အစည္းအေ၀း လုပ္နည္း၊အစည္းအေ၀း တက္နည္း

အစည္းအေ၀း လုပ္နည္း၊အစည္းအေ၀း တက္နည္း
September 7, 2016 Asian Fame

2:45 pm
အစည္းအေ၀း လုပ္နည္း၊အစည္းအေ၀း တက္နည္း

hat kar copy

အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥအမ်ားစုေတြကို ေျဖ ရွင္းဖို႔အတြက္ အစည္းအေဝးေတြကို အလြယ္တကူ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျပႆ နာတစ္ရပ္ ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ အတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို စီစဥ္တာဟာ လုပ္ ငန္းတိုးတက္မႈကို
လုပ္သလိုလည္း ခံစားရ တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ တခ်ဳိ႕အ စည္းအေဝးေတြဟာ ျပႆနာ အမ်ားစုကို ေျဖရွင္းရာေ ရာက္ မေနျပန္ပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ကိုျဖစ္ေစတယ္ လို႔ေတာင္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏိုင္ ပါေသး တယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာဆိုရင္ ေန႔စဥ္ အစည္းအေဝးေပါင္း ၁၁ သန္း ေလာက္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္း အေဝးေတြအနက္ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ မည္မည္ရရမရွိပါဘူး။ အဲဒီ အစည္းအေဝးေတြအနက္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ကေတာ့ သာမန္အခ်က္ အလက္ ဖလွယ္တဲ့ ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးေတြပါပဲ။ ဝန္ထမ္း ေတြကို စစ္တမ္းေ ကာက္မႈအရေတာ့ ဝန္ ထမ္း ၃၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက အစည္း အေဝးခ်ိန္ေတြဟာ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ခံစားၾကရပါသတဲ့။ ဒါေတြကို ေထာက္႐ႈ ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ အစည္း အေဝးကို တလြဲသုံးေနၾကတယ္ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ခင္ဗ်ားရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အၿမဲ တမ္းအစည္းအေဝးေတြ လုပ္ေနဖို႔ မလို အပ္ပါဘူး။  ကိစၥရပ္အမ်ားစု ဟာအစည္း အေဝးခန္းျပင္ပမွာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလို႔ ရတာေတြခ်ည္းပါပဲ။ အစည္းအေဝးတစ္ခု အတြက္ အစီအစဥ္မဆြဲခင္ (ဒါမွမဟုတ္) အစည္း အေဝး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ မခံခင္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အခ်ိန္ကို အဲဒီမွာ သုံး ဖို႔ဟာ မွန္သလား မမွန္ဘူးလားဆိုတာကို သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘယ္က ဘယ္လို စရ မယ္ဆိုတာ မေသခ်ာ ဘူးေပါ့။ ေဟာဒီမွာ ဖတ္ၾကည့္ ပါ။

အစည္းအေဝး ေခၚမည့္သူမ်ားအတြက္

တကယ္လို႔ အစည္းအေဝး တစ္ခုလုပ္ ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ရ မယ္ဆိုတာ…မလိုအပ္တဲ့ အစည္းအေဝးေတြဆို တာဟာ ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ေပၚမွာ ဝန္ပိ ေစပါတယ္။ ဥပမာဆိုရရင္ အစည္းအေဝး ေတြဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္အာ႐ုံထိန္း သိမ္းမႈအေပၚမွာ ထိေရာက္တဲ့အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈတစ္ခုရွိ ပါတယ္။ ျပည့္စုံေအာင္ ထပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ကို က်ဆင္းေစတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါပဲ။ လတိုင္းလတိုင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္သူဝန္ထမ္း ေတြဟာ အစည္းအေဝးေတြအတြက္ ၃၁နာရီေ လာက္ အခ်ိန္ေပးၾကရတာေ ၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ဆုံး႐ႈံးတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ား ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ အစည္းအေဝးေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔လိုမယ္ဆိုတာ ထက္ျမက္တဲ့ မန္ေန ဂ်ာေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လာ မယ့္သူတစ္ေယာက္ အတြက္ကေတာ့ေျပာ စရာေတာင္ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။အစည္းအေဝး တစ္ခု လုပ္ဖို႔အတြက္ မစီစဥ္ ခင္မွာ ေဟာ ဒီေမးခြန္းေလးေ တြကို ေျဖျဖစ္ေအာင္ေျဖၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

၁။    ဘာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး လုပ္ခ်င္ရတာလဲ

အဲဒီအစည္းအေဝးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ကို သတ္မွတ္ပါ။ အစည္းအေဝးရဲ႕ ရည္ မွန္းခ်က္နဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္က ဘာလဲဆို တာ   ေသေသခ်ာခ်ာသတ္မွတ္ဖို႔ကို ေျပာ တာပါ ။ ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ တိတိက်က် ျဖစ္ပါေစ။ ခိုင္လုံတဲ့အစည္းအေဝးတစ္ခု ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ အစည္းအေဝးရဲ႕ရလဒ္ကို ခင္ဗ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာေထာက္ျပႏိုင္ စြမ္းရွိရမယ္။ ဥပမာဆိုပါစို႔။ အစည္းအေဝး ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာ   ေသခ်ာတဲ့ဆုံးျဖတ္ ခ်က္တစ္ခုကိုရခ်င္လို႔ဆိုရင္ အစည္းအ ေဝးလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ကို တိတိက်က် မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘဲ ကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ငန္းစဥ္မရွိ အာဂ်င္ဒါ မရွိ ဘာမရွိညာမရွိနဲ႔ ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြး တာကိုပဲ လိုခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစည္း အေဝးဟာ လိုအပ္တယ္ မလိုအပ္ ဘူးဆို တာ ခင္ဗ်ား ျပန္စဥ္းစားသင့္ေနပါၿပီ။ အ စည္းအေဝးလုပ္မယ့္အစား ပိုျပီးအလုပ္   ျဖစ္မယ့္ တျခားနည္းေတြနဲ႔ အဲဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔သာ စဥ္းစားပါ။

၂။    ကိစၥေတြ တစ္ေလွ်ာက္လုံးကို  ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးၿပီလား

ခင္ဗ်ားရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ အစည္းအေဝးတစ္ခု ေကာက္ လုပ္လိုက္ဖို႔က လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစည္းအေဝးကို မလုပ္ ခင္မွာ အဲဒီကိစၥ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည့္ျပည့္ စုံစုံေတာက္ေလွ်ာက္ စဥ္းစားၿပီးၿပီလား မစဥ္းစားရေသးဘူးလား ဆိုတာကို ခ်င့္ခ်ိန္ ဖို႔လိုပါမယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခင္ ဗ်ားေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ ႐ႈေထာင့္ အားလုံးကို ႀကိဳစဥ္းစားထားၿပီးၿပီလား။ မစဥ္းစားရ ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အစည္းအေဝးကို ခု ခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ မလိုအပ္ေသးပါဘူး။ အ စည္းအေဝးလုပ္မယ့္အစား အဲဒီကိစၥကို ကုိင္ တြယ္ ဖို႔ စနစ္တက် စဥ္းစားခ်ိန္ေပး လိုက္ပါ။ ခင္ဗ်ား ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၿပီး တဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ နဲ႔အတူ အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ဖို႔ မလို ေတာ့ ဘဲ အီးေမးလ္တိုတုိေလးတစ္ေစာင္ထဲ ပို႔ဖို႔လိုေတာ့တယ္ဆိုတာကိုလည္း သေဘာ ေပါက္ လာႏိုင္ပါတယ္။

၃။    မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ဖို႔ တကယ္လိုအပ္ရဲ႕လား

အကယ္၍ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေမးအေျဖေတြ အတြက္ ပိုအလုပ္ျဖစ္မယ့္နည္းလမ္းတစ္ခု ခုရွိတယ္ဆိုရင္ အစည္းအေဝးမေခၚသင့္ပါ ဘူး။ ဥပမာဆိုရရင္ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ လုပ္ေနၾကတဲ့ဆီကိုသြားၿပီး ေမးစရာရွိတာ ေတြ ေမးတာက အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ တာထက္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ျပႆနာကို ပိုၿပီး လ်င္ လ်င္ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အီးေမးလ္တို႔ ခ်က္ေဘာက္တို႔ ကေန ေမးရင္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နည္းပညာေတြဟာ အစည္းအေဝးတစ္ခု လုပ္တာထက္ ပိုၿပီးအခ်ိန္ကုန္သက္ သာ ေစၿပီး ခင္ဗ်ား လိုခ်င္တဲ့ အေျဖ ကိုလည္း ျမန္ျမန္ရမွာျဖစ္သလို၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဝန္ထမ္း ေတြဟာလည္း အစည္းအေဝးတစ္ခုအ တြက္ အခ်ိန္ေတြ မကုန္ေတာ့ပါဘူး။

၄။    အခုအခ်ိန္ဟာ အစည္းအေဝးေခၚဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္လား

အစည္းအေဝးလုပ္ရတာဟာ  အေရး ႀကီးတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္သလို ခံစားရတတ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အ စည္းအေဝး တစ္ခုလုပ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ခင္ဗ်ားဆီ မွာ အကုန္ရွိေနၿပီလား မရွိေသးဘူးလား ဆိုတာကို ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် စဥ္းစားသင့္ ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕စီမံ ကိန္းမွာ အဓိကက် တဲ့ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ အခုအခ်ိန္မွာ ရွိမေနတာမ်ဳိး၊ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ စုံစုံလင္လင္မရွိေသး တာမ်ဳိးေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီလိုအျဖစ္ မ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ တယ္ဆိုရင္ လူသူ အခ်က္အလက္စုံလင္တဲ့အထိ ေစာင့္ၿပီးမွ အစည္းအေဝး လုပ္သင့္ပါတယ္။

၅။    အခ်ိန္နာရီဝက္ထက္ တကယ္ကိုလိုအပ္လို႔လား

ပုံမွန္အစည္းအေဝးတစ္ခုအတြက္ အ ခ်ိန္ဟာ တစ္နာရီေလာက္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပဲ တျခားစဥ္းစားစရာေတြရွိေနပါလ်က္နဲ႔ ထည့္မစဥ္း စားေတာ့ၾကပဲ ဒီအခ်ိန္ေလာက္ ကို အလြယ္ တကူ အစည္းအေဝး လုပ္ၾက တာေပါ့။ ေသခ်ာစဥ္းစားရမွာကေတာ့ တကယ္ေရာ အဲဒီေလာက္အခ်ိန္ လိုအပ္ လို႔လား။ အမွန္ေတာ့ နာရီဝက္ထက္ ပိုၿပီး မလိုတာ ကမ်ားပါတယ္။ မွတ္ထားရမွာက ခင္ဗ်ားဟာ အခ်ိန္နည္းနည္းပဲသတ္မွတ္ ၿပီး အစည္းအေဝး လုပ္တယ္ဆိုရင္ခင္ဗ်ား ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈ ကို တေလးတစား ရွိၾကဖို႔ အခြင့္သာပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒီအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလုပ္ျဖစ္ တဲ့ အစည္းအေဝးေတြ ခင္ဗ်ားပိုၿပီးလုပ္ႏိုင္ လာမွာပါ။

၆။    အစည္းအေဝး မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေရာ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ

အစည္းအေဝးတစ္ခုလုပ္ဖို႔ လို မလို ဆုံးျဖတ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခု ကေတာ့ အစည္းအေဝး မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုလိုက္ တဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာေ တြ (ဒါမွမဟုတ္) အဖြဲ႕သားေတြ က ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္ၾကတယ္ဆိုတာကို ေလ့ လာသုံးသပ္ဖို႔ ပါပဲ။ ခင္ဗ်ားလိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရဖို႔အတြက္ တျခားနည္းနဲ႔ ခင္ဗ်ား လုပ္လို႔ရႏိုင္မလား။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ကပဲ အစည္းအေဝး ကို ေရႊ႕ဆိုင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကလား။ အ ေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး အကယ္၍ အစည္း အေဝးဟာ မလုပ္လို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားသတိျပဳမိရင္ေတာ့ လုပ္သာလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝးကို ခင္ဗ်ား အႀကီးတန္းမန္ေန ဂ်ာေတြ (ဒါမွမဟုတ္) အဖြဲ႔သားေတြ၊ ဝန္ ထမ္းေတြက တကယ္ကိုဂ႐ုတစိုက္ မလုပ္ ၾကဘူး ဆိုရင္ေတာ့ အစည္းအေဝး မလုပ္ သင့္ေတာ့ ပါဘူး။

အစည္းေဝး တက္ရမည့္သူမ်ားအတြက္

တကယ္လို႔ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို တက္ဖို႔လိုေနၿပီဆိုရင္ ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ရ မယ္ဆိုတာ…ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္အတြက္ အ ဓိပၸာယ္ မရွိတဲ့ အစည္းအေဝးေတြဟာ ဆိုး ရြားလွပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ အစည္းအ ေဝးေတြအတြက္ ခင္ဗ်ားဟာ အေတာ္ေလး သည္းညည္း ခံေနရတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အစည္းအေဝးေတြဟာ အခ်ိန္ တကယ္ပုပ္တာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အဲသလို အစည္းအေဝးမ်ဳိးေတြ ကို အမွန္ တကယ္တက္ဖို႔ လို မလိုဆိုတာကို သတိ ႀကီးႀကီးနဲ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားဟာ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို အၿမဲတမ္းျငင္း ဆန္လို႔ရတဲ့ ရာထူးမွာ ရွိ မေနဘူးဆိုတာကိုလည္း သိၿပီးသားပါ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အ လုပ္ေတြအေပၚမွာ ခင္ဗ်ား အာ႐ုံ စိုက္ခြင့္ ရေအာင္အတြက္ အဲဒီ အစည္းအေဝးေတြ ဟာ ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆို တာကို ခင္ဗ်ားမန္ေနဂ်ာ ေသေသ ခ်ာခ်ာ သိလာၿပီး လက္ခံ ယုံၾကည္ေ အာင္ ေျပာျပ တာကပိုေကာင္းမွာ ပါ။ဒါေပမယ့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္တက္ သင့္ မတက္သင့္ဆို တာကို ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုသိေအာင္လုပ္ရ မလဲ။ အစည္း အေဝးတက္ဖို႔ေခၚတာကို လက္မခံခင္မွာ ေဟာဒီေမး ခြန္းေတြ ကို ေျဖၾကည့္ဖို႔ပါပဲ။

၁။    ဘာေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကို အစည္းအေဝးတက္ဖို႔  ေခၚတာရယ္၊ အစည္းအေဝးမွာ ခင္ဗ်ားက ဘာေတြေဆြးေႏြးရမွာရယ္ေတြကို သိသလား

အစည္းအေဝးမွာ ဘာေတြေဆြးေႏြးရ မယ္ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနမွေတာ့ အစည္းအေဝးခန္း ထဲမွာ ခင္ဗ်ား ရွိေနဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ အ စည္း အေဝးက ရလဒ္ေတြကို လိုခ်င္တဲ့သူ မ်ဳိး ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့သူမ်ဳိးေတြသာပဲ အစည္းအေဝးကို တက္သင့္တာပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အခန္းက႑ တကယ္ကိုမပါတဲ့ အ စည္းအေဝး တစ္ခုမွာ ခင္ဗ်ား ရွိမေနသင့္ ပါဘူးေလ။ ဥပမာေျပာရရင္ အကယ္၍ စီမံကိန္း တစ္ခုကို မ်က္ျခည္မျပတ္ေစဖုိ႔လုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးတစ္ခုကို တက္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ဟာ အဲဒီအစည္းအေဝး အတြက္ မရွိမျဖစ္ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ေယာက္ (လက္ေထာက္ တစ္ေယာက္ေယာက္) ဟာ အဲဒီအစည္း အေဝးၿပီး တာနဲ႔ ခင္ဗ်ားကို ေျပာျပမွာပါ။ အဲဒီအစည္းအေဝးကို တက္ မယ့္အစား ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ကိုသာ ၿပီးျပတ္ေ အာင္လုပ္ပါ။ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ား ရဲ႕လက္ေထာက္က သူတက္ မယ့္အစား ခင္ဗ်ားဆီကို အစည္း အေဝးတက္ဖု႔ိ အႀကံျပဳလိုက္တာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးဖိတ္စာ ေရာက္လာတာဆို ရင္ေတာ့ အစည္းအေဝးတက္မယ္လို႔ အ ေၾကာင္း မျပန္ ေသးခင္မွာ ခင္ဗ်ားဟာ အ စည္း အေဝးခန္းထဲမွာ ရွိေနဖို႔ လိုအပ္တာ ေသခ်ာရဲ႕လားဆိုတာကို ပိုၿပီးအေသးစိတ္ သိေအာင္ေမးဖို႔လိုပါတယ္။ အစည္းအေဝး တာဝန္ခံဆီကို အီးေမးလ္တိုေလးတစ္ ေစာင္ ပို႔ၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားသိခ်င္တာေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေမးႏိုင္ပါတယ္။

၂။    အစည္းအေဝးရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပန္းတိုင္က ဘာလဲ

အစည္းအေဝးတစ္ခုကို တက္ တဲ့အခါမွာ အဲဒီအစည္းအေဝးရဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ပန္းတိုင္ကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားသိထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္အလဟႆ ျဖစ္႐ုံပဲရွိမွာပါ။ အစည္းအေဝး မစ ခင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရွ႕မွာ အစည္းအေဝး နဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ အာဂ်င္ဒါ ရွိမေနဘဲနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ားဟာ အ စည္းအေဝး မတက္သင့္ပါဘူး။ အစည္းအေဝးအတြက္ ခင္ဗ်ားက တင္ျပစရာရွိမေနရင္ အဲဒီအစည္း အေဝးအတြက္ ခင္ဗ်ား ျပင္ဆင္ႏိုင္ မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားအဖိတ္ခံ ရတဲ့အစည္းအေဝးဟာ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔ပန္းတိုင္ ရွိမေနဘူးဆိုရင္ ေတာ့ အဲဒီအစည္းအေဝးနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ တာဝန္ရွိတဲ့သူကို ရွင္း ေအာင္ေမးပါ။

၃။    ခင္ဗ်ားအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ့ရလဒ္ရွိလား

တစ္ခါတေလမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈဟာ အစည္းအေဝး တစ္ခုအတြက္ မလိုအပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ ျဖစ္ အစည္း အေဝးမွာ ခင္ဗ်ားရွိေန ဖို႔လိုတာဟာ အဲဒီအစည္းအေဝးရဲ႕ရလဒ္ဟာ ခင္ဗ်ားအတြက္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုရွိမွာမို႔လို႔ သာျဖစ္ေန ရပါမယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာ့ အီးေမးလ္ ေတြ ခ်က္ေဘာက္ေတြကေန ေျပာ လို႔ဆိုလို႔ မျဖစ္ႏိုင္တာမ်ဳိးေတြ ရွိ တတ္ပါ တယ္။ အဲဒီလို အေျခအေန မ်ဳိးမွာေတာ့ အစည္းအေဝးမွာ ခင္ ဗ်ားရဲ႕ အခန္းက႑လိုအပ္ခ်က္ဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိမေနတာ ေတာင္ မွ အဲဒီအစည္းအေဝးကို ခင္ဗ်ားတက္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစည္းအေဝးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ခင္ဗ်ား ေသေသခ်ာ ခ်ာျပင္ဆင္ပါေတာ့။

၄။    အစည္းအေဝးအတြက္ တာဝန္ယူထားသူ ရွိသလား

အစည္းအေဝးအတြက္ တာ ဝန္ယူၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့သူဆို တာ ရွိကိုရွိရပါမယ္။ အစည္းအေဝး ေခၚတဲ့သူဟာ သူေခၚတဲ့ အစည္း အေဝးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဦးတည္ခ်က္ေတြ အာဂ်င္ဒါေတြ ေသေသခ်ာခ်ာျပင္ဆင္ၿပီး အစည္း အေဝးတက္ဖို႔ဖိတ္ၾကားခံရသူေတြ ဆီကိုႀကိဳၿပီးပို႔ထားရပါမယ္။လူႀကီး က အစည္းအေဝးေခၚရမယ္ဆိုလို႔ ဝတ္ေက်တန္းေက် ေခၚလိုက္တာ မ်ဳိးမျဖစ္ရပါဘူး။ အကယ္၍ အစည္း အေဝးအတြက္ တာဝန္ယူမယ့္သူ ေရေရရာရာမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီ အစည္းအေဝးဟာ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ အစည္းအေဝး   ျဖစ္ေနပါၿပီ။

၅။    ခင္ဗ်ားသာ အစည္းအေဝး မတက္ဘူးဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲ

ခင္ဗ်ား အစည္းအေဝးကို မတက္ႏိုင္တဲ့အခါ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိ တာေတြကို မွန္းဆၾကည့္ပါ။ ခင္ ဗ်ားမပါဘဲ တျခားသူေတြနဲ႔ခ်ည္းပဲ အစည္း အေဝးလုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လား လို႔ဆိုလိုတာပါပဲ။ ခင္ဗ်ား အ စည္းအေဝး မတက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အဲဒီအစည္းအေဝးဟာ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ခဲ့ဘူး ဒါမွမဟုတ္ အစည္းအေဝး ရက္ေရႊ႕ လိုက္ရ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအစည္း အေဝးဟာ ခင္ဗ်ားတက္ဖို႔ လိုအပ္ ေနပါၿပီ။ တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားရွိေနဖို႔ မလိုဘဲနဲ႔လည္း အဲဒီအစည္းအေဝး ကို လုပ္လို႔ရေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစည္းအေဝး တက္ဖို႔ေခၚတာကို ဘာလို႔လက္ခံေနေတာ့မွာလဲ။

ခင္ဗ်ားရဲ႕အဖြဲ႔အစည္းမွာ အ စည္းအေဝးေတြ အမ်ားႀကီးရွိေန သလား။ ၾကည့္ရတာကေတာ့ ရွိေန မယ့္ပုံပါပဲ။ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ အ စည္းအေဝးေတြဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ ေက်နပ္မႈကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာေကာင္း တစ္ေ ယာက္အေန နဲ႔ ခင္ဗ်ားလုပ္တဲ့အစည္းအေဝးဟာ လိုအပ္လို႔ လုပ္တယ္ဆို တာ ေသ ခ်ာ ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း ခင္ဗ်ား ဟာ အစည္းအေဝးတစ္ခုအတြက္ တကယ္လိုအပ္ေနၿပီဆိုရင္ အဲဒီ အစည္းအေဝး အေနနဲ႔ ပိုၿပီးအက်ဳိး ရွိ ပိုၿပီး အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ပါ လက္ပါ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ပါဝင္ေဆြး ေႏြးေပးဖို႔လိုပါတယ္။

ဟက္ကာ

မွတ္ခ်က္ Is your organization plagued by too many meetings? ၊ ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုပါသည္။