ေစ်းကြက္ရွိ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္

ေစ်းကြက္ရွိ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္
October 21, 2016 Asian Fame

8:34 am
ေစ်းကြက္ရွိ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္
In Health

ေစ်းကြက္ရွိ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

N-042
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄

ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုလအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားစားသုံးႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA) အေနျဖင့္ အစားအေသာက္ထုတ္ လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီစိစစ္၍ အျမန္ဆုံးထုတ္ ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေစ်းကြက္အတြင္း အရည္အ ေသြး အာမခံခ်က္မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ (FDA) က တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး သက္တမ္းရွိမွသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားဆဲကာလအတြင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတိေပးထားသည္။ထုိသုိ႔ သတိေပးခ်က္ကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခငး္မရွိပါက ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာအထိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ကာ ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(FDA) အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ဧၿပီလတြင္ ဖြ႕ဲစည္းပုံအသစ္ေရးဆြဲၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမႈမ်ားအား လုိက္လံစစ္ေဆး သည့္အပိုင္းကုိ ပိုမုိေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ စြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ (FDA) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အသိပညာေပးျခငး္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုိက္လံ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ဥပေဒ၊ စားသုံးသူကာ ကြယ္ေရးဥပေဒတုိ႔ျဖင့္ အေရးယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (FDA) ၫႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားထားသည္။

(FDA) သည္ယခုလအတြင္း မုန္႔ဖတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေခၚယူကာ မုန္႔ဖတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္မသုံးရန္ အသိပညာ ေပးေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ စာရင္းအရ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အစားအ ေသာက္ ထုတ္လုပ္သျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည့္ အမႈေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ေဆးဝါး ကိစၥမ်ားပါ ထည့္တြက္လုိက္ပါက တရားစြဲ သည့္အမႈ ရာခ်ီသြားမည့္ သေဘာရွိ ေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*