လူတစ္ဦး၏လုပ္အားျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ရသည့္လုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အႀကံျပဳ

လူတစ္ဦး၏လုပ္အားျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ရသည့္လုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အႀကံျပဳ
October 19, 2016 Asian Fame

7:19 am
လူတစ္ဦး၏လုပ္အားျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ရသည့္လုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အႀကံျပဳ
In Bussiness

လူတစ္ဦး၏လုပ္အားျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အႀကံျပဳ

ဓာတ္ပံု - ေအာင္ႏုိင္စိုး

ဓာတ္ပံု – ေအာင္ႏုိင္စိုး

ၿဖိဳးထက္ေအာင္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

လူတစ္ဦး၏လုပ္အားျဖင့္ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ ရေသာလုပ္ငန္းကို တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေ ၾကာင္း  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာ သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တတိယပံုမွန္အစည္း အေဝး (နဝမေန႔)တြင္ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္၏ ” ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ အေႏွးယာဥ္ မ်ားကို လက္ရွိနင္းသား အေႏွး ယာဥ္လုပ္သားမ်ားအား အရစ္ က်စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းသက္သာ စြာ ေရာင္းခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍   ေမးျမန္းမႈအေပၚ ယင္းကဲ့သို႔  ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

afp-copy

”အေႏွးယာဥ္ လုပ္ငန္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခြစီးေနသလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေႏွး ယာဥ္ေတြကို ပန္းၿခံလိုေနရာ မ်ိဳး ေတြမွာသာ အထူးေစ်းေပးၿပီး စီး ႏုိင္ေအာင္ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒါက အေျခခံလူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘဝျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ မွာပါ။ လိုင္စင္သစ္ေတြ ထပ္မံခ် ေပးလိုက္လို႔ အေႏွးယာဥ္လုပ္သား ေတြရဲ႕ မိသားစုဘဝေတြ စားဝတ္ ေနေရးခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မွာမဟုတ္လုိ႔ အျခားေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေအာင္သာ ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕လုပ္အား နဲ႔ လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပို႔ ေဆာင္ရတဲ့လုပ္ငန္းကို တျဖည္း ျဖည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က  ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိမ္းဆည္းထား ေသာ လိုင္စင္မဲ့အေႏွးယာဥ္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ အငွားစနစ္ျဖင့္ အ ေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားကို ခ်ထားေပးလ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ထုိ အေႏွးယာဥ္ ဆိုက္ကားမ်ားကို အ ေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း မွ လိုင္စင္ရွိ အေႏွးယာဥ္ ဆိုက္ ကားမ်ား စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားက တရားစြဲဆို ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ကာ ပိုင္ ရွင္ထံ ဆိုက္ကားျပန္လည္အပ္ႏွံ ၿပီး အကယ္၍ လုိင္စင္မရွိပါက ေကာ္ မတီပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းေန သည္။

ထိုသုိ႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေႏွးယာဥ္ ဆုိက္ကားမ်ားထဲမွ ျပန္လည္ သံုးစြဲ၍ရေသာ အေႏွး ယာဥ္မ်ားကို အငွားစနစ္ျဖင့္ အေႏွး ယာဥ္ လုပ္သားမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ ခ်ထားေပးမႈသည္  ၂ဝဝ၂ -၂ဝဝ၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆိုက္ကားေပါင္း ၂၂၁၇ စီးျဖစ္ ၿပီး ယခုအခါ တြင္ ၁ဝ၉ဝ စီးေရသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္ ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုိင္စင္ခ်ထား ေပးေသာ အေႏွးယာဥ္ ဆိုက္ ကားေပါင္း ၂၆၃၈၇ စီးေရရွိေန သည္။

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားတစ္ဦးက ”ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္မယ္ဆို လည္းလုပ္ေပါ့၊ ဘာတတ္ႏိုင္ မလဲ။ ဘာဆက္ လုပ္စားရမလဲ မသိဘူး”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂိတ္ေၾကးအပါ လိုင္စင္ရွိဆုိက္ကားတစ္စီးလွ်င္ ၈ သိန္းမွ ၁ဝ သိန္းဝန္းက်င္ထိ ေစ်းေပါက္ေနေၾကာင္း စမ္း ေခ်ာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*