“အေရးႀကီးၿပီ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ “

“အေရးႀကီးၿပီ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ “
October 13, 2016 Asian Fame

3:50 am
“အေရးႀကီးၿပီ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ “
In Cover News, Photo News

အေရးႀကီးၿပီ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔

popular-choice

Popular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈ ဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္ အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ား အနက္ အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔ အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူ အေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံု တစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္ အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူ တို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈ သည္ပင္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ား သံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္ အတြင္း ထူးျခားမႈ တို႔ကို သိမ္းဆည္း မွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရသစ္ တက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မၿပီးဆံုးေသးေသာ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာကို ေျပ လည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ မွာပင္ အေနာက္ဘက္ တံခါးေပါက္ဟု တင္ စားေခၚေဝၚေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း အေရးေပၚ အမိန္႔ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ရသည့္ ကိစၥ တစ္ရပ္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ျပန္ေလၿပီတည္း။

ယခင္ USDP အစိုးရသက္ တမ္း အတြင္း ကလည္း ရခိုင္ျပည္ နယ္သည္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္စြာပင္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အေျခအေနတြင္ ရွိ ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡေပါင္း မ်ားစြာတို႔သည္ လည္း အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာရသည္ အထိပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ဖူးသည္။

ယင္းျဖစ္ခဲ့သမွ် အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါက ေနာက္ကြယ္တြင္ ထူးျခားသည့္ႏုိင္ငံ ေရး အေျခအေနမ်ား တည္ရွိေန သည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္မူ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ တစ္ ရပ္အျဖစ္သာ သံုးသပ္ ေျဖရွင္းခဲ့ရ သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ ကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိခဲ့ကာ အေရးေပၚအ ေျခအေန ေၾကညာ ထားျခင္းကို လည္း ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ယခု NLD အစိုးရ သစ္ တက္လာၿပီး ရက္ေပါင္း ၂ဝဝ ခန္႔အၾကာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အ ေရးက စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနတစ္ ရပ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ကို စိန္ေခၚခဲ့ ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ ရက္ေပါင္း ၂ဝဝ မွ် ကာလ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရသစ္ ဟု ေခၚရမည့္အစား အစိုးရဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚလာ ၾကခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ျပႆနာျဖစ္ ပြားလာျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

ယခုျပႆနာမွာ ယခင္ကဲ့သု႔ိ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာ တစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုနက္နဲေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ ခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ထိပါးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ အဆင့္ သို႔ပင္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္းရွိ ေသြးခ်င္း တိုင္းရင္း သား နယ္ေျမတစ္ခုကို က်ဴးေက်ာ္ ေစာ္ကား ခံရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္က စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းပင္။ ထိုေန႔ည သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ အ မွတ္ (၁) နယ္ျခား ေစာင့္ရဲ ကြပ္ကဲ မႈ နယ္ေျမ အတြင္းရွိ က်ီးကန္းျပင္ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ သို႔ အၾကမ္းဖက္ သမား ၁ဝ ဦးခန္႔ စတင္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ ခန္႔တြင္ ယင္းဌာနခ်ဳပ္ ဗဟို ကင္းေနရာသုိ႔ အၾကမ္းဖက္ သမား ၉ဝ ခန္႔က ဝင္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ ဆက္လက္၍ မနက္၃ နာရီ ခြဲအခ်ိန္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးတန္ေကာက္ ကင္းစခန္းကို အ ၾကမ္းဖက္ သမား ၃ဝ ေက်ာ္က ဝင္ ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မွာပင္ ရွိသည့္ ငါးခူရနယ္ေျမ ႐ံုးမွ နယ္ေျမမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အၾကမ္း ဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ စခန္းမ်ား သို႔ တပ္ကူ အျဖစ္ သြားေရာက္ေန စဥ္မွာပင္ မနက္ ၄ နာရီခြဲခန္႔၌ ၄င္း၏ ငါးခူရနယ္ေျမ႐ုံးကို အ ၾကမ္းဖက္ သမား ၅ဝ ခန္႔က ဝင္ ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သုံးရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦးက်ဆံုးခဲ့ကာ ယင္းထဲမွ အခ်ိဳ႕ မွာ လည္ပင္းလွီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဦးမွာ ယေန႔တိုင္ ေပ်ာက္ဆံုးဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လက္နက္မ်ိဳးစံု ၅၁လက္ႏွင့္ က်ည္ ဆန္မ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သမား ၈ ဦး၏ အေလာင္းႏွင့္ အ ရွင္၂ ဦးဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။

ယခု ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ ပြားခ်ိန္သည္ ကုလသမဂၢ အေထြ ေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မတင္ေတာ့ဘဲ ပယ္ဖ်က္ေတာ့ မည့္ အေနအထားကို ေဆြးေႏြးေန ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တတိယေကာ္ မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မတင္ သြင္းေတာ့ေၾကာင္း EU ႏွင့္ OIC တို႔ဘက္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္း ျပီး ေဆာင္ရြက္ေနၾကခ်ိန္ လည္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမီကပင္လွ်င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ အေပၚ အေမရိကန္၏ စီး ပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို သမၼတအို ဘားမားက သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအ မိန္႔သုံးကာ ဖယ္ရွားေပးလိုက္ခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေရး အရဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ လည္းျဖစ္ေနျပန္၏။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လက္သည္းဆိတ္ လက္ထိပ္ နာသလိုပင္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္ လံုးက လူမႈကြန္ရက္ မ်ားတြင္ ေဝဖန္ သံမ်ား ကြၽက္ကြၽက္ညံ ခဲ့ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ လံုၿခံဳေရး အေျခ အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစိုးရ သစ္ထံ ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ၾကသည္ ပင္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ညပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွ အပ အျခား မည္သည့္ အေျဖမွ် အစိုးရထံမွ ျပန္ မၾကားရေသး။

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ား ကို မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက တိက် သည့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈမ်ား မျပဳ လုပ္ေသးေသာ္လည္း ပုဂၢလိက သတင္းဌာန မ်ားကမူ RSO လက္ နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။

လက္ရွိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို ၿခံဳငံု သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ရဲ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အတြင္း ရွိ ေနရာသံုးခုကို အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားက နာရီအပိုင္း အျခား အတြင္းမွာပင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ႀကိဳတင္ ႀကံစည္ ထားခဲ့ၿပီး အခ်က္က်က် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သို႔ တပ္ကူသြား ခ်ိန္ အင္အားနည္းေနခ်ိန္ တြင္ နည္းေနသည့္ ေနရာသို႔ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ လက္နက္ ၅ဝ ေက်ာ္ ကို အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားက ယူ ေဆာင္ သြားႏိုင္ျခင္းကလည္း အ ဆိုပါ ကင္းစခန္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန ေဆာင္ရြက္ ထားမႈကို မ်ားစြာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေန သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ သည္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ စည္း႐ိုးတစ္ ခုသာျခားေနၿပီး ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီမ်ား ကိစၥကလည္း တစ္ရန္ ရွိေနေသး သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ ေတာင္၊ ေတာင္ၿပိဳ လက္ဝဲ စသည့္ ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္သည္ ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္း တည္ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခုိင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားက လူနည္းစု သာျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ ဘဂၤါ လီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္တက္လာသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ မ်ား တြင္လည္း ႀကီးငယ္ရြယ္လတ္ အ စံုအလင္ တုတ္၊ ဓား လက္နက္အ စံုျဖင့္ ရန္ျပဳ တုိက္ခိုက္လိုသည့္ ပံုရိပ္မ်ားက ေပၚလြင္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လံု ၿခံဳေရး အေျခအေနသည္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အေရးႀကီး အ ေျခအေန တစ္ခုအျဖစ္ စဥ္ဆက္မ ျပတ္ သတိထားေန ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္ သက္၍မူ အစိုးရ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္းက လွည့္ကင္းႏွင့္ ပတ္ကင္းမ်ား အား နည္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆိုသြား ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ စိုးရိမ္ စရာ ကိစၥတစ္ခု ပင္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိ႔ ျပင္ ရဲကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ဗဟိုကင္းကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခံ လုိက္ရျခင္း၊ ေနရာသံုးခု ကို နာရီပိုင္းသာ ျခားၿပီး အကြက္ က်က် တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ ရျခင္းက ကင္း စခန္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးစည္း က်ိဳး ေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ အေျခ အေနမ်ား ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္ ေနရာယူ၍ နယ္ေျမရွင္း လင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ား ကိုကား မွန္းဆ၍ မရနုိင္ေသးေပ။ ႀကိဳတင္ႀကံစည္၍ အကြက္ခ် တုိက္ ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ျဖစ္ လာႏိုင္သည္ ကိုလည္း သတိမလြတ္သင့္သည့္ ကာလျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ပြား ေနသည့္ စစ္မီးမ်ား ကလည္းအရွိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္း မရွိေသးေပ။ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ျဖစ္ပြားေန သည့္ တိုက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ာ းဒုကၡသည္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေန သည့္ ကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးက ျပည္တြင္းေရးထက္ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ အေရးကိစၥ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ၾကား အျငင္းပြားမႈကား ညိႇႏႈိင္းေျဖ ရွင္း၍ရသည္။ လူမ်ိဳးျပဳတ္သည္ အထိ ပဋိပကၡ ႀကီးထြားလာႏုိင္စ ရာမရွိ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားက လည္း အရွိန ္ရေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈျဖစ္စဥ္က လူမ်ိဳးျပဳတ္ႏုိင္သည္ အထိ ႀကီးက်ယ္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳး သားေရး အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ သည္။

အိမ္ၾကက္ခ်င္း ခြပ္သည့္ ကိစၥ ထက္ ျပင္ပ အႏၲရာယ္က ပို၍စိုး ရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ ၾကား အျငင္းပြားေနမႈ မ်ားကို ေခတၱ ခဏ ေမ့ထား၍ အမ်ဳိးသားေရး ဆိုင္ ရာ အႏၲရာယ္ တစ္ရပ္ကို ဦးစြာ ပူး ေပါင္း ေျဖရွင္းၾကရမည့္ အခ်ိန္အ ခါျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ မိမိတို႔ မ်ိဳး ႏြယ္စု တုိင္းရင္းသား တစ္ရပ္ကို အကာအကြယ္ေပးရာ ေရာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ ပတ္ သတ္လွ်င္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ သည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈ ကို မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ ႀကံဳ ေတြ႕ေနရဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရခိုင္အေရးကို အစိုးရ အဆက္ဆက္ သည္ ျပတ္သားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္စံုတရာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ လိပ္ ခဲတည္းလဲ အေျခ အေနျဖင့္ပင္ ကာလမ်ားစြာ ကို ျဖတ္သန္းလာ ခဲ့ရသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား ဥပေဒ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ သတိ ႀကီးစြာထား၍ ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၫႊန္ၾကား ထားသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ား ဘက္မွ ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ ေသာ ”အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟူသည့္ ေျပာဆိုခ်က္ကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင္႔ တပ္ ဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ အာဇစ္အာမန္ က မဟုတ္ ေၾကာင္း ျငင္းဆို လိုက္ျခင္းကို အ ေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ ဒီစီအေျခစိုက္ Benar သတင္း ဌာန ေမးျမန္းမႈတြင္ ေဖာ္ျပထားျပန္ သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ မဆိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆို လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုအ ခ်ိန္ကား မိမိတို႔ အေနာက္တံခါး ကို မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ပူး ေပါင္း ပိတ္ဆို႔မွာသာ လံုၿခံဳမည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ယခုျပႆနာ အေပၚ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး၊ တိက်ျပတ္သား သည့္ ေဆာင္ရြက္အေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ညီေနာင္ခ်င္း ရန္ ျဖစ္ေနျခင္း ေခတၱခဏ နား၍ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္ကို ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ၾကရန္ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ယခု တစ္ ပတ္ Popular Choice က႑မွ တိုက္တြန္း ေရးသား လုိက္ရပါေတာ့ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*