မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ခရီးသြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ခရီးသြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္
October 17, 2016 Asian Fame

5:13 am
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ခရီးသြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္
In Politics

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ခရီးသြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၇

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခု တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ   ေဒသထြက္လက္မႈပစၥည္းႏွင့္ အစား အေသာက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟို တယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္၊က်ိဳက္ထုိ၊ ေခ်ာင္း ဆံုႏွင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ေဒသထြက္ လက္မႈပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အစား အေသာက္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္  (ADB) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ADB သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယခု ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္း အ ကုန္အက်ခံ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္   ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ မန္ေန ဂ်ာ ဟိုတယ္/ခရီးညႊန္ၾကားမႈ ဦး စီးဌာနမွ ဒုညႊန္မွဴး ဦးေဟာင္က်င္ မုန္က ”အစားအေသာက္ဆုိရင္ လည္း ယုိတုိ႔ ဘာတုိ႔ကအစ အဆင့္ ျမႇင့္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ အခါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ခရီးသြားလုပ္ ငန္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္တဲ့သေဘာ မ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ စီမံကိန္းကို ဒီႏွစ္ ကုန္မွာစဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လ်ာထား ပါတယ္။ အခုေတာ့အစျပဳေနၿပီ လုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကာလမွာ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ ၿပီး ၄င္းစီမံကိန္းအတြက္ADB မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက  ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔သုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့   ေၾကာင္း   ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စု ေဆာင္းေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း က်င္း ပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန တုိ႔ (Grant Aggrement) ကို ယခု ႏွစ္ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*