၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြး

၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြး
October 20, 2016 Asian Fame

9:27 am
၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြး
In Labour

၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေဆြးေႏြး

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

လက္ရွိအလုပ္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သ မားဥပေဒ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ျပင္ဆင္ ျခင္း၊ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစီးသည့္ ဥပေဒသံုးခု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရး ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္ မ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပန္လည္ေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၁၉၅၁ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အ လုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သ မားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန တို႔ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ေအာက္ တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ခု ႏွစ္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အခေၾကးေငြ ေပးေခ်ေရးဥပေဒတို ႔ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဥပေဒ သံုးခုလံုးတြင္ စကားလံုးအထားအ သိုႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အဓိက ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

”ျပင္ဆင္စရာေတြကိုေတာ့ တင္ျပၾကတယ္။ စကားလံုးအသံုး အႏႈန္းဆိုတာကလည္း အဓိပၸာယ္ ခြဲလို႔မရဘူးေလ။ ဒါေတြကိုအထက္ က ပညာရွင္ေတြကို ျပင္ၿပီးတင္ျပ ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အဆိုပါ တာ ဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ လုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဇာနည္ေသြးက ယခုကဲ့ သုိ႔ဆိုသည္။

၄င္းက  ”ျပင္ဆင္စရာရွိတာ ေတြ အမ်ားၾကီးသြားေတြ႕တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိ ႀကံဳေနရတာက ဥပေဒထဲ မွာ မပါဘူးဆိုတဲ့အခ်က္၊ ဥပေဒထဲ မွာမပါေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမလဲဆိုတာ သူတို႔မသိေတာ့ဘူး။ ဥပမာ
ခြင့္ ရက္နဲ႔ အလုပ္ပိတ္ရက္ဥပေဒမွာ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္ေတြ ပိတ္ရင္ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းေတြပဲ ပိတ္ရမွာလား စက္႐ံုဝန္ထမ္းေတြကေရာ အဲ့ဒီအ ခြင့္အေရး မရေတာ့ဘူးလား။ ဒီ လိုကြဲလြဲေနတာေတြ။ အလုပ္သမား ခ်င္းတူၿပီး အခြင့္အေရးမတူၾကဘူး။ ဒီလိုေျပာေတာ့လည္း
အလုပ္ရွင္ ေတြဘက္က ႐ံုးပိတ္ရက္တိုင္းပိတ္ ေပးေနရရင္ သူတို႔စက္႐ံုေတြ ရပ္ လိုက္ဖို႔ပဲရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေျပာၿပီ။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီ ရက္ေတြ အလုပ္ဆင္း တဲ့အတြက္ ဘယ္လိုခံစားခြင့္ေတြ ျပန္ရမလဲဆိုတာေတြကို ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးလည္း ျပင္ဆင္ေပးရင္ ေတာ့ေကာင္းတာေပါ့” ဟု ေျပာ သည္။

ယခု ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ဥပ ေဒမူၾကမ္းမွ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီးပါက လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လုိ အပ္ သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*