ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ခအနည္းငယ္သာ တုိးေပးသျဖင့္ ကန္႕ကြက္မည္

ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ခအနည္းငယ္သာ တုိးေပးသျဖင့္ ကန္႕ကြက္မည္
October 27, 2016 Asian Fame

9:31 am
ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ခအနည္းငယ္သာ တုိးေပးသျဖင့္ ကန္႕ကြက္မည္
In Labour

ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လုပ္ခအနည္းငယ္သာ တုိးေပးသျဖင့္ ကန္႕ကြက္မည္

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၄

ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမား မ်ားအား လုပ္အားခ တုိးျမႇင့္ရာ တြင္ ေတာင္းဆုိသည္ထက္ အ နည္းငယ္သာ တုိးေပးသည့္အ တြက္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကန္႕ကြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမား အခြင့္အ ေရးကြန္ရက္  (MWRN)  မွ သိရ သည္။

ထိုင္း အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SERC ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္လံုး ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢအ သီးသီး အပါအဝင္MWRN တုိ႔ က တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ လုပ္အားခ ဘတ္ ၃၆ဝ ရရွိ ေရး ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္တြင္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ လ ၁၉ ရက္တြင္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္ မတီ တုိ႕၏ သုံးပြင့္ဆိုင္အစည္း အေဝးတြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း ခ်က္အရ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အနိမ့္ ဆုံး လုပ္အားခ ဘတ္ ၃ဝဝ မွ သတ္မွတ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုင္ အလိုက္ ထပ္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ေပး ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစကာ မူလ ဘတ္သုံးရာမွ ၅ ဘတ္၊ ၈ ဘတ္၊ ၁ဝ ဘတ္စသည္ျဖင့္ တုိးျမႇင့္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ ၆၉ ခ႐ိုင္ က လုပ္အားခတုိးျမႇင့္ခံစားရမည္ ျဖစ္ကာ က်န္ ၈ ခ႐ိုင္မွာမူ မူလ ဘတ္ ၃ဝဝ ျဖင့္သာဆက္လက္ က်င့္သုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာငး္ MWRN မွသိရသည္။

လုပ္အားခတုိးသည့္ ခ႐ုိင္ မ်ားတြင္ တာ့ခ္ခ႐ိုင္၊ ကန္ခ်နာ ဘူရီ စသည့္ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားစြာရွိေသာ ခ႐ိုင္မ်ား ပါဝင္ ေသာ္လည္း   ျမန္မာလုပ္သား မ်ားစြာ ရွိေသာ ရေနာင္းခ႐ုိင္ သည္ လုပ္ခတုိးသည့္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေပ။

MWRN ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေဌး က ”ကိုယ္ေတြ ေတာင္းတာနဲ႔ သူ တို႔ တိုးေပးတာ အရမ္းကြာေန တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထိုင္းအလုပ္ သမားသမဂၢေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နဲ႔ သြားကန္႔ကြက္ဖုိ႔ေတာ့ စီစဥ္ ေနတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔လုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္ မွတ္ထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

အနိမ့္ဆုံး လုပ္အားခ တုိး ျမႇင့္ေရးအတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမား၊ အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္း၊ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္ အားခ စသည့္အခ်က္ မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာၿပီး ခ႐ုိင္အလုိက္ လုပ္ အားခတုိးျခင္းကို သတ္မွတ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္ ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကား၍ ဦးစိန္ေဌး က ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*