တီဘီေရာဂါ လုံးဝပေပ်ာက္ရန္ END TB မဟာဗ်ဴဟာ လာမည့္ႏွစ္စတင္မည္

တီဘီေရာဂါ လုံးဝပေပ်ာက္ရန္ END TB မဟာဗ်ဴဟာ လာမည့္ႏွစ္စတင္မည္
October 21, 2016 Asian Fame

10:45 am
တီဘီေရာဂါ လုံးဝပေပ်ာက္ရန္ END TB မဟာဗ်ဴဟာ လာမည့္ႏွစ္စတင္မည္
In Health

တီဘီေရာဂါ လုံးဝပေပ်ာက္ရန္ END TB မဟာဗ်ဴဟာ လာမည့္ႏွစ္စတင္မည္

tb

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါ လုံးဝပေပ်ာက္ရန္အတြက္ END TB မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ တီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တီဘီေရာဂါ လူနာမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏုိင္မွသာလွ်င္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ကြင္းဆက္ျပတ္ေတာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ထုိစီမံကိန္းကို ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း က်နး္မာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။ထုိစီမံကိန္းကာလကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ထိခ်မွတ္ထားၿပီး ထုိထဲတြင္ တီဘီလူနာ ဗဟုိျပဳ ပူးေပါင္းေစာင့္ေရွာက္ကုသျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ခုိင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳစနစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစေသာ နည္းဗ်ဴဟာသုံးရပ္ကုိ ခ်မွတ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါသည္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားထက္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပုိ၍ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယမန္ႏွစ္က ေကာက္ခံခဲ့ေသာ စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ ကုန္တုိင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသႏၱာလြင္က ေျပာသည္။

”တခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ရွာမေတြ႕တာေတြ ရွိႏုိင္တယ္၊ လက္လွမ္းမမီႏုိင္တဲ့ ေဒသေတြထိ လႊမ္းၿခဳံႏုိင္ေအာင္ ရွာေဖြကုသေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ၂ဝ၁၇ မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြား ႏႈန္းမွာ လူဦးေရ တစ္သိန္းတြင္ ၆ဝ ဦးမွ ၇ဝ အထိ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ေသဆုံးမႈမွာ လူဦးေရ တစ္သိန္းတြင္ ၅၃ ဦးအထိရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*