အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ေရာဂါ ပိုမုိ ခံစားရ

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ေရာဂါ ပိုမုိ ခံစားရ
October 26, 2016 Asian Fame

8:55 am
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ေရာဂါ ပိုမုိ ခံစားရ
In Health

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ေရာဂါ ပိုမုိ ခံစားရ

22

ဧကရီေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၁

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ေရာဂါႏွင့္စိတ္က်ေရာဂါမ်ား ပိုမိုခံစားေနရေၾကာင္း အခရာအမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ ေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဥကၠ႒ေဒၚထားထားက ေျပာသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္စံုတရာခံရသည့္ လူတစ္ေယာက္သည္ စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မ်ားစြာထိခိုက္နစ္ နာသည့္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္၍ ေနထိုင္ျခင္း၊ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွားယြင္းစြာခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မႈမ်ားအထိပါျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

”အၾကမ္းဖက္ၿပီဆိုကတည္းက စိတ္ကိုအရင္အၾကမ္းဖက္မယ္ၿပီးမွ ကိုယ္ခႏၶာကိုအၾကမ္းဖက္မယ္။ အဲဒီမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ကေလး သူငယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳး သမီးေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ရဲ႕စိတ္မွာ စိတ္ဒဏ္ရာက ႀကီးစိုးသြားၿပီ။ အဲဒါေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔က ႀကိဳတင္အသိပညာ ေတြေပးရမယ္။ ျဖစ္ၿပီးသြားရင္ လည္း ဘယ္လို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးရမယ္ဆိုတာကို လုပ္ရမယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈခံရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ကေလးငယ္ မ်ား စိတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားလာ ပါက တိုင္းျပည္အတြက္မ်ားစြာထိ ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။ ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာေဒၚသင္းသင္းေအးကလည္း ”အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရရင္ျဖစ္ေစ အဲ့ဒီ လူမွာ စိတ္ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖစ္ သြားၿပီ။ ၿပီးရင္သူဟာ လူေတြနဲ႔ သိပ္မထိေတြ႕လိုေတာ့ဘူး။ အဲ့ဒီမွာ စိတ္အားငယ္မႈေတြ၊ စိတ္ေရာဂါေတြကိုပါ ခံစားလာႏိုင္တယ္။ စိတ္ ေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့၊ တခ်ိဳ႕က စိတ္ဓာတ္မာတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကစိတ္ေပ်ာ့တယ္။ အဲဒီမွာ စိတ္ေပ်ာ့တဲ့ လူေတြကသိပ္မခံစားႏိုင္ဘူး။ အဲ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ စိတ္ေရာဂါေတြဟာလည္း ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး အခရာအဖြဲ႕ထံသုိ႕လာေရာက္ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံရာတြင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*