ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ အားလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဝင္ၿပိဳင္မည္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ အားလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဝင္ၿပိဳင္မည္
October 27, 2016 Asian Fame

5:11 am
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ အားလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဝင္ၿပိဳင္မည္
In Politics

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ေနရာ အားလုံး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ဝင္ၿပိဳင္မည္

usdp-copy

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၄

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အ တုိက္အခံအင္အားႀကီးပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက  လစ္လပ္ေနရာအားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ဟု အဆုိပါ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေန ျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္႐ုံးတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္ စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ ¤င္းကထုိသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေ လာင္း မ်ားကိုမူ မေရြးခ်ယ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပါတီအေနျဖင့္ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း သုံး သပ္မႈမ်ားလုပ္ေနေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

”ၿပီးခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးခဲ့တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ သုံးသပ္တယ္။ အားသာ ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ေနာက္ပါတီ ကုိ အင္အားေတာင့္တင္းေအာင္ ျပန္ဖြဲ႕စည္း ထားတာေပါ့” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ အ ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ အ မ်ားဆုံး အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့ကာ  ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁ ေနရာ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ  လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွ င့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*