္၍ ၂၃၃၆၂၄ တန္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*