ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာ
October 20, 2016 Asian Fame

10:47 am
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာ
In Bussiness

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈ ေလ်ာ့က်လာ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း မႈမွာ ႏုိင္ငံပုိင္က႑မွ ေဒၚလာ ၁ဝ၆ သန္းေက်ာ္၊ ပုဂၢလိကက႑မွေဒၚလာ ၂၉၇၂ သန္းေက်ာ္ စုစု ေပါင္းေဒၚလာ ၃ဝ၇၉ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားသည္။

           ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိမူ ျပည္ပ မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္ သြင္းမႈမွာ ႏုိင္ငံပုိင္က႑ မွ ေဒၚလာ ၉၇၆ သန္းေက်ာ္ ပုဂၢလိကက႑မွ ေဒၚလာ ၃ဝ၉၇ သန္းေက်ာ္ စုစု ေပါင္း ေဒၚလာ ၄ဝ၇၃ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထားျခင္း   ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန၏စာရင္းမ်ားအရ လက္ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္း စီးဝင္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္သာရရွိၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တင္သြင္းမႈ ၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ အေမရိကန္ေ ဒၚ လာ ၂ ဒသမ ၅၆ ဘီလ်ံ၊ လူသံုး ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈသည္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ ငန္းသံုးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတင္ သြင္းမႈမ်ားကမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိ ေပ။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာ လကုန္အထိႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ကာလ တူကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈကို ေလ့လာ ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံပိုင္က႑မွေဒၚလာ ၈၆၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ေနၿပီး ပုဂၢလိကက႑မွ ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့က်ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွသိရ သည္။

လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းထားမႈ အေျခအေနမွာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ ဘာလကုန္အထိ ႏုိင္ငံပုိင္ က႑မွ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွေဒၚလာ ၂၄၅၉ သန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၅ဝ၆ သန္းေက်ာ္ တင္သြင္းထား သည္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေဒၚလာသန္း ၁၈ဝ ေက်ာ္ဖိုး ပိုမို တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*