အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္ပါ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္ပါ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ
October 20, 2016 Asian Fame

9:13 am
အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္ပါ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ
In Labour

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ အိမ္အကူအလုပ္ပါ ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ

worker-copy

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သြားမည့္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား သေဘာ တူစာခ်ဳပ္EC တြင္ အိမ္အကူအ လုပ္ကိုပါ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ရန္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက မူ အားျဖင့္ သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာလဆန္းက ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သ မားသေဘာတူစာခ်ဳပ္EC ျပင္ဆင္ ေရး ၂ ရက္ၾကာ သံုးပြင့္ဆုိင္ေဆြး   ေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စား လွယ္၏တင္ျပခ်က္ကို အလုပ္သမား ႏွင့္လဝက ဝန္ႀကီးဌာနက ယခုကဲ့ သို႔ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေ ၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ AFFM   မွ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ ေသြးက ဆိုသည္။

”အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဘက္ကေတာ့ ဒီအခ်က္ကို လက္ခံ တယ္။ ထည့္သြင္းေပးမယ္ဆိုၿပီး မူအားျဖင့္ေတာ့ သေဘာတူသြား တယ္။ တကယ္လို႔ ပါလာရင္ အိမ္ အကူလုပ္သားေတြလည္း EC စာခ်ဳပ္နဲ႔သြားရေတာ့မယ္။ ဒါဆို ရင္သူတို႔လည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံ ရတာေတြ ခံရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္၂ဝ၁၁ လုပ္ခ ေပးေရးဥပေဒႏွင့္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒမ်ားတြင္ အ လုပ္သမားအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဖြင့္ဆိုရာ၌ အိမ္အကူလုပ္သားဟူ ၍ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ္ လည္း အျခားလိုအပ္သည့္ နည္း ဥပေဒအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား တစ္ စံုတစ္ခုမွ မရွိသည့္အတြက္ အိမ္ အကူလုပ္သားမ်ားသည္  အလုပ္ သမားတစ္ေယာက္ ရသင့္ရထိုက္ သည့္ အခြင့္အေရး တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေပ။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း အ လုပ္သမား ဟူေသာစကားရပ္တြင္  အိမ္အကူလုပ္ သားမ်ား အက်ံဳးဝင္ ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းေျပာဆိုထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု အလုပ္ရွင္ အ လုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ရာ၌ အိမ္အကူဟူ၍  ထည့္သြင္း သတ္မွတ္လုိက္ပါက အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားလည္း အ ျခားလုပ္သားမ်ားနည္းတူ ရသင့္ရ ထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးအက်ိဳး ခံ စားခြင့္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားႏွင့္ လဝကဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဌးဝင္းကို  ေပၚျပဴလာ နယူးစ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ ရာတြင္ ၄င္းအေနျဖင့္ ထုိကိစၥကုိ မသိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္အကူ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း  ILO  ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ ၁၈၉ ကို ျပ႒ာန္းရာတြင္ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအ ခ်က္ကို လုိက္နာ က်င့္သံုးမည္ဟူ ေသာ သေဘာတူ လက္မွတ္ကိုမူ  ယေန႔တိုင္ မေရးထိုးရေသးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ လည္း အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ား  ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈ မ်ားစြာ ရွိ ေနၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးယူရသည့္ အေျခအေနသို႔ပင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*