ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ျမန္မာမ်ိဳး

ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ျမန္မာမ်ိဳး
September 8, 2016 Asian Fame

2:49 pm
ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ျမန္မာမ်ိဳး

ယေန႔ကမၻာႀကီးကို ရြာႀကီးတစ္ ရြာဟု တင္စားၾကသည္။ ရြာႀကီးေလ ကိစၥဝိစၥေတြမ်ားေလ ျပႆနာေတြ မ်ားေလဟူေသာ သဘာဝကိုေတာ့ ေမ့ထား၍ မရေပ။ မိသားစုထဲမွာပင္ သားသမီး မ်ားေသာ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းေတြ မ်ားေသာ မိသားစုသည္ အသိုင္း အဝိုင္းနည္းေသာ မိသားစုႏွင့္မတူ ျပႆနာေတြ ထူေျပာလွေၾကာင္း လူတိုင္း သိၾကသည္။ ယေန႔ တင္စားေနေသာ ကမၻာ ရြာႀကီးတြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တစ္ရာ့ တစ္ပါးရွိသည္။လူျဖဴရွိသည္။လူဝါရွိသည္။ လူမည္းရွိသည္။ဘာသာေပါင္းစံုရွိသည္။ သူ႔အသားအ ေရာင္ ကိုယ့္အသား အေရာင္ သူ႕ စကားကိုယ့္စကား ကြဲျပားသလို စိတ္ထားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား ၾကသည္။ ဘာသာစကား၊ စိတ္ ထားသာမက ဓေလ့စ႐ိုက္လည္း ကြဲသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကမၻာ ရြာႀကီးအတြင္း ျပႆနာေပါင္းစံုကို ညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ကုလသမဂၢႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးစမွာပင္ တတိယ ကမၻာစစ္တားဆီးေရး ဟူ ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႀကီးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔အထိ တတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ေသး။ ကုလသမဂၢဟူေသာ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းေပးေရး အဖြဲ႕ႀကီးဖြဲ႕စည္းရ က်ိဳးနပ္ပါသည္။ ျပႆနာျဖစ္လွ်င္ စစ္မီးပြားေလး စလွ်င္ ကမၻာရြာႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအ ဖြဲ႕သို႔ တင္ျပသည္။အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မွ ေဆြးေႏြးၾက၊ အႀကံေပးၾကသည္။ ”နင္ေတာ္” ”နင္ေတာ္”ဟု တားဆီး ၾကသည္ ။ ေအာင္ျမင္ၾက ပါသည္။ ျပႆနာမ်ား ႀကီးရာမွ ေသးလာ သည္။ ကမၻာစစ္ မျဖစ္ေသး။သို႔ေသာ္ ကမၻာရြာႀကီးဆိုသည့္ အတိုင္း ႀကီးမားေသာ ရြာႀကီးျဖစ္ သည္။ ႀကီးမားေသာ ရြာႀကီးျဖစ္၍ ရပ္ကြက္ ထဲမွာရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္း ျပႆနာမ်ားကိုေတာ့ အေသးစိတ္ ၾသဇာေညာင္းဖို႔ မလြယ္ကူေၾကာင္း သဘာဝအရ သိခဲ့ရသည္။ကုလသမဂၢႀကီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ ဆယ္ေက်ာ္ အတြင္း ရပ္ကြက္လိုက္၊ အုပ္စုႀကီး လိုက္ျဖစ္ပြားမည့္ရန္ပြဲမ်ားကို တား ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ ညိႇႏိႈင္းနားခ်ႏိုင္ခဲ့ သည္။သို႔ေသာ္ ရန္ပြဲႀကီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေနရခ်ိန္မွာ အျငင္းပြား မႈေလးမ်ား၊ ရန္ပြဲငယ္မ်ားကို အာ႐ံု မစိုက္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အာ႐ံုစိုက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အား နည္းခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ သည္။ ကုလသမဂၢ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးမႈကို မနာခံသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

mg-swe-thet
ကမၻာရြာႀကီးဆိုသည့္အတိုင္း ခ်မ္းသာသူ၊ ၾ<ြကယ္ဝသူ၊ အားေကာင္း သူ၊ အားႀကီးသူေတြရွိသည္။ အင္ အားနည္းသူ၊ ႏြမ္းပါးသူတို႔က အား ႀကီးသူကို အားကိုးၾကသည္။ အား ကိုးႏွင့္ မိုက္သူလည္းရွိသည္။ ထို သို႔ လူမိုက္အားကိုး ၾ<ြကယ္ဝသူအား ကိုးႏွင့္ ဆိုးၾကသူမ်ားဒဏ္ကို အိမ္ နီးနားခ်င္းတို႔ ခံၾကရသည္။အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဖက္ၿခံမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကို တစ္ဖက္ၿခံက ခြင့္ မေတာင္းဘဲခူးစားသည္။ ၿခံစည္း ႐ိုးကို ၿဖဲဝင္သည္။ ၾကက္ဥခိုးစား သည္၊ ၾကက္အေကာင္လိုက္ ခိုး စားသည္၊ အိမ္ရွင္က သိ၍ တား ဆီးေသာအခါ ရန္ျပဳသည္ ။သူမ်ားၿခံထဲ ခြင့္မေတာင္းဘဲ ဝင္သည္။ ခိုးစားေသာအဆင့္မွ လု စားေသာအဆင့္ေရာက္သည္။ တား ဆီးေသာၿခံရွင္ႏွင့္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုး ၾက၊ ႀကိတ္ၾကသည္။ ဤမွ် လြန္က်ဴး လာေသာအခါ ရြာသူႀကီးကိုသြားတိုင္သည္။ ႏႈတ္ျဖင့္  ျဖန္ေျဖသည္၊ ႏႈတ္ျဖင့္တားဆီးသည္။ ၿခံက်ဴး ေက်ာ္သူ၊အစာရိကၡာ လုစားသူတို႔က ေျပာစကားနားမေ ထာင္ ေသာ အခါ..ကိုယ့္နည္းႏွင့္ ကိုယ္ က်ဴးေက်ာ္သူတစ္ဖက္လူ ထြက္ေျပး ေအာင္ အင္အားသံုး တားဆီးရေပ ေတာ့သည္။

ထိုအေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္ ႀကံဳခဲ့ရဖူးပါသည္။ စာ႐ႈသူအားလံုး သိခဲ့မီခဲ့ၾကပါသလားမသိ၊ မမီခဲ့၊ မ ျမင္ခဲ့လွ်င္လည္း ၾကားဖူးၾကမည္ ဟု ထင္ပါသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြ န္ႏွစ္မ်ားဆီက ျဖစ္ပါ၏။  ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ ေရး ႀကီးရခဲ့ပါ၏။လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ေသာင္း က်န္းမႈသမိုင္းစခဲ့သည္ဟု လူအ မ်ားသိၾကပါ၏။ လြတ္လပ္ေရးႀကီး မရမီ ဖဆပလႀကီးကြဲခဲ့သည္ကို လူ အမ်ားသိၾကပါ၏။ လြတ္လပ္ေရး ႀကီးမရမီ အလံနီေတြ ဆူၾကပူၾက သည္ဟု အခ်ိဳ႕သိခဲ့ၾကပါ၏။ ကြန္ ျမဴနစ္ေတြေတာခိုသည္ကို သိခဲ့ၾက ပါ၏။ ျပည္တြင္း စစ္ႀကီးျဖစ္သည္ ကို သိခဲ့ၾကပါ၏။သို႔ေသာ္လြတ္လပ္ေရးမရမီ အလံနီတို႔ တရားဥပေဒမဲ့စြာ ဆန္လုပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ သူခိုးႀကီးေတာ့  ဓားျပ၊ ဓားျပႀကီးေတာ့ သူပုန္ဟူ ေသာ စာဆိုအတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ေဒသဘက္မွာ ဆန္လုပြဲေတြ ျပင္း ထန္လာေသာအခ်ိန္မွာ –
သနက (၄) တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္ မွဴးေနဝင္း ဦးစီးလ်က္ သနက (၄)၊ သနက(၅)တို႔ တပ္ခြဲ(၅)ခြဲေပါင္းစပ္ ၍ Operation Flush Force ဟူ ေသာအမည္ႏွင့္ အင္အားျပလိုက္ လံရွင္းလင္းခဲ့ရသည္ကို သိသူ၊ ၾကား ဖူးသူ ရွိ၊ မရွိ မသိ။ ရွိလွ်င္လည္း အနည္းအပါးသာ ရွိမည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလက ျဖန္႔ က်ဲထားခဲ့ေသာ ရခိုင္တိုင္းေက်းရြာ မ်ားရွိ လက္နက္မ်ားကိုကိုင္စြဲလ်က္ ရခိုင္တိုင္းအတြင္း မူဂ်ာဟစ္ဟူ ေသာဘာသာေရးသူပုန္ထ၍ သန က (၁)၊ သနက (၅)တို႔ သြားေရာက္ ႏွိမ္နင္းၾကရ သည္။ လြတ္လပ္ေရး မရမီက ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေတာင္းဆို၍ သခင္ႏုလက္ထက္ ရခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ အ တုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ သည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ ေတြေတာခိုသည္။ ၿမိဳ႕သိမ္း၊ ရြာ သိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲသည္။ ဝါဒ ေရးအရ အေၾကာင္းျပစရာမရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ နယ္ခ်ဲ႕ေသြးခြဲ ခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ဆူပူလာ ေသာအခါKNDO ဟု ေပၚလာ သည္။၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဆန္းမွာ အင္း စိန္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္သည္။ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေ ပၚမွာၿမိဳ႕သိမ္း ရြာသိမ္း တိုက္ပြဲေတြ ဆင္သည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ လမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္ ရွိ အစိုးရ႐ံုးထဲမွာသာ လံုၿခံဳမႈရွိ ေသာ ျမန္မာ အစိုးရကို ”ရန္ကုန္ အစိုးရ”ဟု ကမၻာက ေျပာင္ေလွာင္ မႈ ခံခဲ့ရၿပီ။

ၿပည္ၿမိဳ႕ရွိ ကရင္သနက (၂) က ျပည္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ဦးတည္ဆင္းလာသည္။ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕ရွိ ကရင္သနက (၁)က ၿမိဳ႕ကို သိမ္းၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ဦးတည္ဆင္း လာသည္။ အင္းစိန္ရွိKNDOတပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို  သိမ္းမည္ဟူေသာ စီမံခ်က္။ထိုအေျခအေနတြင္ ျပည္ပသို႔ ေခတၱေရွာင္ဖို႔ သင့္မသင့္ စဥ္းစား ေနရေသာ ဦးႏုအစိုးရကို အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ အတြင္းဝန္႐ံုးထဲမွာေနပါ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ရေအာင္ ကာကြယ္ ပါမည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ က ကတိေပးကာ အသက္ေတြ စေတး၍ တပ္မေတာ္က ျပန္ တိုက္ ခဲ့ရသည္။ထိုသို႔ ျမန္မာအစိုးရ (ရန္ကုန္ အစိုးရမဟုတ္) ပတ္လည္ ေလာင္ ၿမိဳက္ေနေသာ မီးေပါင္းစံုကို ၿငိႇမ္း သတ္ေနရေသာကာလ ျမန္မာမိသားစုေတြ စုေဝးေန ထိုင္ ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုရြာေလး အတြင္းသို႔ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈ စလာသည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံမွာ ေမာ္စီတုန္းအစိုးရ တက္လာေသာအခါ ခ်န္ေကရွိတ္ တပ္မ်ား စစ္႐ႈံး၍ ထြက္ေျပးၾက သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တစ္ ဆင့္ ျမန္မာႏို င္ငံထဲ က်ဴးေက်ာ္ခိုးဝင္လာ ၾကသည္။ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ ငယ္အျပည့္အစံုႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာ ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ဖ်ား မွ တစ္ဆင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ ‘ဝ’နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေမာ္ ခ်ီးေဒသ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ တနသၤာရီ ေဒသတို႔သို႔ တျဖည္းျဖည္း တိုးဝင္လာ သည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ဖ်ား က႐ုပၸိ၊ ပငေဒသအထိ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်လာသည္။၁၉၄၉၊ ၁၉၅ဝ၊ ၁၉၅၁ကာလ သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ အသက္႐ွဴခ်ိန္မရေအာင္ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေရး အစိုးရ အာဏာတည္ ၿမဲေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတို႔ အသက္ဝဝ ႐ွဴ၍ အိပ္ေရးဝခါစမွာ က်ဴးေက်ာ္ သူ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔ကို တြန္းလွန္ေခ် မႈန္းဖို႔ ျပင္ဆင္ရသည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ဘက္ဖ်ား ထိတိုးဝင္လာေသာ က႐ုပၸိ၊ ပင ေဒသေရာက္ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔ကို  တိုက္ထုတ္သည္။ ေမာ္ခ်ီးေဒသ ေရာက္ ရန္သူကို ေခ်မႈန္းသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံု- မိုင္းဆတ္ေဒသ အထိ တုိးဝင္၍ အ ေျခခံနယ္ေျမတည္ေဆာက္ေနေသာ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကို ေခ်မႈန္းေရး ျပင္ ဆင္မႈလုပ္ရသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ တြင္ နဂါးႏိုင္စစ္ဆင္ေရးစသည္။ ရန္သူ႕အေျခ အေနေလ့လာေရး စစ္ ဆင္မႈျဖစ္၍ စမ္းသပ္တိုက္ခိုက္ၿပီး ရပ္လိုက္သည္။ သတင္းစံုရၿပီ။ ၿမန္မာျပည္သူေတြ ကလည္း ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္သူကို လက္မခံ၊ သတင္းစာမ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္ ေရးသားၾကသည္။ ထို က်ဴးေက်ာ္ သူကို တြန္းလွန္ဖို႔ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္က စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဟန္ ခ်က္ညီစြာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ ရသည္။

ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြး ေႏြးၾကသည္။တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈရန္ ကုိ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ကုလသမဂၢသို႔ တရားဝင္တင္ျပ ေတာင္းဆိုရာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ သည္။၁၉၅၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တရားဝင္စာေရး သား တင္ျပေတာင္းဆိုလိုက္ သည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း က်ဴး ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ‘ ႏိုင္ငံျခားသား တပ္ဖြဲ႕ ‘ အားလံုး အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာသြားေရးအဆိုကို မဲခြဲခဲ့ ရာ ၅၉ မဲ ေထာက္ခံ၍ ၾကား ေနမဲ ၁ မဲႏွင့္ အတည္ျပဳသည္။ကမၻာရြာႀကီး အတြင္း တစ္ အိမ္မွတစ္အိမ္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေရာက္ေစာ္ကားေနမႈကို ရြာႀကီး ကြပ္ကဲညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕က ‘ထြက္ သြားေစ’ဟု ၫႊန္ၾကား သည္။ထို က်ဴးေက်ာ္သူတို႔က နာခံ ျခင္း မရွိ၊ ေဒသခံလူထုၾကား စိမ့္ဝင္ခိုနားေနျခင္း မဟုတ္၊ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေနသည္။ အခိုင္အမာစစ္ စခန္းေဆာက္ ေနသည္။ ေလ ယာဥ္ ကြင္းေဖာက္ ထားသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီက မိုင္းဆတ္မွေန၍ ကြပ္ကဲသည္။ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို နားမေထာင္၊ စစ္ေရးစီးပြားေရး အရ အေ ရွ႕ေတာင္အာရွမွာ လႊမ္းမိုးေနေသာ ေတာသူႀကီးကို အားကိုးေနသည္။

ကမၻာရြာႀကီးအတြင္း တစ္ အိမ္စီ တစ္အိမ္စီ လံုၿခံဳေရး ဘယ္မွာလဲ၊ တိတ္တဆိတ္ ခိုးဝင္ ေသာ သူခိုး၊ ေျပာင္ေျပာင္တင္း တင္းဝင္ေသာ ဓားျပ ဘယ္သူမွ သည္းမခံႏိုင္၊ တြန္း လွန္ရမည္၊ ေမာင္းထုတ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ သည္ မဟုတ္မခံေသာ ‘ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္’ ျဖစ္သည္။၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ နဂါးႏိုင္ စစ္ဆင္ေရး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘု ရင့္ ေနာင္ စစ္ဆင္ေရး၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ႀကီး ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးဟူ၍ တပ္မ ေတာ္မွ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာ သည္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ၊ အေျမာက္ပစ္ကူ၊ ဆက္ သြယ္ ေရး ၊ ေထာက္ပံ့ေရး၊ အင္ဂ်င္ နီယာ စသည္တို႔အျပင္ မီဒီယာမွ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ား စသည့္ စည္းလံုးေသာ အင္အားႏွင့္ တက္ညီ လက္ညီ တိုက္ ထုတ္ သည္။

ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိေသာ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔ အေလာင္းမ်ား ထားလ်က္ ထြက္ခြာသြားၾကရ သည္။ ျမန္မာသည္ ကမၻာရြာႀကီးထဲ က အိမ္ တစ္အိမ္ျဖစ္ပါ၏။ ျပည္ ေထာင္စုညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား စုေဝးေနထိုင္ေသာ ၿခံႀကီးဝင္း က်ယ္၊ ရိကၡာဖူလံုေသာ ဥယ်ာဥ္ ႀကီးအလယ္မွ အိမ္ႀကီးျဖစ္ပါ၏ ။ၿမန္မာ့ သမိုင္း ျမန္မာတို႔ ထိန္းရပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္က သမိုင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္း ျဖစ္ပါ ၏။ ယေန႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ သမိုင္း သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ပါ၏။ အနာဂတ္သမိုင္း သည္ ျမန္မာ့ သမိုင္းျဖစ္ပါ၏။

အသက္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ စာ ေရးသူအဖိုးႀကီးတစ္ေယာက္က မွတ္မိသမွ်၊ ဖတ္မိသမွ် ေရးသား မိေသာ မွတ္တမ္းတစ္ခုအား ကိုယ့္ ထက္ငယ္ရြယ္သူ မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ရ ပါ၏။ယေန႔သမိုင္းႏွင့္ အနာဂတ္ သမိုင္းသည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ ေအာက္ ကိုယ့္ထက္ငယ္သူမ်ား ၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိမည္ျဖစ္ ပါ၏။ ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္ ေရးၾက ပါကုန္။

ေမာင္ေဆြသက္