ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္
October 19, 2016 Asian Fame

11:15 am
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္
In Articles

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္

may-phyo-khin

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအ ရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားႏွင့္ ကြမ္းစားသူ မ်ားအား ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၄၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအထဲမွ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေန႔စဥ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေၾကညာခ်က္စာတမ္းမ်ားအရ ခံတြင္းကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း၊ ကြမ္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးငံုျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ခြၽန္ထက္ ေသာ သြားမ်ားႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ ထိ ခိုက္ေနျခင္း၊ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း၊ ဗီတာမင္ေအႏွင့္ စီခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ကြမ္းစားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းစေသာ အႏၲရာယ္အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

”ေဆး႐ံုေတြမွာေတာ့ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါ တယ္။ နယ္ေတြမွာလည္း သြား လုပ္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု အင္းစိန္ျပည္ သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမွ အထူးကု ဆရာဝန္ ႀကီး (ေဆးပညာ)ေဒါက္တာ ေဒၚ တင့္တင့္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ႀကီးတို႔၏ အႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၌ လည္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကြမ္းယာသံုး စြဲျခင္း စြဲလမ္းမႈကို ျဖတ္ေပးေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈဟုဆိုရာတြင္ စီးက ရက္အျပင္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆး ျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ၊ ပြတ္ခြၽန္း ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ ဝါးေျပာင္းျဖင့္ ႐ႈ ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ေဆး ရြက္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) ေဆးျပင္း လိပ္ကို ကိုက္ဖဲ့၍ ငံုသည့္အက်င့္ ဓေလ့မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ပြတ္ခြၽန္းေသာက္ျခင္းသည္ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ကူးစက္လာ သည့္ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေန ေတာ္ျဖတ္ထားသည့္ သတင္းစာ စာရြက္(သို႔) စကၠဴရြက္အတြင္းသို႔ ေဆးမႈန႔္ထည့္ကာ လက္ျဖင့္ ကေတာ့ပံုသဏၭာန္လိပ္ထားသည့္ ေဆးလိပ္ျဖစ္သည္။ စကၠဴရြက္အစား ဖက္ကို အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ၎ဖက္လိပ္ပြတ္ခြၽန္းကို (ဘီဒီ)ဟုေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ စကၠဴပြတ္ခြၽန္းကို ေက်းလက္ေတာနယ္၊ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး ဘီဒီ ပြတ္ခြၽန္းကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးေပါ့လိပ္ကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ၾက ေလ့ရွိၿပီး ေဆးေပါ့လိပ္ကို အေျခခံ လူတန္းစားအမ်ားအျပားႏွင့္ နယ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီးကရက္ထက္ ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးေနၾကေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ စီးကရက္တစ္လိပ္လွ်င္ အနည္းဆံုးေငြ ၁ဝဝ က်ပ္ နီးပါးေပးရေသာ္လည္း ေဆးေပါ့လိပ္တစ္လိပ္လွ်င္ ေငြ ၅ဝ က်ပ္နီးပါးသာ ေပးရေသာေၾကာင့္ ေဆးေပါ့လိပ္ေသာက္ႏႈန္းမွာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအၾကား မ်ားျပားျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးေပါ့လိပ္ ေသာက္သံုးမႈႏႈန္းမည္မွ်ရွိသည္ကိုမူ က်န္းမာေရးဌာနမွ တရားဝင္စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူထားျခင္းမ်ိဳး မရွိေပ။ FCTC Myanmar 2014 Report, ASEAN Tobacco Tax Report Card 2013 စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေဆးေပါ့လိပ္ကို ေသာက္သံုးေနၾကၿပီး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္လိပ္ေဆးလိပ္မ်ားႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ စီးကရက္ ေသာက္သံုးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ ႏႈန္းအမွန္တကယ္က်ဆင္းလိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးလိပ္ေစ်းကြက္ကို ေလ့လာၿပီး ေဆးလိပ္စြဲေနသူ (သို႔) ေသာက္သံုးသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္။ မည္သည့္ ေဆးလိပ္မ်ိဳးကို ေသာက္သံုးသူအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္ သူေတြက အမ်ားဆံုး သံုးစြဲေန ေၾကာင္းကို ေလ့လာၿပီး ထိုေနရာ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္သည့္ ပညာေပးမႈမ်ား၊ တားျမစ္မႈမ်ား၊ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ လုပ္ကိုင္သင့္ေပသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးကုန္စည္ ျဖစ္သည့္ ေဆးလိပ္မ်ားကို က် သင့္သည့္ အထူးကုန္စည္ အခြန္ အခမ်ား ေပးေဆာင္ေစၿပီး အခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကပ္္ေစျခင္းျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္မ်ားကို ထိန္း ေက်ာင္းၾကပ္မတ္သည္ကို ေတြ႕လာရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေသာ ေဆးေပါ့လိပ္ထုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္အစည္းမ်ားတြင္မူ ယေန႔ တိုင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကပ္ထားျခင္းကို မေတြ႕ရေခ်။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထူးကုန္စည္မ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေဆးေပါ့ လိပ္ကို အိမ္တြင္းစက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ မိ႐ိုးဖလာ လုပ္ငန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ ၾကသည့္အတြက္ မည္မွ်ထုတ္လုပ္သည္၊ မည္ကဲ့သို႔
အခြန္ေဆာင္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းကို မည္မွ်ထိ ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟူ၍ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ားကိုမူ မေတြ႕ရွိရေသးေပ။

လက္ရွိတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးလိပ္ထုပ္တိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ႐ုပ္ပံု ႏွင့္ စာသားမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၉ ရက္ က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၆ လအၾကာ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔မွစတင္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးဆက္ကိုမူ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမ်ားေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ ေနေသာ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ား အရ သံုးစြဲမႈျမင့္တက္ေနသည့္ အ ျခားေသာ ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည့္ ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို လုပ္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ ေဆးလိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးစြဲေနၾကေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အေရအတြက္မွာ က်ဆင္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္မႈ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ ကူညီမႈတို႔ကိုလည္း ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေမၿဖိဳးခင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*