ပစိဖိတ္ အနာဂတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌

ပစိဖိတ္ အနာဂတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌
October 27, 2016 Asian Fame

9:48 am
ပစိဖိတ္ အနာဂတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌
In Articles

ပစိဖိတ္ အနာဂတ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌

min-tinn-article

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ေဘးတစ္ ဖက္ တစ္ခ်က္ဆီမွာ ကမၻာ့တိုက္ႀကီး ၄ တိုက္ ရိွေနသည္။ အာရွ၊ ၾသစ ေၾတးလ်၊ ေျမာက္အေမရိက ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက။ ကမၻာ့ဇုန္ေတြ ႏွင့္ ခြဲေျပာရလွ်င္ေတာ့ ပထဝီႏိုင္ငံ ေရးဇုန္ႏွင့္ ပထဝီဇုန္ဟု ႏွစ္မ်ဳိး ထပ္ထြက္လာမည္။ ပထဝီအရ တည္ေနရာႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာ ဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ကုိယူလွ်င္ ၃၉ ႏုိင္ငံရိွ၏။ ေရျပင္ အရေျပာလွ်င္ ေတာ့ ေျမာက္ျခမ္း၊ ေတာင္ျခမ္း ႏွစ္ပုိင္း ရိွမည္။ ေျမ ျပင္ (ကုန္းေျမ) အရေျပာလွ်င္ေတာ့ အာရွႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်၊ ေျမာက္ ႏွင့္ ေတာင္အေမရိက တုိက္ႀကီး ၃ တုိက္စီ ပတ္လည္ရိွေနသည္။ လူ ဦးေရအရ ဆုိလွ်င္ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရိွ၏။ နယူးဇီလန္၊ ဖီဂ်ီတုိ႔လို ကြၽန္း စုႏုိင္ငံမ်ားက ဘယ္တုိက္ႀကီး ထဲမွာ မွမပါ၍ သမုဒၵရာပိုင္း ႏုိင္ငံမ်ားဟု ထပ္ခဲြျခမ္း ၾကည့္ျမင္ယူ၍လည္းရ ၏။ ဒီဘက္ႏွစ္ အပိုင္းအျခားေတြမွာ ၾသစေၾတးလ်က အာရွႏွင့္ ေပါင္း စည္းသည့္ စီးပြားေရး၊ အားကစား စေသာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္မႈေတြ လုပ္လာတာလည္း ေတြ႕ရသည္။

ပထဝီႏိုင္ငံေရး အရဆုိလွ်င္ ေတာ့ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ ေရး စသျဖင့္ ခဲြၾကည့္ ရေပေတာ့ မည္။ အေတာ့္ကို က်ယ္ျပန္႔သြား မည္ျဖစ္၏။ ေဒသတြင္း စုစည္းထား ေသာအဖဲြ႕အစည္း မ်ားအျပင္ တစ္ ခုခုျဖင့္ မဟာမိတ္ ဖဲြ႕ထားၾကတာ ေတြလည္း သီးျခား ရိွေနေသးျပန္ ရာ ထပ္မံခဲြျခား ထည့္သြင္း ေရ တြက္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အႀကီး မားဆံုး ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ႀကီး အျဖစ္ေတာ့ စီးပြားေရးကိုပဲ ေရွ႕ တန္းတင္ၾက၊ ေဇာင္းေပး ေျပာဆုိ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ္ျငား ေနာက္ပါးမွာ ႏူးညံ့စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒေတြ ရိွေန၏။ ယတိျပတ္ ေျပာရလွ်င္ ဤ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ဟိုမွာဘက္၊ သည္ မွာဘက္ႏွစ္ျခမ္း ဧရိယာကို ကမၻာ ၏ အားၿပိဳင္မႈ အႀကီးမားဆံုး အ ေၾကာင္း ကိစၥရပ္တုိ႔ ထြက္ေပၚရာဟု ဆုိရေပမည္။ အဓိကက ယူအက္စ္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕အာ ရွအုပ္စု ႏွင့္ ႐ုရွားလည္း တည္ရိွပါ ဝင္ေနသလို ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္ လယ္ႏွင့္ အာဆီယံလည္း ပါဝင္ေန ပါ၏။ ဓနသဟာယ အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံ ေတြ ျဖစ္ျငား ၂ဝ ရာစု ကုန္ခါနီးက တည္းက နယူး အဂၤလန္ႏွင့္ ၾသစ ေၾတးလ်တို႔၏ ထြန္းသစ္ ထိုးေဖာက္ လာေသာ အခန္း က႑ကိုလည္း ထည့္မတြက္၍ မရပါ။ ယေန႔ဖိလစ္ ပိုင္လို စြာေတးလန္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ ဦးေၾကာင့္ ေပၚျပဴလာ ျဖစ္လာ သည္မ်ဳိးလည္း ရိွၿပီး ကမၻာ့ အႏၲ ရာယ္ ျဗဟၼာႀကီးဦးေခါင္း ေျမာက္ ကိုရီးယား လည္း ပါဝင္ တည္ရိွေနပါ ၏။ ၂၁ ရာစု၏ အေရး အႀကီးဆံုး ပထဝီႏုိင္ငံေရး ကမၻာ့ နယ္ေျမႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း ၃ရပ္ထဲမွာ ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္ ႏွင့္ အာဆီယံက နံပါတ္ ၂ ျဖစ္ပါ၏။ နံပါတ္ ၁ က ေတာ့ ယမ္းအိုးႀကီး အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းေဒသ (အလယ္အာရွ၊ ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕လည္း ထည့္သြင္း ထားရ၏) ျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၃ က ႐ုရွား ႏွင့္ကပ္လ်က္ အေရွ႕ ဥေရာပ ျဖစ္ပါသည္။

သည္ေတာ့ကာ… ပစိဖိတ္ သည္ အေနာက္ ကမၻာက ၾကည့္ ေသာ္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ၊ အာရွ မွ ၾကည့္ေသာ္ အေမရိကန္ လႊမ္းမိုး ႀကီးစိုး အရိပ္ထိုးထားသည့္ ပစိဖိတ္ ေဒသ၊ ကမၻာကၾကည့္ေသာ္ ၂၁ ရာစု ေမာ္ဒန္ပစိဖိတ္ ရပ္ဝန္း…။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရွ႕ကမၻာႏွင့္ အ ေနာက္ကမၻာကို၊ ကမၻာ၏ ေနထြက္ အေစာဆံုး ေဒသႏွင့္ ေနဝင္ေနာက္ အက်ဆံုးေဒသကို သည္ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာက ခဲြျခား ပိုင္းျဖတ္ျပထား တာ ေသခ်ာလွပါ၏။ ကမၻာတည္ သေရြ႕ သည္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ ယတိျပတ္မွန္မည္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္ လက္ရိွ ပကတိ တရားက ေတာ့ အာရွ- ပစိဖိတ္- အေမရိက ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာ ေန႔ရက္ႏွင့္ အေၾကာင္းရပ္ ဟူ၍မရိွ။ ဥေရာပ ႏွင့္ အာဖရိကပင္ ကင္းလြတ္၍ မ ရ။ ဒါက ေမာ္ဒန္ ၂၁ ရာစု ဒီမုိ ကရက္တစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်း ကြက္၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း၊ အုိင္တီ…ကမၻာ ၏ ျပယုဂ္။

အာရွ-ပစိဖိတ္ကို ‘တည္’၍ ေျပာလွ်င္ေတာင္မွ

အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖဲြ႕ႀကီး၊ အုပ္ စုႀကီး ေအပက္ (APEC-Asia-Pacific Economic Cooperation) ကိုပဲ ၾကည့္လွ်င္ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕မႈႏွင့္ ခက္ထန္ တင္းမာမႈေတြ ရစ္ဖဲြ႕ေန ေၾကာင္း စစ္ေအးေခတ္လြန္၊ ၁၉၉ဝ ဆယ္စုႏွစ္၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ကာလ ေတြကတည္းက စတင္ သတိထား မိၾကရပါ၏။ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ လာခဲ့ၾက ရပါ၏။ ၂၁ ရာစု ပထမ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ဝက္(၂ဝဝ၅)ဝန္းက်င္မွာ ထိပ္ တန္းပို ေရာက္လာခဲ့၍ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ဘက္စ ံုပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ႀကီးမ်ား (MSC-Multi-Sectoral Competitions) ဤေဒသမွာ ပိုမုိျမင့္တက္ လာေန ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယမ္းေငြ႕ ထက္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပါဝါ သံုးမ်ဳိးေရွ႕တင္ လုပ္ကုိင္ၾကျခင္းကို ျမင္ၾကရသည္။ ေငြေၾကးက Money ဟု မယူဘဲ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး က႑ဘက္မွ Currency ဟုယူပါ။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ အျပင္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ား မွာေတာ့ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ျပႆနာေတြ၊ နယ္ေျမ ခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ အျငင္းပြား မႈေတြ အ ျပင္ ခပ္တင္းတင္းမာမာ ကိစၥႀကီး ေတြပါ ေပၚထြက္ လာခဲ့ပါ၏။ အ ဆံုးလည္း မသတ္ႏိုင္ေသးသလို ၿပီးမည့္ပံုလည္း မရိွ၊ မေတြ႕ရေသး။

စူပါ ပါဝါ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ ‘ပစိဖိတ္ေက်ာ္ျဖတ္ မိတ္ဖက္'(TPP-Trans-Pacific Partnership) လြတ္လပ္စြာ ကုန္ သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ မဟာ ဗ်ဴဟာ၊ အာရွအဓိကဦးတည္ခ်က္ မ႑ိဳင္ (Asian Pivot) မဟာဗ်ဴ ဟာ တုိ႔က ဤေဒသကို မ်ားစြာ ၾသ ဇာေညာင္း ေနေသးေသာ္လည္း ဂလိုဘယ္ ၿပိဳင္ဘက္၊ စီးပြားဖက္ ေမ ဂ်ာပါဝါ တ႐ုတ္၏ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္း အားသာခ်က္ကို အၿမဲတမ္း အသာစီးခ်ည္း ယူမထား ႏုိင္ခဲ့ေတာ့ေပ။ တ႐ုတ္ကို ဝန္းရံ ပိတ္ဆို႔ေရး (Contained) ဟု ဆုိသူ ဆုိလာၾကခ်ိန္၌ပဲ တ႐ုတ္ ကိုယ္တိုင္ က ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္၊ အေရွ႕ အာရွ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ား စသျဖင့္ ေတြကို ကြၽန္းစု နယ္ေျမ ပိုင္ဆုိင္မႈ ျပႆနာမ်ား သြားစလိုက္သလို ျဖစ္သြားၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ဆုိလွ်င္ စစ္ ေရးတင္းမာမႈ ခပ္ဆင္ဆင္ မ်ဳိးပင္ ျဖစ္လာၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း၌ေတာ့ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေရေၾကာင္း လမ္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ား ကုိပင္ ထိုးႏွက္သလို အ ျဖစ္ ခံရေစတာေတာ့ ေသခ်ာပါ၏။ နီယုိကြန္ (ကြန္ဆာေဗးတစ္ လက္ သစ္)ေတြက တ႐ုတ္ကို ဆိုဗီယက္ ေခတ္ စတာလင္ လက္ထက္ကာ လတုန္းက ပံုစံျဖင့္ေတာင္ ႏိႈင္းယွဥ္ ျပလာမႈမ်ဳိးေတြ ထြက္ေပၚခဲ့၏။ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရ ေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽန္းစုမ်ား၊ ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ား အျငင္းပြားေန မႈတုိ႔ သည္လည္း ဆယ္စုႏွစ္တစ္စု နီး ပါးသာ ရိွလာၿပီး ယေန႔ထိ မည္ မည္ရရ အေျဖရွာမရေသး၊ ထြက္ လာမည့္ ပံုလည္း မရိွ၊ မရေသးေပ။ အာဆီယံ ထဲမွာလည္း ဘယ္ဘက္ ယိမ္းသလဲဟု ၂ အုပ္စုကဲြေန ေၾကာင္း ပိုထင္ရွားလာေစခ့ဲတာ မေန႔တစ္ေန႔က ပူပူေႏြးေႏြးပဲ ရိွပါ ေသး၏။ ေအပက္ (APEC) ထိပ္ သီးအစည္းအေဝး၊ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တုိ႔အျပင္ အျခား ဆက္စပ္ အဖဲြ႕ႀကီးမ်ား၊ ေဒသတြင္း တစ္ဆင့္နိမ့္ (ဝန္ႀကီး အဆင့္) အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ဤ ကိစၥ (ပစိဖိတ္ တစ္ဝန္းလံုးႏွင့္ ပါ ဆုိင္သြား၏) ေရွ႕တန္း ပိုေရာက္ လာပါ၏။ လံုၿခံဳေရး (Security) ျဖစ္ပါသည္။

လံုၿခံဳေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္၌

ေလ့လာႏုိင္သေလာက္ ၾကည့္ ျမင္ ဆဲြထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး အင္မတန္ က်ယ္ေျပာေသာ ေဝါဟာရျဖစ္ေန ၏။ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး (Nation-al Security) အသံုးအႏႈန္း တစ္ရပ္ တည္းေအာက္၌ပင္ ေရာယွက္ ဆက္စပ္ တစ္ႏြယ္ငင္ တစ္စင္ပါ ကိစၥႀကီးေတြ အမ်ားအျပား ရစ္ပတ္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ေန၏။ ခပ္ရြဲ႕ရြဲ႕ေျပာလိုသူ မ်ားက အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးသည္ ကမၻာ့ လံုၿခံဳေရးကုိ ဆန္႔က်င္ဖီလာ ျပဳျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္း အက်ဳိးစီး ပြားကုိ ကာကြယ္လိုလွ်င္ ဘယ္ႏုိင္ငံ မဆုိ သံုးစဲြတတ္ၾကျခင္း၊ တစ္စံုတ ရာေသာ အေၾကာင္းရင္း ကို မေျဖ ရွင္းႏုိင္ပါက လက္ပူ တုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ထုိေခါင္းစဥ္ေအာက္ ဆဲြ ထည့္လိုက္ၿပီး ေဝဝါးသြားေစျခင္း ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုလာၾက၏။

ေအာက္တိုဘာ လဆန္းပိုင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ‘ေခတ္ ၿပိဳင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး’ အင္ စတီက်ဳမ်ား ညီလာခံႀကီး တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေခါင္းစဥ္ႀကီးအ ျဖစ္ ‘အာရွ-ပစိဖိတ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ တုိ႔ အၿပိဳင္’ ျဖစ္ေၾကာင္း ‘တင္’ ထား ေသာ္လည္း ဆယ္ရက္တာ ကာလ အတြင္း နယ္ပယ္ အသီးသီး ပညာ ရွင္တုိ႔၏ အျပဳသေဘာ အျငင္းအခံု မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား အေတာ္ဖတ္ၾကား သိရိွေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါ၏။ ေအာက္ တုိဘာ တတိယပတ္ အစအထိ ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱ ပတ္ကစ၍ ထိုထိုစာတမ္းႏွင့္ သံုး သပ္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ ထုတ္ေဝလာ ခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္သြယ္စီးပြား၊ ကုန္သြယ္ ေရေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ႏွင့္ သီးျခား ႏုိင္ငံ(မ်ား) ပုိင္ေရျပင္၊ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မ်ား၊ စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံ (ႏွစ္ႏုိင္ငံအထက္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံအ ျခား အဖဲြ႕ျဖစ္ေစ) သေဘာတူညီ ခ်က္၊ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္၊ စက္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရးမိတ္ ဖက္၊ ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္၊ စစ္ေရး မဟာမိတ္ အေတာ့္ကို မ်ားမ်ားစား စား ေခါင္းစဥ္ ကဲြေတြ ေတြ႕ရသည္။ ဤကာလထဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယား က တစ္စခန္းထလိုက္ေတာ့ စစ္ ေရးလံုၿခံဳမႈကို ကေသာကေမ်ာ ဦး တည္ သြားခဲ့ၾကရျပန္သည္။ ႏုိင္ငံ ငယ္မ်ား အမ်ားစု အတြက္က ကုိယ္ ပိုင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မထိခိုက္ လွ်င္ေတာင္ မွ်တေျပျပစ္ ကုန္သြယ္ ေရးလံုၿခံဳမ တစ္ခုတည္း အတြက္ပင္ ရတက္ မေအးျဖစ္ေနရပါ၏။

Conference on A-PS Vs. T.PO ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေအာက္မွာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လိုအပ္ ခ်က္ဘယ္လို သဟဇာတ ျဖစ္ေစ မည္လဲ ေဆြးေႏြးရင္း ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ၿပီးသား ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတက တ႐ုတ္ ခရီးစဥ္ထဲ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ု ရွား (ကမၻာ့အင္အား အႀကီးဆံုး ေအာ္တုိကေရစီ ၂ ႏိုင္ငံ) တုိ႔ႏွင့္ သာ ပူးေပါင္းမည္ဟု ထုတ္ေျပာလို ေျပာခဲ့၏။ ဝန္ႀကီးေတြက ဒီမိုက ေရစီ ႏုိင္ငံေတြႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ မည္ဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အာ ဆီယံထဲကလည္း မထြက္ပါ။ ဒူ တာေတး စကားကို အေတးအမွတ္ မျပဳဘဲ အဓိပၸာယ္ အေကာက္အယူ မလဲြၾကပါႏွင့္ဟု ကမၻာကုိ လိုက္ ေတာင္းပန္ ေျဖရွင္းျပေနခဲ့ၾကရ၏။ စာတမ္းမ်ားစြာ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာေဆြး ေႏြးေနၾကရင္း လံုၿခံဳေရး ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ဘာေတြ ထပ္တိုးၿပီး ႀကိတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ လာဦးမလဲဟု ဥေရာပ ကပင္ ဂ႐ုတစိုက္ ရိွလာၾကရ၏။ အဂၤလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ထရီဆာ ေမပင္ အီးယူမွထြက္ေရးကိစၥနပန္း လံုး႐ႈပ္ေထြးေနရခ်ိန္ ကာလအ တြင္း ဤညီလာခံအေၾကာင္း ယခု တစ္ပတ္ အတြင္းမွာပဲ ထည့္ေျပာ သြားခဲ့ပါေသး၏။

‘ပါဝါ’ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈလား၊ ‘ၾသဇာ’ လုမႈလား

အေရွ႕ရယ္၊ အေနာက္ရယ္ဟု မခဲြျခားဘဲ ပညာရပ္ နယ္နိမိတ္အ တြင္းမွ မွ်မွ်တတ ေလ့လာသံုးသပ္ ခ်က္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာပါ သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအ ရာႀကီး ကုိက က်ယ္ျပန္႔သေလာက္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ မသင့္ ေလ်ာ္မႈေတြ၊ အင္အားကုိ မေလ်ာ္ မကန္ အေၾကာင္းျပဳ ၿခိမ္းေျခာက္ ခ်က္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ၂၁ ရာစု ဒုတိယ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ဝက္ ေက်ာ္လာခ်ိန္ မွာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စစ္ေရး၏ တုိက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ ေနခ်က္အစား ‘ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအား သက္သက္’ အျမင္မ်ဳိး ကလည္း ေနရာမရေသးဘဲ ျဖစ္ေနျပန္ပါ၏။ ပါဝါ အမာထဲမွာ စစ္ေရး၊ စီးပြား ေရး ၂ ရပ္က အဓိကမို႔ ပါဝါအမာ ေခတ္ျပန္ေရာက္ ေနၿပီလားဟု ေငါ့ ေတာ့ေတာ့ ေမးခြန္းေတြကို ဂ်ာနယ္ လစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝဖန္ ေထာက္ျပ သံုးသပ္ ေရးသားခဲ့ပါ၏။ ဤညီလာ ခံအၿပီး အေတာ္ ေျပျပစ္ မွ်တေသာ ခ်ဥ္းကပ္ခ်က္ တခ်ဳိ႕လည္း ေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အလ်ဥ္းသင့္ သလို ဆက္ေဆြးေႏြးေရးသား တင္ ျပသြားပါဦးမည္။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဤ ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္သည္ပင္ ၿပိဳင္ဆုိင္တာ ႏွင့္လုတာ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျခင္းႏွင့္ လုယက္ျခင္းေအာက္ တိမ္ ျမဳပ္ရမလို ျဖစ္ေနေသး၏။ လံုၿခံဳ ေရးက အဓိကဆုိပါက ဘာလံုၿခံဳ ေရးကို ပိုဦးစားေပးမည္လဲ။ လုိ အပ္ခ်က္ အတြက္ ေယဘုယ် အေျဖ တစ္ရပ္ မရေသးေသာ္ျငား ႀကိဳးစား ဆဲြထုတ္ညိႇယူ သံုးသပ္ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ ၾကဖို႔ေတာ့ အမွန္ လိုအပ္ေနေပၿပီ။

Ref: Brookings Institution, CFR, Chinese Institute of IR.

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*