ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္ MPU ျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ေတာ့မည္

ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္ MPU ျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ေတာ့မည္
October 27, 2016 Asian Fame

9:47 am
ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္ MPU ျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ေတာ့မည္
In Bussiness

ကုန္သြယ္မႈေငြေၾကးေပးသြင္းမႈမ်ားအတြက္ MPU ျဖင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ေတာ့မည္

HEZ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၅

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေပးသြင္း မႈမ်ားအတြက္MPU (Myanmar Payment Union) စနစ္ျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းMPU မွသိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဘဏ္တို႔အၾကား ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး Online မွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ အ လိုက္ E-payment စနစ္ျဖင့္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ MPU  စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဘဏ္မ်ားအားလံုး မွ ေပးသြင္းႏုိင္ေသာစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေ ဖာ္  ရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ေတာ့ရွိတယ္။ စီးပြား ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၾက တုန္းဆုိေတာ့ ဘယ္လုိလုပ္ျဖစ္မယ္ဆုိတာ ေတာ့ အတိအက် ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး” ဟု MPU ၏ နည္းပညာဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ေပးသြင္းရ မည့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေငြ ေၾကးေခါင္းစဥ္မ်ားကိုMPU/POS  စနစ္ မ်ားျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း မ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္အထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ ဘ႑ာႏွစ္၊ ကာလတူကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ သံုးဆျမႇင့္တင္ဖို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားၿပီး၊ စီမံ ကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေ ရးဝန္ႀကီးကလည္း ျမန္ မာ့စီးပြားေရး ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားသည္ လာ မည့္ ေျခာက္လအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ဟု ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ျမင့္ တက္လာေရးအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ စီးဆင္းျမန္ဆန္လာေရး နည္း လမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ မွသာလွ်င္ ျဖစ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*