PEN International ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

PEN International ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
October 14, 2016 Asian Fame

8:13 am
PEN International ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
In Interview

PEN International ၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

thida

အိ မ္ စ ည္ စို း စံ ေ တြ႔ ဆံု ေ မ း ျမ န္ း သ ည္

 

လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ ေဖာ္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္မႈကိုအေျခခံကာ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျချပဳ ခဲ့သည့္ PEN သည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ PEN International ဆိုသည့္ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ PEN
International သည္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁ဝဝ တြင္ PEN Center ေပါင္း ၁၅၂ ခုထိ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ တစ္လႊားရွိ စာေရးဆရာမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဆိုပါအဖြဲ႕ တြင္ Pen Myanmar သည္လည္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သံုးႏွစ္တာသက္တမ္း
အတြင္းေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏုနယ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသက္တမ္း အတြင္း တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ ရြက္မႈ အျဖစ္ Pen Myanmar  ဥကၠ႒ ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)သည္ အမ်ားေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ PEN International  ၏ ဒါ႐ိုက္တာ
ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လာႏိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာမ မသီတာ(စမး္ေခ်ာင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုPEN International  ႏွင့္ Pen Myanmar တြင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္လိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

►ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက လုပ္သြားတဲ့ PEN International  ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ဆရာ မ ကဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဝင္ အ ျဖစ္ ပါဝင္သြားၿပီဆိုေတာ့ PEN International  မွာ ဆရာမေဆာင္ ရြက္ခ်င္တဲ့ ကိစၥေတြကဘာေတြျဖစ္ မလဲရွင္။

PEN International  ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္ တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ဆိုတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့Freedom of Expression ကိစၥ ေတြကို ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မက အာရွကျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတခြင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ လြတ္ လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကိစၥ ေတြကို ပိုၿပီးအာ႐ံုစိုက္မယ္လို႔ စိတ္ ကူးထားပါတယ္။ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက တစ္ႏွစ္မွာ ႏွစ္ ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ လူခ်င္းေတြ႕ၾက မယ္။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ အီးေမးလ္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ပဲ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးၾက မယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံ ရ ၿပီးၿပီးခ်င္း ေနာက္ ၂ ရက္မွာ ဆက္တိုက္ အစည္းအေဝးေတြ လုပ္ ၾကတယ္။ အဲ့ဒီအစည္း အေဝးေတြ မွာေတာ့ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ Issue ေတြေရာ၊ တျခား Issue ေတြ ေရာ အမ်ားႀကီးေဆြးေႏြးၾကတယ္။

►ဒီလိုမ်ိဳး Pen Myanmar ကေန  PEN International  ကိုေရာက္ သြားတဲ့အခါ Pen Myanmar  အ တြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးအ က်ိဳးေက်း ဇူး ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲဆိုတာကို လည္း သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အေရွ႕ ေတာင္ အာရွဆိုသည့္တိုင္ေအာင္   Pen Myanmar ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ကူညီႏိုင္ မယ္လို႔ ယူဆရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ရွင္း ရွင္းေျပာရရင္  PEN International ႀကီးရဲ႕ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ  တည္ေထာင္ခါစ သက္ တမ္း ၃ ႏွစ္ မျပည့္ေသးတဲ့စင္တာကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့ တစ္ေယာက္ဟာ  ဒါ႐ိုက္တာ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ  PEN International  မွာ  မရွိခဲ့ေသး ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါ ပထမဆံုးျဖစ္တာ ပါ။ ဒီလို ပထမဆံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ့ Imageက
အမ်ားႀကီးတက္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ညီလာခံမွာ Pen Myanmar ရဲ႕ အခန္းက႑က သိသိသာသာကို တက္လာပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကလည္း အံ့ၾသတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ အင္မ တန္ သက္တမ္းႏုေသးတဲ့စင္တာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Pen Myanmarက
ဒီေလာက္အထိ လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ ၿပီးေတာ့ ဒီေလာက္အထိ အရာ ေရာက္လာတာကို သူတို႔ကလည္း အံ့ၾသတယ္။ ဒီအေနအထားေလး က တကယ္တမ္းေတာ့ Pen Myanmar အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အ မ်ားႀကီး အက်ိဳးရွိႏုိင္မယ္လို႔ ယူဆ ပါတယ္။

►Pen Myanmar   ကလည္း ဒီဇင္ ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲရွိေတာ့ ဒီမွာ ေရာ ျပန္အေရြးခံဖို႔ရွိဦးမလားဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ Pen Myanmar   ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ PEN International ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အရဆိုရင္ PEN International  ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေပမယ့္ သက္ ဆိုင္ရာစင္တာမွာ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ ဆက္ေနခ်င္ရင္ ဆက္ေနခြင့္ရွိပါ
တယ္။ ကြၽန္မ ကိုယ္တိုင္က ဆက္ အေရြးမခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။PEN International  ကေတာ့ ျပႆနာ မရွိဘူး။ သူတို႔က အလုပ္ ကိုႏိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ လုပ္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အျဖစ္လုပ္ရတာပါ။ ႏွစ္ခုလံုး လုပ္လည္း
တစ္ျပားမွ မရပါဘူး။  Pen Myanmar မွာေနလို႔လည္း လခ တစ္ျပားမွ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဥကၠ႒ျဖစ္လို႔လည္း လခတစ္ျပားမွ မရပါဘူး။ ခံစားခြင့္ဘာမွမရွိပါဘူး။ PEN International ရဲ႕ဒါ႐ိုက္ တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေစ Pen Myanmar ရဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္ေစ လခ ေရာ
ခံစားခြင့္ေရာဘာမွ မရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္လို႔က ေတာ့ လုပ္ႏိုင္သေလာက္လုပ္ပါ ဆိုၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရွိတာပါ။ ကြၽန္မက ဒီႏွစ္လာမယ့္ Pen Myanmar  ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ပြဲမွာ ဝင္ေရြး ခ်ယ္ မခံေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ တယ္။  ဒီဘက္မွာပဲလြတ္လပ္စြာနဲ႔
ႏိုင္ႏိုင္နင္းလုပ္ခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ Pen Myanmar  မွာေတာ့ အနီး ကပ္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္နဲ႔ ရွိေနမယ္။

►ခ်က္သမၼတေဟာင္း၊ ျပဇာတ္ ဆရာ စာေရးဆရာ ဗားကလပ္ဟာ ဗဲလ္ရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖြင့္ လွစ္ထားတဲ့ VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION  ကေနေပးတဲ့ဆုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နယူးေယာက္မွာ ဆုသြားယူျဖစ္တာ ေလးကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ဆုကေတာ့ကြၽန္မလည္း မထင္ မွတ္ဘဲနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ဒီ VACLAV HAVEL LIBRARY FOUN­DATION  ကေန ေပးတယ္ေပါ့ ေနာ္။ သမၼတ ဗားကလပ္ဟာဗဲလ္ သူ႕ရဲ႕တန္ဖိုးေပါ့ေနာ္။ သူလိုပဲလႈပ္ ရရွားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို ေရြး ခ်ယ္ေပးတယ္ ေပါ့ေနာ္။ အဓိက
ကေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ ”စမ္းေခ်ာင္း အင္းစိန္၊ ဟားဗတ္” စာအုပ္ကုိ ဦးတည္ၿပီးေပးခဲ့တာပါ။ တျခား အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ကေန တက္ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အျပင္ က ဆုေပးတဲ့သူက သူ႔အေတြးနဲ႔သူ သမၼတဗားကလပ္ဟာဗဲလ္လိုပဲ
စာေရးဆရာဆိုတာ ကိုယ့္ဟာကို တစ္ေထာင့္မွာထိုင္ၿပီးေတာ့ စာေရးေနတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ တျခားသူေတြနဲ႔လက္တြဲၿပီး ေဆာင္ ရြက္တဲ့သူအေနနဲ႔ ေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္မ ဝမ္းသာရပါတယ္။

►Pen Myanmar မွာ ေရာဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရွိဦးမလဲ ဆရာမ။

ကြၽန္မတို႔ အခုလုပ္ေနတဲ့ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ျဖစ္ေနတဲ့ ္freedom of Expression နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြး ေႏြးပြဲေတြကို လႊတ္ေတာ္နဲ႔ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ျဖစ္ ေစလုပ္ဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။  ေနာက္ ထပ္က ဝတၳဳတို ရာျပည့္ ႏွစ္ဆို သလိုေပါ့ေနာ္။ ဒါကိုလည္း လတ္ တေလာလုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ထပ္ စာေပကိစၥေတြလုပ္ဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ကအမ်ားႀကီးပါပဲ။

►ဆရာမတို႔ Pen Myanmar  က လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို အဓိကထားတဲ့ စင္ တာဆိုေတာ့  လက္ရွိ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲ႕ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္က ဘယ္အ တိုင္းအတာေလာက္ ရွိတယ္ဆို တာကိုလည္း သံုးသပ္ေပးပါဦးရွင္။

လက္ရွိမွာေတာ့ အားရ စရာ ေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ လတ္ တေလာမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အႏုပညာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္စြာဖန္တီး ခြင့္ေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္ တည္ဆဲ ဥပေဒ ေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရတဲ့ နမူနာေတြလည္း အခုခ်ိန္အထိ ရွိေနေသးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီအ တြက္ လုပ္စရာေတြလည္း အမ်ား ႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ အရင္က ထက္စာရင္ တိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦး မွာပါ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*