ဘာလင္ ေလဆိပ္ကို ဗုံးေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္သူ ဆီးရီးယား လူမ်ဳိး တစ္ဦးကို ဂ်ာမန္ရဲ ဖမ္းဆီး

ဘာလင္ ေလဆိပ္ကို ဗုံးေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္သူ ဆီးရီးယား လူမ်ဳိး တစ္ဦးကို ဂ်ာမန္ရဲ ဖမ္းဆီး
October 14, 2016 Asian Fame

4:13 am
ဘာလင္ ေလဆိပ္ကို ဗုံးေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္သူ ဆီးရီးယား လူမ်ဳိး တစ္ဦးကို ဂ်ာမန္ရဲ ဖမ္းဆီး
In Articles

ဘာလင္ ေလဆိပ္ ကို ဗုံးေဖာက္ခြဲရန္ ႀကံစည္သူ ဆီးရီးယား လူမ်ဳိး တစ္ဦးကို ဂ်ာမန္ရဲ ဖမ္းဆီး

bomb

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*